Tuʼn qxiʼ toj xnaqʼtzbʼil

Tuʼn qikʼx atz jatumel ta tajlal xnaqʼtzbʼil

Testigos de Jehová

Jyonktza yol mam

AJU XQʼUQIL Noviembre te 2014 | ¿Atpe Satanás?

Qa ax tok mintiʼ Satanás, aqeju in che tzaj xobʼ te noq o che kubʼ sbʼuʼn. Noqtzun tuʼnj, qa ax tok in sbʼun Satanás, in tzaj tyekʼun jlu qa mas jaku tzʼok tbʼinchaʼn nya bʼaʼn twitzju in xi kyximen xjal.

TBʼI XNAQʼTZBʼIL TOK TIʼJ T-XKʼOMIL

¿Axpe tok at Satanás?

¿Noqpe in nok qʼoʼn te techel nya bʼaʼn, moqa jun nya bʼaʼn anjel te?

TBʼI XNAQʼTZBʼIL TOK TIʼJ T-XKʼOMIL

¿Axpe tok qa noq in nok Satanás te techel nya bʼaʼn?

Kabʼe Tuʼjil Tyol Dios in tzaj qʼonte tzaqʼwebʼil tiʼj xjel lu.

TBʼI XNAQʼTZBʼIL TOK TIʼJ T-XKʼOMIL

¿Qo tzajeltzulo xobʼ te Satanás?

In tzaj tqʼoʼn Dios kyaje onbʼil qe aj tok tbʼinchan Satanás nya bʼaʼn qiʼj.

¿Tiquʼn nim toklen aju tej tjaw anqʼin Jesús?

At kyaje tiquʼn jaku tzʼok qeʼ qkʼuʼj qa jaw anqʼin Jesús. ¿Tzeʼn jaku tzʼonin qiʼj aju qojtzqibʼil tiʼj qa itzʼ Jesús toj ambʼil jaʼlo?

¿Tiquʼn il tiʼj tuʼn qok te xjan?

¿Mintiʼ in nel tnikʼa moqa in bʼaj tgana tuʼn tuʼjina tiʼj uʼj te Levítico? Aʼyeju tbʼanel xnaqʼtzbʼil ateʼ toj Levítico jaku qo tzaj kyonin tuʼn qok te saq toj qajbʼebʼil te Dios.

Qo ok te xjan toj tkyaqil qbʼinchbʼen

¿Tiquʼn il tiʼj tuʼn tel qikʼen nya bʼaʼn, tuʼn t-xi qʼoʼn te Jehová aju tbʼanelxix, ex tuʼn qwaʼn tiʼj wabʼj?

Aju tnam «a Qman tok te Kydios»

¿In xipe tkʼamoʼn Dios kyajbʼebʼil kykyaqil qeju in che ajbʼen te Dios, ex noq alkye kyokslabʼil?

«Atzun jaʼlo ma che oke te jun tnam te Dios»

¿Tzeʼn jaku qo ok te tuʼn kukx qok te ttnam Dios?

¿Axix tok che jawil anqʼin xjal tuʼn Jesús?

¿Tuʼnju e jaw anqʼin xjal tuʼn Jesús, in tzaj tqʼuqbʼaʼn jlu qkʼuʼj tiʼjju kbʼantel tuʼn toj ambʼil tzul?