TOJ 26 te diciembre te 2004, tzaj jun kyaqnajnabʼ aju japun te 9,1 grado aju bʼaj t-xiten isla Simeulue, te Sumatra, toj tnam Indonesia. Aʼyeju xjal ateʼtoq toj costa ok kyqʼoʼn kywitz tiʼj mar tej tokx bʼaj, nya ik tzeʼn tnejel. Jun rat naj i etz oq kykyaqil xjal tuʼn kyxiʼ twi witz ex e jaw ẍchʼin, «Smong! Smong!», aju yol lu a t-xilen «netz mar toj tlugar». Toj chʼixme 30 minut, tzaj mulqʼaj mar ex e bʼaj t-xiten chʼixme kykyaqil ja ex qe aldey.

Aju tnejel tembʼil bʼaj xitj tej tetz mar toj tlugar, a isla Simeulue. Kyxol 78,000 xjal at toj lugar lu, okx 7 e kyim. ¿Tiquʼn nya nim xjal e kyim? * At jun txol yol in xi kyqʼamaʼn qe xjal in che anqʼin toj isla te Simeulue: «Qa ma tzaj jun kyaqnajnabʼ ex aj tok tqʼoʼn twitza tiʼj mar in nokx bʼaj, txi ojqelana twi witz, tuʼnju, tzul meltzʼaj tuʼn tkyaqil tipumal». Aʼyeju xjal in che anqʼin Simeulue el kynikʼ tiʼjju in kyqʼamaʼntoq kyxeʼchel ojtxe, aj tok kyqʼoʼn kywitz tiʼj mar in chʼexpaj, a jlu in tzaj tyekʼun qa kʼeletz toj tlugar. Tuʼnju xi kybʼin tqanil lu, mintiʼ e kyim.

In tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios qa in laqʼeʼ ttzaj jun xitbʼil, «jun kʼixbʼisabʼl maʼxix, bʼajx tzaj jun maj ikju atxix tej tbʼant twitz txʼotxʼ, ex mlay tzaj juntl maj ik tzaʼn jlu» (Mateo 24:21). Nya tuʼn tkubʼ xitin Txʼotxʼ tuʼnju nya bʼaʼn in nok kybʼinchaʼn xjal tiʼj, moqa tuʼnju in tzaj junjun xitbʼil, ate Dios t-xim tuʼn tten Txʼotxʼ te jumajx (Eclesiastés 1:4). Kbʼantel jlu tuʼn Dios, «tuʼn kynaj qeju ma naj twitz txʼotxʼ kyuʼn». Ok tzul xitbʼil tuʼn Dios tuʼn tel tiʼn tkyaqilju nya bʼaʼn at ex tuʼn tel tiʼn tkyaqil kʼixkʼoj (Apocalipsis 11:18; Proverbios 2:22). ¡Nimxix kʼiwlabʼil tzul!

Ax ikx, junxitl twitzju aj netz mar toj tlugar, aj in tzaj kyaqnajnabʼ, moqa aj in jatz qʼaqʼ toj volcán, aju xitbʼil in laqʼeʼ ttzaj nya tuʼn kykyim xjal mintiʼ kyil. «Ate Dios at tkʼujlalil», chi toj Xjan Uʼj, ex in tzaj ttziyen qa aʼyeju «xjal bʼaʼn ok che etzal tiʼj ju txʼotxʼ, ex ax che tel tuj te jumajx» (1 Juan 4:8; Salmo 37:29). Noqtzun tuʼnj, ¿alkye tten jaku kyaj anqʼin teya aj ttzaj aju matij kʼixbʼisabʼil ex tuʼn ttzalaja aj kytzaj tkʼamoʼna kʼiwlabʼil? Jaku kyaj anqʼina qa ma txi tbʼiʼna aju tqanil in tzaj qʼamaʼn.

