«In che tzalaj xjal toj ambʼil jaʼlo kyiʼj tiʼchaq mintiʼtoq ojtxe, ik tzeʼn tiʼj tecnología, tiʼjju in bʼant kyuʼn científico ex tiʼj jatumel jaku tzaj kypwaq, moqa kymedi xjal [...]. Noqtzun tuʼnj, bʼalo kyuʼn xjal in che anqʼin toj ambʼil jaʼlo jaku tzaj xitbʼil twitz Txʼotxʼ». (Informe Global de Riesgos 2018 del Foro Económico Mundial).

MASKE AT NIM TQANIL BʼIʼN KYUʼN XJAL, ¿TIQUʼN IN TZAJ BʼAJ KYKʼUʼJ TIʼJJU KBʼAJEL KYIʼJ TOJ AMBʼIL TZUL EX TIʼJ TXʼOTXʼ? QO XNAQʼTZAN TIʼJ JUNJUN NYA BʼAʼN IN QO OK WEʼ TWITZ.

  • QE NYA BʼAʼN IN CHE BʼANT TOJ INTERNET. In tzaj tqʼamaʼn periódico The Australian jlu: «Mas at nim nya bʼaʼn toj Internet jaʼlo. Tuʼnju in najbʼen kyuʼn xjal tuʼn tok kybʼinchaʼn nya bʼaʼn kyiʼj kʼwaʼl ex in jax kyqʼoʼn yol tuʼn ttzaj nya bʼaʼn kyiʼj txqantl. Ax ikx ateʼ xjal in jax kyqʼoʼn tqanil toj Internet tuʼntzun ttzaj nya bʼaʼn kyxol xjal ex junjuntl in najbʼen programa kyuʼn aju nya qʼoʼn ambʼil kye tuʼn ley». Ex tqʼamatl periódico jlu: «Aju mas nya bʼaʼn in bʼant kyuʼn xjal jaʼlo twitz tkyaqil Txʼotxʼ, aju in che elqʼan tqanil kyiʼj txqantl [...]. Tuʼn Internet in xi kyyekʼin xjal aju in bʼant kyuʼn, ik tzeʼn junjun tiʼchaq in che naqʼet tiʼj [qe vicios], aju nya bʼaʼn ex aju ttzʼilil in bʼant kyuʼn aj kykubʼ koẍeʼ».

  • NYA KYKYAQIL XJAL AT KYPWAQ. O tzʼetz jun tqanil tuʼn Oxfam International tiʼj jlu. Tqʼama qa aju tajlal kypwaq 3,600 millón xjal mebʼa, moqa prow, axtzunju tajlal kypwaq 8 xjal at aʼyeju mas qʼinun twitz tkyaqil Txʼotxʼ. In tzaj tqʼamaʼn tqanil qa nya toj tumel in najbʼen pwaq twitz tkyaqil Txʼotxʼ, tuʼnju atz in xiʼ mas pwaq kyukʼil xjal qʼinun ex atzun qe xjal mebʼa ax in che kyaj ten toj mebʼayil, ex mas kyiʼj xuʼj, moqa qya in bʼaj jlu. Ateʼ junjun xjal in che tzaj xobʼ tuʼn jlu, tuʼnju jakulo txi tzyet tuʼn tok jun qʼoj kyuʼn xjal.

  • AJU QʼOJ EX IKʼBʼIL. Toj 2018 tqʼama Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados jlu: «Toj ambʼil jaʼlo mas ateʼ xjal in cheʼx anqʼil toj juntl tnam tuʼn tpaj qʼoj ex tzma jaʼlo in bʼaj jlu». Mas te 68 millón xjal o chex oq anqʼil toj juntl lugar ex mas in bʼaj jlu tuʼn tpaj qʼoj ex ikʼbʼil. In tzaj tqʼamaʼn tqanil jlu: «Toj kabʼe segundo, chʼixme in nex oq jun xjal».

  • QE NYA BʼAʼN IN NOK BʼINCHAʼN TIʼJ TXʼOTXʼ. In tzaj tqʼamaʼn Informe Global de Riesgos 2018 qa «chʼix kykubʼ naj kykyaqil tiʼchaq at kyanqʼibʼil tzalu twitz Txʼotxʼ ik tzeʼn qe txkup, moqa jil ex tzeʼ, ex jun rat, moqa lwey in bʼaj jlu [...]. Ax ikx, in tzaj nim yabʼil kyiʼj xjal toj ambʼil jaʼlo tuʼnju ma bʼaj tzʼilsaʼn kyqʼiqʼ ex mar». Nya oʼkxju, toj junjun tnam chebʼe chebʼe chʼix kynaj qe tal txkup, moqa jil. Ex tuʼnju aqe tal txkup in che onin tuʼn kytzaj chʼiy kʼul ex tuʼn tel kywitz, in tzaj kyqʼamaʼn xjal at kynabʼil qa tuʼnju ya mintiʼ qe tal txkup, ya mlay tentl anqʼibʼil tzalu twitz Txʼotxʼ.

¿Jakupe che bʼant junjun chʼixpubʼil quʼn tuʼntzun tok Txʼotxʼ te mas tbʼanel? Ateʼ junjun xjal in kubʼ kyximen qa at toklen jlu tukʼilju tzeʼn o qo tzaj xnaqʼtzaʼn. Qa ikju, ¿alkyetzun xnaqʼtzbʼil il tiʼj tuʼn ttzaj qkʼamoʼn? Che tzaqʼwetil xjel lu kyoj junjuntl xnaqʼtzbʼil.