¿TIʼ AJU TUʼN TKUBʼ QIN QIBʼ?

Aʼyeju xjal in kubʼ kyin kyibʼ in nok kyqʼoʼn kyoklen txqantl. Mintiʼ in jaw kynimsan kyibʼ ex mintiʼ in che ayon tuʼn tok qʼoʼn kyoklen kyuʼn txqantl. Sino in che ximen kyiʼj txqantl ex kyaj tuʼn tel kykanoʼn kyiʼj.

Ateʼ junjun xjal in kubʼ kyximen qa aj tkubʼ tin tibʼ jun xjal in kubʼ tyekʼin qa mintiʼ tipun moqa tjwers. Noqtzun tuʼnj, a jlu jun mod in nonin tuʼn tel qnikʼ tiʼj jniʼ moqa nikʼpun jaku bʼant quʼn ex tuʼn tel qnikʼ tiʼj aj qel txalpaj.

¿TIQUʼN NIM TOKLEN?

 • Kʼonil tuʼn kyten tamiw tkʼwaʼla. In tzaj tqʼamaʼn uʼj La epidemia del narcisismo qa chʼixme tkyaqil maj, «aju xjal in kubʼ tin tibʼ mas nya kwest in nok tamiwin tibʼ kyukʼil txqantl» ex qa «mas nya kwest tuʼn tten tukʼil alkyexku xjal».

 • Kʼonil tuʼn tel bʼaʼn tanqʼibʼil tkʼwaʼla. Qa in kubʼ tin tibʼ tkʼwaʼla, kʼonil tiʼj toj ambʼil jaʼlo ex toj ambʼil tzul, ik tzeʼn aj t-xiʼ jyol jun taqʼun. Kubʼ ttzʼibʼin doctor Leonard Sax jlu: «Qa oʼkx in ximen jun kuʼxun tiʼjx ex mintiʼ in nel tnikʼ tiʼjju mlay bʼant tuʼn, mlay kubʼ tyekʼin qa jaku bʼant aqʼuntl tuʼn aj t-xi qanin xjel te. Atzunju xjal in kubʼ tin tibʼ, in kubʼ tyekʼin qa ax tok in nok tqʼoʼn twiʼ tiʼjju in tzaj qʼamaʼn te ex tuʼn jlu jaku txi qʼoʼn taqʼun». *

¿TZEʼN TUʼN KYXI XNAQʼTZET KʼWAʼL TUʼN TKUBʼ KYIN KYIBʼ?

Tzʼonina kyiʼj tuʼn tten kyximbʼetz toj tumel kyiʼjx

NABʼIL TOJ TYOL DIOS: «Porke alkye in ximan tiʼjx qa at toklen ex mintiʼ toklen, in kubʼ t-sbʼun tibʼ» (Gálatas 6:3).

 • Miʼn txi tqʼamaʼna junjun yol te sbʼubʼil. «Tkyaqilju in kubʼ t-ximana kbʼantel». «Tkyaqilju in kubʼ t-ximana jaku bʼant tuʼna». Jakulo kubʼ qximen qa in che onin yol lu, noqtzun tuʼnj, chʼixme tkyaqil maj mintiʼ in bʼant. Maslo bʼaʼn jaku tzʼela kyanqʼibʼil kykʼwaʼle qa ma tzʼok tilil kyuʼn tuʼn tbʼant aju jaku tbʼant kyuʼn.

 • Qʼamanxa tbʼanel yol kye tiʼj jun tiʼ tbʼanel in bʼant kyuʼn. Qa ma txi tqʼamaʼna te tkʼwaʼla qa mas tbʼanel kywitz txqantl, mintiʼ in nonin tiʼj tuʼn tkubʼ tin tibʼ. Tzʼok tilil tuʼna tuʼn t-xi tqʼamaʼna alkye jun tiʼ tbʼanel in bʼant tuʼn.