QO XQʼUQIN TIʼJJU KBʼAJEL TWITZ TKYAQIL TXʼOTXʼ

Mintiʼ bʼiʼn quʼn alkyexix qʼij kʼelel qʼiʼn tkyaqilju nya bʼaʼn ex kʼixkʼoj, tuʼnju tqʼamaʼn Jesús jlu: «Pero alkye qʼij ex alkye or tuʼn wule, mi aʼl jun xjal bʼilte, mi qe anjel tuj kyaʼj mintiʼ bʼiʼn kyuʼn, ax ikx weye mintiʼ bʼiʼn wuʼne, aqine Tkʼwaʼl Dios. Oʼkx Nmane bʼaʼn tuʼn». Tuʼntzunju, tqʼama Jesús jlu, kukx «che xqʼuqine» (Mateo 24:36; 25:13). ¿Alqiʼj qo xqʼuqil? In tzaj tyekʼun Xjan Uʼj junjun tiʼchaq tuʼn tbʼaj twitz Txʼotxʼ naʼmxtoq ttzaj xitbʼil tuʼn Dios. Ik tzeʼn tej tok kyqʼoʼn kywitz xjal te isla Simeulue qa in yukch mar, tuʼn jlu el kynikʼ qa kʼeletztoq toj  tlugar,toj ambʼil jaʼlo, aju chʼixpubʼil in bʼaj twitz tkyaqil Txʼotxʼ, in tzaj tyekʼun qa ya niqayin taʼ mankbʼil, moqa bʼajsbʼil tqʼijlalil. Toj recuadro toj t-xaq lu, in tzaj yekʼun junjun chʼixpubʼil nimxix toklen aju in yolin Tyol Dios tiʼj.

Ax tok, at junjun kyxol qe tiʼchaq lu noq minabʼen in che tzaj, o che ikʼ jlu ojtxe toj junjun tten. Tuʼntzunju, tqʼama Jesús qa aj tok qqʼoʼn qwitz tiʼj «tkyaqil jlu», atztzun kʼelel qnikʼ qa niqayin taʼ mankbʼil tqʼijlalil (Mateo 24:33). Qo ximen kyiʼj qe tiʼchaq tuʼn kyikʼ aju yolin Jesús kyiʼj 1) o che bʼaj qe tiʼchaq lu twitz tkyaqil Txʼotxʼ, 2) junx in che tzaj ex 3) ma che naqʼet xjal tiʼj, nya ik tzeʼn ojtxi. Chikʼlixix taʼ qa in qo anqʼin toj ambʼil lu.

JUN YEKʼBʼIL TIʼJ TKʼUJLALIL DIOS

«Qa jun rat naj saj qʼajt alarma jaku che kyaj anqʼin qe xjal», tqʼama jun xjal o tenxi te aj kawil toj tnam Estados Unidos. Tuʼnju etz mar toj tlugar toj 2004, o kubʼ qʼoʼn jun alarma toj tembʼil Simeulue, tuʼntzun miʼn kykyim xjal ik tzeʼn aju bʼaj, toj ambʼil tzul. Ax ikx o tzaj tqʼoʼn Dios junjun tqanil naʼmxtoq tul mankbʼil tqʼijlalil. In tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios jlu: «Aju tqanil bʼaʼn lu tiʼj tkawbʼil Dios kxel pakbʼet tuj tkyaqil twitz txʼotxʼ tuʼntzun tchikʼbʼanjtz ju yol lu kye kykyaqil nasyon; maxitzun tzul mankbʼil tqʼijlalil» (Mateo 24:14).

Toj abʼqʼi sikʼ, o che pakbʼan testigos de Jehová mas te mil 900 millón or tiʼj tbʼanel tqanil toj 240 tnam ex tembʼil ex toj mas te 700 yol. Tuʼn jlu in tzaj tyekʼun qa in laqʼeʼ ttzaj mankbʼil tqʼijlalil. Tuʼnju kʼujlaʼn qe xjal kyuʼn testigos de Jehová in xi kyqʼamaʼn tqanil qa ya chʼix tul tqʼijlalil tjuicio Dios (Mateo 22:39). Tuʼnju in nok tbʼiʼna tqanil lu, atzun jun yekʼbʼilju qa kʼujlaʼna tuʼn Jehová. Qnantz jlu qe yol lu: «Porque miʼn tajbʼil Qajaw tuʼn tnaj jun xjal, noq oʼkx tajbʼil tuʼn tajtz tiʼj kyanmi kykyaqil» (2 Pedro 3:9). ¿Okpe kxel tbʼiʼna  aju tqanil in tzaj tqʼoʼn Dios teya tuʼnju tkʼujlabʼil at tiʼja?

