«Kubʼ nximane qa kwest tuʼn tel nnikʼe tiʼj Tyol Dios» (chi Jovy).

«Kubʼ nximane qa mlaytoq chin tzalaje tiʼj aj tkubʼ wuʼjine» (chi Queennie).

«Tej tok nqʼoʼne nwitze tiʼj qa at nim t-xaq, ya mintiʼtl ten ngane tuʼn tkubʼ wuʼjine» (chi Ezekiel).

¿In kubʼ tnaʼna ik tzeʼn kubʼ kynaʼn xjal ma qo yolin kyiʼj? Bʼalo tajtoqa tuʼn tkubʼ tuʼjina Tyol Dios, noqtzun tuʼnj, at jun tiʼ aju mintiʼ tzaj tqʼoʼn ambʼil teya. In kubʼ kyximen nim xjal qa mlay qo tzalaj aj quʼjin tiʼj Tyol Dios. ¿Jaku kubʼ t-ximana ikju noqwit o tzʼel tnikʼa tiʼj qa aju tkuʼx toj Tyol Dios jaku tzalaja tuʼn ex jaku ten tbʼanel tanqʼibʼila? ¿Yajtzun qa ma tzʼel tnikʼa tiʼj qa at junjun tumel tzeʼn jaku tzʼel bʼaʼn te teya aj tkubʼ tuʼjina? ¿Tajbʼila tuʼn tok tqʼoʼn twitza tiʼ jaku tzaj tqʼoʼn Tyol Dios teya?

Ximana tiʼjju tzaj kyqʼamaʼn junjun xjal tej t-xi tzyet tuʼn kyuʼjin tiʼj Tyol Dios ex el kynikʼ tiʼj qa nim jaku tzʼonin aju tuʼn kyuʼjin tiʼj.

In tzaj tqʼamaʼn Ezekiel jlu aju mas te 20 abʼqʼi: «Ojtxi iktoq qiʼne ik tzeʼn qe xjal in che bʼet ex mintiʼ ojtzqiʼn kyuʼn jatumel tuʼn kyxiʼ, pero tuʼnju in chin uʼjine tiʼj Tyol Dios, o tzʼonin wiʼje tuʼn tel nnikʼe tiʼj tiquʼn tuʼn wanqʼine. At tbʼanel nabʼil tkuʼx toj te tkyaqil qʼij».

Ax ikx te Frieda te mas te 20 abʼqʼi tqʼama jlu: «In chin jawtoq qʼojene tiʼj alkyexku tiʼchaq, pero tuʼnju in chin uʼjine tiʼj Tyol Dios, o tzʼonin wiʼje tuʼn miʼn ttzajxix nqʼoje. Mas tbʼanel nmode jaʼlo ex ateʼ mas wamiwe».

Tzaj tqʼamaʼn jun xuʼj, moqa qya, te mas te 50 abʼqʼi, aju Eunice tbʼi jlu: «In nonin Tyol Dios wiʼje tuʼn woke te tbʼanel xjal, tuʼn tchʼixpet junjun nbʼinchbʼene nyaxix bʼaʼn».

Qa ma uʼjina tiʼj Tyol Dios jaku tzʼonin tiʼja tuʼn ttzalaja toj tanqʼibʼila, ik tzeʼn o tzʼonin kyiʼj nimxix millón xjal ex kyiʼj qeju ma qo yolin kyiʼj (Isaías 48:17, 18). Ax ikx, jaku tzʼonin qiʼj tuʼn tjaw qjyon tbʼanel qbʼe, tuʼn qok te tbʼanel amiw, tuʼn miʼn tkubʼ qnaʼnxix siktlen ex aju mas nim toklen, tuʼn tok qojtzqiʼn axix tok tiʼj Dios. Aʼyeju nabʼil ateʼkux toj Xjan Uʼj atz tzajni tukʼil Dios, tuʼntzunju, qa ma kubʼ qqʼoʼn toj xnaqʼtzbʼil, tzul tiʼn tbʼanel qe. Tbʼanelxix nabʼil in tzaj tqʼoʼn qe.

Aju mas nim toklen aju tuʼn t-xi tzyet. Kyoj junjuntl xnaqʼtzbʼil tzul yekʼun junjun onbʼil jaku tzʼonin tiʼja tuʼn t-xi tzyet tuʼn tjaw tuʼjina Tyol Dios ex tuʼn ttzalaja tiʼj.