Junxitl Tyol Dios twitz junjuntl uʼj in najbʼen kyuʼn okslabʼil. Mintiʼ juntl uʼj ik tzeʼn Tyol Dios aju nimen kyuʼn nim millón xjal toj nimxix ambʼil. Noqtzun tuʼnj, ax ikx mintiʼ juntl uʼj ik tzeʼn Tyol Dios o tzʼok bʼinchaʼn nim nya bʼaʼn tiʼj.

Jun techel, ateʼ junjun aj nabʼil mintiʼ in nok qʼuqeʼ kykʼuʼj tiʼj Tyol Dios in che etz toj ambʼil jaʼlo qa ax tok atz tzajniqe copia tiʼj ojtxi uʼj. Tqʼama jun xnaqʼtzal kyiʼj okslabʼil jlu: «Mintiʼ qʼuqli qkʼuʼje tiʼj qa kubʼ bʼinchaʼn ojtxi uʼj tojxix tumel». Ex tqʼamatl: «Noq oʼkx at junjun copia nya bʼaʼn tten tkuʼx toj, chʼixme kykyaqil qe jlu e kubʼ bʼinchaʼn nim syent abʼqʼi yajxi tej kykubʼ bʼinchaʼn aju ojtxi uʼj ex teyele te junjun kyxol qe jlu e kubʼ bʼinchaʼn te junxitl tten».

Junjuntl xjal mintiʼ in nok qʼuqeʼ kykʼuʼj tiʼj Tyol Dios, tuʼnju junxitl kyximbʼetz okslabʼil tiʼj. Jun techel, jaw chʼiy Faizal toj jun ja xjal nya okslal. Xi xnaqʼtzaʼn te qa xjan Tyol Dios, noqtzun tuʼnj, otoq bʼaj chʼixpuʼn. «Tuʼn jlu mintiʼtoq in nok qʼuqeʼ nkʼuʼje kyiʼj qe xjal kyajtoq tuʼn kyyolin wukʼile tiʼj Tyol Dios —tzaj tqʼamaʼn Faizal—. Ax tok, mintiʼtoq ojtxi uʼj wukʼile, otoq kubʼ chʼixpuʼn».

Noqtzun tuʼnj, ¿atpe toklen tuʼnju o kubʼ chʼixpuʼn Tyol Dios? Ximana tiʼj lu: in tzaj ttziyen Tyol Dios nim tiʼchaq tbʼanel qe toj ambʼil tzul. Noqwit mintiʼ in nok qʼuqeʼ tkʼuʼja tiʼj qa tkuʼx aju tziybʼil lu toj ojtxi uʼj, ¿jakupe tzʼok qʼuqeʼ tkʼuʼja kyiʼj? (Romanos 15:4). Noqwit nya toj tumel qe copia ateʼkux toj Tyol Dios toj ambʼil jaʼlo, ¿jakupe che ajbʼen taqikʼ Tyol Dios nim kyoklen tuʼna tuʼn tjaw tjyona aju mas tbʼanel tiʼj taqʼuna, qe toj tjaya, moqa ik tzeʼn tkʼulbʼila te Dios?

Maske o chex naj qeju ojtxi uʼj toj Tyol Dios, jaku che ajbʼen ojtxi copia quʼn, axpe ikx qeju nim mil uʼj o che kubʼ tzʼibʼin. ¿Alkye tten o klet Tyol Dios tiʼjju aj tnaj jatumel tzʼibʼamaj, tiʼjju nya bʼaʼn o tzʼok bʼinchan tiʼj ex tiʼjju tuʼn tkubʼ chʼixpuʼn tqanil tkuʼx toj? ¿Tiquʼn jaku tzʼok qʼuqeʼ tkʼuʼja tiʼj Tyol Dios at toj ambʼil jaʼlo qa ma tzʼok tojtzqiʼna jlu? Jaku che kubʼ t-xnaqʼtzaʼna qe tzaqʼwebʼil kyiʼj xjel lu toj juntl xnaqʼtzbʼil tiʼj alkye tten o klet Tyol Dios.