TUʼN QXI TOJ TEMBʼIL SEGUR

Bʼaʼn tuʼn kytzaj qnaʼn qe xjal in che anqʼin kyoj qe aldey ateʼ Simeulue, jun rat naj e jax kywiʼ witz mas maʼ twaʼlil tuʼntzun kyklet tej tok kyqʼoʼn kywitz tej taj juntl maj tiʼj mar; mintiʼ kubʼ kyayon tuʼn ttzaj juntl maj. Tuʼnju bʼant jlu kyuʼn, e kyaj anqʼin. Tuʼn tkyaj anqʼina toj kʼixbʼisabʼl maʼxix, il tiʼj tuʼn tjaxa twiʼ witz mas maʼ twaʼlil, akux atx chʼintl ambʼil. ¿Alkye tten? Tuʼn onbʼil in tzaj tqʼoʼn xewbʼaj xjan, kubʼ ttzʼibʼin t-sanjel Dios Isaías jun txokbʼil nimxix toklen tuʼn t-xi qʼet «tuj tqʼijlalil tzul», aju ambʼil in qo anqʼin jaʼlo. Tqʼama jlu: «Kytzaje ex qo jax twiʼ ju witz etzan tuʼn Qman, [...] tuʼntzun ttzaj t-xnaqʼtzaʼn qe aju tajbʼil tuʼn tbʼant quʼn ex tuʼntzun qbʼet tuj bʼe» (Isaías 2:2, 3).

Qa ma qo jax twiʼju witz, jaku tzʼel qnikʼ kyiʼj nimku tiʼchaq ex jaku qo klet tuʼn. Ax ikx, aj tel qnikʼ kyiʼj qe tbʼe Dios, aju tkuʼx toj Xjan Uʼj, in nonin kyiʼj nimku xjal twitz tkyaqil Txʼotxʼ toj ambʼil jaʼlo tuʼn tchʼexpaj kyanqʼibʼil (2 Timoteo 3:16, 17). Tuʼn jlu, o t-xi tzyet tuʼn kybʼet toj tbʼe Dios ex tuʼn ttzaj kykʼamoʼn kʼiwlabʼil ex in xqʼuqin kyiʼj.

¿Tzul tkʼamoʼn teya txokbʼil in tzaj tqʼoʼn Dios toj mankbʼil tqʼijlalil tuʼntzun tkleta? Qajbʼile tuʼn tkubʼ t-xnaqʼtzane recuadro aju chʼintl xnaqʼtzbʼil tiʼjxju xnaqʼtzbʼil lu, aju in yolin tiʼj junjun yekʼbʼil tiʼj «mankbʼil tqʼijlalil» (2 Timoteo 3:1). Aʼyeju testigos de Jehová ateʼ jatumel najliya, ok che tzalajel tuʼn t-xi kyqʼoʼn onbʼil teya tuʼn telxix tnikʼa tiʼj junjun tiʼchaq in yolin Tyol Dios tiʼj, ik tzen alkye tten jaku kubʼ qʼet toj xnaqʼtzbʼil. Qa taja tuʼn tok tqʼoʼn twitza tiʼj alkye tten jaku che kanet tzaqʼwebʼil kyiʼj t-xjela toj qtembʼil www.jw.org/es. Jaku tzʼokxa toj ENSEÑANSAS BÍBLICAS > PREGUNTAS SOBRE LA BIBLIA.

^ taqik' 3 Tej tetz mar toj tlugar toj 2004, e kyim mas te 220.000 xjal toj tkyaqil jatumel pon bʼaj jlu, tuʼnju mintiʼ otoq tzikʼ jun maj ik tzeʼn jlu.