 • Xqʼuqina kyiʼj tkʼwaʼla aj tajbʼen redes sociales kyuʼn. In najbʼen redes sociales kyuʼn xjal noq tuʼn tjaw kynimsan kyibʼ tiʼjju in bʼant ex in kambʼet kyuʼn, mintiʼ toklen tkyaqil jlu tukʼilju tuʼn tkubʼ qin qibʼ.

 •   Qʼamanxa kye tkʼwaʼla tuʼn kyxiʼ naj qanil najsam. Aj tel txalpaj tkʼwaʼla, tzʼonina tiʼj tuʼn tel tnikʼ tiʼjju otoq bʼant tuʼn.

Xnaqʼtzanxa kye tuʼn tbʼant kyqʼon chjonte

NABʼIL TOJ TYOL DIOS: «Kyqʼonxe chjonte» (Colosenses 3:15).

 • Tiʼj tbʼinchbʼen Dios. Il tiʼj tuʼn tok kyqʼoʼn kʼwaʼl toklen tbʼinchbʼen Dios ex tuʼn tel kynikʼ tiʼj qa nim toklen tuʼntzun qanqʼin. Jun techel, jaku qo kyim qa mintiʼ kyqʼiqʼ, aʼ ex qwa. Tuʼn jlu kʼonila kyiʼj tkʼwaʼla tuʼn tok kyqʼoʼn toklen tbʼinchbʼen Dios ex tuʼn t-xi kyqʼoʼn chjonte tiʼj.

 • Tiʼj tbʼanel kymod txqantl. Yekʼinxa te tkʼwaʼla qa at jun tiquʼn mas nim kyoklen txqantl twitz, ex mas bʼaʼn tuʼn tel tkanoʼn tbʼanel kymod twitzju tuʼn ttzaj tqʼoj kyiʼj.

 • Xnaqʼtzanxa kye tuʼn t-xi kyqʼoʼn chjonte. Qʼamanxa kye tuʼn t-xi kyqʼoʼn chjonte, nya oʼkx tuʼn t-xi kyqʼamaʼn, sino tuʼn tbʼant kyuʼn tuʼn tkyaqil kyanmi. Nim toklen jlu tuʼnju at toklen tukʼilju tuʼn tkubʼ qin qibʼ.

Xnaqʼtzanxa kye qa nim toklen tuʼn qonin kyiʼj txqantl

NABʼIL TOJ TYOL DIOS: Bʼaʼn tuʼn tkubʼ kyin kyibʼe ex tuʼn kyximane tiʼj qa at mas kyoklen txqantl kywitze. «Teyle junjun mya noq oʼkx tuʼn tok tqʼoʼn tkwent tiʼj aju at tajbʼen te, ax ikx tuʼn tok tqʼoʼn tkwent tiʼj aju at tajbʼen kye mastl» (Filipenses 2:3, 4).

 • Qʼamanxa kye tkʼwaʼla moqa tala tuʼn kyonin tiʼj aqʼuntl in bʼant ja. Qa mintiʼ ma txi tqʼoʼna ambʼil tuʼn tbʼant junjun aqʼuntl tuʼn toj ja, ik tten ik tzeʼn in xi tqʼamaʼna jlu te: «Mlay kubʼ tbʼinchaʼna jlu tuʼnju nim teya toklen». Tnejel il tiʼj tuʼn tbʼant taqʼun ja, ex yajxitl jaku txiʼ saqchal. Yekʼinxa qa in tzaj tiʼn tbʼanel kye txqantl qa ma tzʼonin, jaku tzʼok kʼujlaʼn ex jaku tzʼok nimen kyuʼn.

 • Yekʼinxa qa tbʼanel tuʼn kyonin kyiʼj txqantl. Qa in ximen tkʼwaʼla kyiʼj txqantl, jaku tzʼonin tiʼj tuʼn tok tnabʼil aj tchʼiy. Tuʼntzunju, che ximane tiʼj alkye jun xjal taj onbʼil ex tzeʼn jaku tzʼonin tkʼwaʼla tiʼj. Qʼamanxa tbʼanel yol te aj tonin kyiʼj txqantl.

^ taqik' 8 In tzaj qʼamaʼn toj uʼj El colapso de la autoridad.