«Toj nimku ambʼil, qa ma qo nikʼan chʼin yol jakulo bʼant naj jun tiʼ quʼn» (chi Samantha, te Sudáfrica).

¿Ikpe teya t-ximbʼetz ikju? Ax tok qkyaqil o qo ok weʼ nimku maj twitz jun tiʼ qaj tuʼn tbʼant naj. Noqtzun tuʼnj, aju qximbʼetz ktel aj qok weʼ twitz jun nya bʼaʼn jaku qo ok te nya bʼaʼn xjal tuʼn, tuʼntzun jlu kʼelel nikʼ qiʼj tzeʼn qo. Jun techel, qa aju mas qaj aju tuʼn qel bʼaʼn toj kywitz txqantl, atlo maj jaku txi qjyoʼn tumel tuʼn tkyaj jun nya bʼaʼn otoq bʼant quʼn ex jaku kubʼ qximen qa aj tjapun bʼaj twi kjel bʼaʼn tkyaqil. Noqtzun tuʼnj, aj tel axix tok toj qʼanchaʼl, il tiʼj tuʼn tikʼx quʼn aju nya bʼaʼn tzul qiʼj tuʼnju otoq txi qqʼamaʼn jun yol nya ax tok. Qo xnaqʼtzan tiʼj junjun tiʼ in tzaj tuʼn.

TUʼN NIKʼAJ YOL MLAY TZʼOK QʼUQE QKʼUʼJ KYIʼJ TXQANTL

Qa ma tzʼok qʼuqe qkʼuʼj kyiʼj txqantl jaku tzʼonin tuʼn tten jun tbʼanel qamiwbʼil aju mlay bʼaj. Noqtzun tuʼnj, tuʼn tbʼant jlu in xi tiʼn ambʼil. Oʼkx jaku ten jlu qa ma che ten qeju xjal junx, qa in che yolin toj tumel ex qa in che ximen kyiʼj txqantl. Bʼisbʼajilxix qa noq tuʼn jun nikʼaj yol moqa junjuntl jaku txi naj qʼuqbʼil qkʼuʼj at kyiʼj txqantl. Ex qa ma txi naj kwest tuʼn tten juntl maj.

¿O kubʼ sbʼuʼnxi jun maj teya? Tuʼn jlu, tzajxixlo nim tbʼisa ex kubʼ tnaʼne qa otoq kubʼ sbʼuʼne, a jlu in nel qnikʼ tiʼj. Ax tok, aju sbʼubʼil jaku kubʼ tnajsaʼn tbʼanel qamiwbʼil kyukʼil txqantl.

QA MA QO TEN KYUKʼIL IN CHE SBʼUN JAKU BʼANT QSBʼUN

Toj jun xnaqʼtzbʼil bʼant tuʼn Robert Innes, aju aj xnaqʼtzal tiʼj Economía te Universidad te California el tnikʼ tiʼj «qa aju sbʼubʼil jaku bʼent kyuʼn kykyaqil xjal». Ik tten ik tzeʼn jun yabʼil jaku tzʼok tiʼj juntl: qa nim ambʼil xqo ten tukʼil jun xjal nikʼal yol, ax ikx qe jaku bʼant qnikʼan yol.

¿Alkye tten mlay tzʼel qkanoʼn aju sbʼubʼil? Jaku qo tzaj tonin Tyol Dios. In qo txokine tiʼja tuʼn tkubʼ t-xnaqʼtzana junjun kawbʼil toj Tyol Dios.