¿TIʼ T-XILEN TUʼN TEL QNIKʼ TIʼJ ALKYE BʼAʼN EX ALKYE NYA BʼAʼN?

In yolin jlu kyiʼj xjal in nelxix kynikʼ tiʼj alkye bʼaʼn ex alkye nya bʼaʼn. Mintiʼ in kubʼ kychʼexpuʼn kyximbʼetz noq jaxku tumel ateʼ. Sino in che ok lepeʼ kyiʼj nabʼil ojtzqiʼn kyuʼn tiʼj tiʼ tuʼn tbʼant kyuʼn axpe ikx qa mintiʼ jun xjal in keʼyin kyiʼj.

¿TIQUʼN NIM TOKLEN?

Toj ambʼil jaʼlo, jaku chʼexpaj kyximbʼetz kʼwaʼl tiʼj alkye bʼaʼn ex alkye nya bʼaʼn kyuʼn qe kyukʼil toj tja xnaqʼtzbʼil, kyuʼn bʼitz, kyuʼn película ex kyuʼn programa te televisión. Kyuʼn tqanil lu jaku jawje kykʼuʼj kʼwaʼl tiʼj alkye bʼaʼn ex alkye nya bʼaʼn.

Mas in bʼaj jlu aj kyokx kʼwaʼl toj kykuʼxumal. In tzaj tqʼamaʼn uʼj Beyond the Big Talk (Tibʼajxi «kyyol tatbʼaj tukʼil kykʼwaʼl») qa atzun ambʼil lu jatumel «il tiʼj tuʼn tbʼaj kybʼinchan kyten kuʼxun tuʼn miʼn tkubʼ kyiʼj kyuʼn txqantl kyukʼil ex kyuʼn tqanil in nok kykeʼyin ex in nok kybʼiʼn tiʼjju tuʼn tok ojtzqiʼn kywitz kyuʼn xjal. Il tiʼj tuʼn t-xi kyxnaqʼtzan kyibʼ tuʼn tjaw kyjyoʼn tiʼ kbʼantel kyuʼn aj tajbʼen kynabʼil tiʼj alkye bʼaʼn ex alkye nya bʼaʼn, maske nya bʼaʼn kʼelel toj kywitz kyamiw». In nel qnikʼ tiʼj qa il tiʼj tuʼn kyxi xnaqʼtzet kʼwaʼl naʼmxtoq kyokx toj kykuʼxumal.

¿TZEʼN JAKU CHEX XNAQʼTZET KʼWAʼL TUʼN TEL KYNIKʼ TIʼJ ALKYE BʼAʼN EX ALKYE NYA BʼAʼN?

Xnaqʼtzanxa kye alkye bʼaʼn ex alkye nya bʼaʼn

NABʼIL TOJ TYOL DIOS: Aʼyeju xjal «ma che chʼiy, ex ma tzʼok kynabʼl [...] nneʼl kynikʼ tiʼj alkyeju bʼaʼn ex alkyeju mya bʼaʼn» (Hebreos 5:14).

 • Qʼamanxa alkye bʼaʼn ex alkye nya bʼaʼn. Yolina tiʼjju in nikʼ toj qanqʼibʼil. Jun techel, qʼamanxa jlu: «Tbʼanel te jlu, atzun jlu nya». «Jaku tzʼok qeʼ qkʼuʼj tiʼj jlu, atzun tiʼj jlu mlay». «Ma ximen jlu kyiʼj txqantl, atzun jlu mintiʼ». Aj tbʼet ambʼil, kʼelel tnikʼ tkʼwaʼla tiʼj kybʼinchbʼen xjal ex tiʼj alkye bʼaʼn ex nya bʼaʼn.

 • Chikʼbʼanxa kye tiquʼn kxel kybʼiʼn aju o txi xnaqʼtzaʼn te. Ximana tukʼil tkʼwaʼla tuʼn t-xi xnaqʼtzet tnabʼil. Qaninxa jlu te: «¿Tiquʼn kbʼel tbʼinchaʼna aju bʼaʼn?», «¿Tiquʼn jaku txi tnajsaʼn tamiwbʼila kyukʼil txqantl qa ma txi tqʼamaʼna nya ax tok yol?» moqa «¿Tiquʼn nya bʼaʼn tuʼn telqʼana?».

