Tzeʼn teya toj twitz, ¿jakupe tzʼel kyiʼn xjal tkyaqilju nya bʼaʼn mintiʼ in qo ten toj tzalajbʼil tuʼn ex tkyaqilju jaku tzaj qʼinte nya bʼaʼn qiʼj toj ambʼil tzul? Tuʼn tkubʼ naj jun yabʼil, il tiʼj tuʼn ttzaj jyet qʼanbʼil tiʼj, ex nya oʼkx tuʼn tel aju chyon, moqa taʼw in tzaj tuʼn yabʼil.

Qo ximen tiʼj jun techel. Tzaj tyabʼ jun xjal Tom tbʼi ex kyim tej tel ambʼil, ¿tiquʼn kyim? Kubʼ ttzʼibʼin aj qʼanil in naqʼunan toj hospital jatumel okx qʼoʼn Tom tej chʼixtoq tkyim: «Tej ttzaj tyabʼ, mi jun jyon tqanil tiʼj tiquʼn otoq tzaj yabʼil tiʼj». Tuʼn jlu in nel qnikʼ tiʼj qa noqlo xi kyqʼoʼn aj qʼanil junjun qʼanbʼil te tuʼntzun tel tchonal yabʼil.

¿Axpe jlu in bʼant tuʼntzun t-xi bʼinchet tiʼj nya bʼaʼn in tzaj kyiʼj kykyaqil xjal? Jun techel, tuʼn miʼn kytentl eleqʼ, in kubʼ kyqʼoʼn aj kawil junjuntl ley, qe cámara de vigilancia ex in che ten mas polisiy. Maske, moqa inchq in che onin jlu, pero kukx at nya bʼaʼn. Noqtzun tuʼnj, in bʼant nya bʼaʼn kyuʼn xjal tuʼnju in kubʼ kybʼinchaʼn aju kyajbʼil, aju in xi kynimen ex at toklen jlu tukʼil kymod.

In nanqʼin Daniel toj tnam te Sudamérica jatumel ateʼ xjal mebʼa, moqa prow, tzaj tqʼamaʼn jlu: «Toj tbʼanel o qo anqʼine ojtxe, mintiʼtoq in qo tzaj xobʼe tuʼnju mintiʼ qe eleqʼ, atzun jaʼlo mintiʼx jun lugar jatumel jaku qo anqʼin toj txubʼtxaj. Tuʼnju at mebʼayil, o tzʼel toj qʼanchaʼl qa ateʼ nim xjal in pon kykʼuʼj tiʼj nimku tiʼchaq ex mintiʼ in nok kyqʼoʼn toklen kyanqʼibʼil txqantl ex aju at kye».

In tzaj tqʼamaʼn jun xjal el oq tuʼn tpaj qʼoj xi tzyet kyxol xjal toj Oriente Medio ex yajxitl xnaqʼtzan tiʼj Tyol Dios [Biblia]: «Toj tnam jatumel in chin anqʼintoqe, in che ok chqʼoʼn, moqa obligarin kuʼxun kyuʼn toj kyja, kyuʼn aj kawil ex kyuʼn nejenel kyoj okslabʼil tuʼn kyxiʼ toj qʼoj tuʼntzun kyjaw nimsaʼn tuʼnju otoq che kambʼan. Ax jlu xi qʼamaʼn te juntl kʼloj kuʼxun aʼyeju che qʼojil kyukʼil. El nnikʼe tiʼj qa mlayx tzʼok qeʼ qkʼuʼj kyiʼj aj kawil».

Qʼonk twitza tiʼj tiquʼn ax tok aju in tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios:

  • «Porke ate xjal atxix tuj tkuʼxumal oʼkx in ximan tiʼj mya bʼaʼn» (Génesis 8:21).

  • «Puro sbʼul kyanmi xjal twitz tkyaqil tiʼxti ex jumajx mya bʼaʼn. ¿Alkye jun jaku tzʼel tnikʼ tiʼj?» (Jeremías 17:9).

  • «Porke tuj kyanmi xjal in tzaj kyximbʼetz mya bʼaʼn, ex tuʼn tkubʼ jun xjal kyuʼn, ex tuʼn kybʼinchante aj pajil, ex tuʼn kyyaẍin, ex tuʼn kyelqʼan, ex tuʼn kynikʼan yol kyiʼj kyukʼil, ex tuʼn kysiʼmin yol» (Mateo 15:19).

Mintiʼ o kanet tumel quʼn tzeʼn tuʼn tkubʼ naj, moqa tuʼn miʼn ttentl nya bʼaʼn qajbʼil. Nya noq in qo yaqin, moqa in qo sokin, pero noq in chʼiy aju nya bʼaʼn qajbʼil, ex jaku tzʼel qnikʼ tiʼj qa ax tok jlu ik tzeʼn junjun nya bʼaʼn xqo yolin tiʼj toj xnaqʼtzbʼil ma kyaj (2 Timoteo 3:1-5). Maske at nimxix tqanil qukʼil ex mas nya kwest tuʼn qyolin kyukʼil txqantl jaʼlo ik tzeʼn ojtxe. Pero, ¿tiquʼn mlay bʼant kyuʼn xjal tuʼn tten jun tbʼanel anqʼibʼil tzalu twitz Txʼotxʼ? ¿In nokpe tilil quʼn tuʼn tbʼant mas twitzju jaku bʼant quʼn? Moqa ¿in nok tilil quʼn tuʼn tbʼant aju mlayx bʼant?