 • Qʼamanxa kye tiquʼn bʼaʼn tuʼn tkubʼ kyyekʼin tbʼanel kymod. Jaku txi tqʼamaʼna jlu te: «Qa ma ten tbʼanel tmoda, kʼokel qeʼ kykʼuʼj txqantl tiʼja» ex qa «Jaku che kanet tamiwa qa ma tzʼoka te tbʼanel xjal».

 Tzʼok tilil tuʼna tuʼn tel kynikʼ xjal tiʼj qa at tbʼanel kymod toj tjaya

NABʼIL TOJ TYOL DIOS: «Tzikʼwit kywitze kyiʼjxe» (2 Corintios 13:5).

 • Bʼaʼn tuʼn tten ax kyximbʼetz kykyaqil toj tjaya tiʼj alkye bʼaʼn ex alkye nya bʼaʼn, iktzun tten jaku txi tqʼamaʼna jlu tuʼn tkyaqil tkʼuʼja:

  • «Mintiʼ qeye in xi qqʼamaʼn nya ax tok yol».

  • «Mintiʼ in bʼaj kykʼixbʼisan kyibʼ toj qjaye ex mintiʼ in xi kyqʼamaʼn nya bʼaʼn yol».

  • «Mintiʼ in xi qqʼoʼne ambʼil tuʼn qyasune».

Tuʼn jlu kʼelel tnikʼ tkʼwaʼla tiʼj qa nya oʼkx tuʼn tok lepeʼ tiʼjju o tzʼel tnikʼ tiʼj, sino il tiʼj tuʼn tok kyojtzqiʼn xjal qa ik kymod toj tjaya.

 • Yolina tukʼil tkʼwaʼla tiʼjju in nikʼ toj kyanqʼibʼil xjal tuʼntzun t-xi tyekʼina alkye bʼaʼn ex alkye nya bʼaʼn. Jaku tzʼok tmojbʼaʼna tmod tukʼilju kymod tukʼil toj tja xnaqʼtzbʼil ex tukʼilju in netz yekʼin toj televisión. Qaninxa jlu te: «¿Tiʼwtlo teya xbʼant tuʼn?» moqa «¿Tiʼwtlo ma bʼant kyuʼn toj qja?».

Qʼonka toklen nabʼil tiʼj alkye bʼaʼn ex alkye nya bʼaʼn

NABʼIL TOJ TYOL DIOS: «Kybʼinchame aju bʼaʼn ik tzaʼnx in tmaʼn kyanmiye» moqa kyximbʼetze (1 Pedro 3:16).

 • Qʼamanxa tbʼanel yol kye aj tkubʼ kyyekʼin tbʼanel kymod. Aj tok lepeʼ tkʼwaʼla kyiʼj nabʼil, qʼamanxa tbʼanel yol te ex chikʼbʼanxa tiquʼn tbʼanel aju xbʼant tuʼn. Jun techel, jaku txi tqʼamaʼna jlu: «In chin tzalaje tiʼja tuʼnju mintiʼ ma tzʼelqʼana». Qa ma tzaj tqʼamaʼn tkʼwaʼla qa at jun tiʼ nya toj tumel o bʼant tuʼn, qʼonxa chjonte te naʼmxtoq t-xi tkawina.

 • Kawinxa qe tkʼwaʼla tiʼj nya bʼaʼn in bʼant kyuʼn. Tzʼonina tiʼj tkʼwaʼla tuʼn t-xi tbʼinchaʼn tiʼjju otoq bʼant tuʼn. Il tiʼj tuʼn tel kynikʼ kʼwaʼl tiʼj tiʼ nya bʼaʼn ma bʼant kyuʼn ex tiquʼn mlay txi qʼet ambʼil tuʼn tbʼant kyuʼn. Ateʼ junjun mambʼaj nya kyaj tuʼn tkubʼ kynaʼn kykʼwaʼl nya bʼaʼn, pero qa ma che yolin tiʼjju ma bʼant kyuʼn, kʼonil tuʼn t-xi xnaqʼtzet kynabʼil ex tuʼn tel kynikʼ tiʼj alkye bʼaʼn ex alkye nya bʼaʼn.