¿IN NOKPE TILIL QUʼN TUʼN TBʼANT AJU MLAYX BʼANT?

Noqwit jaku bʼant jun milagr ex jaku kubʼ qnajsaʼn tkyaqilju nya bʼaʼn kyajbʼil xjal, pero mlayx kubʼ naj nya bʼaʼn at twitz Txʼotxʼ. ¿Tiquʼn? Tuʼnju ateʼ junjun tiʼchaq mlay bʼant kyuʼn xjal.

 Atzun axix tok jlu: «Mlay tzʼel tnikʼ xjal tiʼj alkye bʼe bʼaʼn tuʼn tbʼet tuj» (Jeremías 10:23). Ikju, mintiʼ o qo kubʼ bʼinchaʼn tuʼntzun qkawin qibʼ qxolx. Ik tzeʼn mlay bʼant tuʼn qanqʼin toj aʼ nix twitz kyaʼj, axtzun ikx mlay bʼant tuʼn qkawin qibʼ qxolx.

Ik tzeʼn mlay bʼant tuʼn qanqʼin toj aʼ nix twitz kyaʼj, axtzun ikx mlay bʼant tuʼn qkawin qibʼ qxolx.

Bʼaʼn tuʼn tkubʼ tena ximel tiʼj jlu, ¿kyajpe moqa kygane xjal tuʼn t-xi qʼamet kye tzeʼn tuʼn kyanqʼin moqa alkye kymod ktel? Moqa ¿tiʼ kyximbʼetz ktel tiʼj aj tel tiʼn tal jun xuʼj, moqa qya, aj tkyim jun xjal moqa tzeʼn tuʼn kyxi kawit kʼwaʼl? Aʼyetzun junjun tiquʼn mintiʼ in ten mujbʼabʼil kyxol xjal. Maske kwest tuʼn t-xi qnimen, pero ax tok aju in tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios. Toj chʼin yol, mintiʼ qnabʼil ex mintiʼ qoklen tuʼn qkawin kyibʼaj txqantl. ¿Alkyetzun jaku tzʼonin qiʼj?

Nya kwest tzaqʼwebʼil, oʼkx Dios jaku tzʼonin qiʼj, tuʼnju a Bʼinchal qe. Maske toj kywitz junjun xjal o qo el naj tiʼj tkʼuʼj Dios, pero nya ax tok jlu. In tzaj kyyekʼin qe tbʼanel nabʼil ateʼkux toj Xjan Uʼj qa at tkʼuʼj Dios qiʼj. Aj tel mas qnikʼ tiʼj Xjan Uʼj, in nonin qiʼj tuʼn tel qnikʼ tiʼj jniʼ jaku bʼant quʼn ex tuʼn tel qnikʼ tiʼj tiquʼn at nimxix nya bʼaʼn twitz Txʼotxʼ jaʼlo. Ik tzeʼn tqʼama jun xjal [filósofo] te Alemania: «Owtlo bʼant jun tiʼ kyuʼn aj kawil ex qe tnam noqwit o tzʼel kyiʼn jun xnaqʼtzbʼil tiʼjju in bʼaj tzalu twitz Txʼotxʼ».

IN QO OK XQʼUQIN KYUʼN NABʼIL ATEʼKUX TOJ TYOL DIOS

Toj jun maj tqʼama Jesús jlu: «Kʼelel qnikʼ tiʼj jun xjal qa at tnabʼl [...] tuʼnju tbʼinchbʼen» (Lucas 7:35). Qo ximen tiʼj jun nabʼil tkuʼx toj Salmo 146:3, in tzaj tqʼamaʼn jlu: «Miʼn tzʼok qeʼ kykʼuʼje kyiʼj qe xjal maʼ kyoklen, porke ax xjal qe». Jaku tzʼonin nabʼil lu qiʼj tuʼn miʼn tok qeʼ qkʼuʼj tiʼjju nya ax tok ex tiʼjju mlayx bʼant. Tqʼama Kenneth jlu, jun xjal in nanqʼin toj jun tnam te Norteamérica jatumel ateʼ nim eleqʼ: «Kykyaqil aj kawil in tzaj kyqʼamaʼn qa kxel kybʼinchaʼn tiʼj nya bʼaʼn, pero mlayx bʼant kyuʼn. Aj kyel txalpaj, in tzaj tnaʼn jlu weye qa ax tok aju in tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios».

Kubʼ ttzʼibʼin Daniel jlu, aju ma qo yolin tiʼj: «Tkyaqil qʼij mas in nok qeʼ nkʼuʼje tiʼj qa mi jun xjal jaku tzʼok te tbʼanel aj kawil. Nya tuʼnju at tpwaqa tokx toj banco moqa in ximana tiʼj tuʼn tjubilarina ktel jun tbʼanel tanqʼibʼila toj ambʼil tzul. Ojtzqiʼn qe xjal wuʼne aqeju o tzaj nim kybʼis tuʼnju bʼant jlu kyuʼn».

Nya oʼkx in tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios tuʼn miʼn tok qeʼ qkʼuʼj tiʼjju nya ax tok, sino ax ikx in tzaj tqʼoʼn jun qʼuqbʼil qkʼuʼj, ik tzeʼn qo xnaqʼtzal tiʼj toj uʼj lu.