TWITZ tkyaqil Txʼotxʼ, at mas te kabʼe mil millón xjal in tzaj kyqʼamaʼn qa lepchiqeʼk tiʼj Jesús. ¿Aya jun kyxol qe xjal lu? Toj ambʼil jaʼlo, at nimxix okslabʼil in tzaj kyqʼamaʼn qa tok kybʼi te okslal, noqtzun tuʼnj, junxitl kyxnaqʼtzbʼil ex junxitl kyximbʼetz. Bʼalo junxitl aju nimen tuʼna tukʼeju nimen kyuʼn junjuntl xjal aʼyeju in tzaj kyqʼamaʼn qa okslal qe. ¿Atpe toklen aju nimen tuʼna? At, tuʼnju qa taja tuʼn tkubʼ tbʼinchaʼna aju in bʼant kyuʼn okslal axix tok ik tzeʼn in tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios.

Aʼyeju tnejel t-xnaqʼtzbʼen Jesús ok kybʼi te okslal (Hechos 11:26). Nyatoq il tiʼj juntl kybʼi tuʼnju oʼkxtoq jun okslabʼil at. Junxtoq lepchiqeʼk tiʼj xnaqʼtzbʼil ex kawbʼil tzaj tqʼoʼn Jesús kye aju kubʼ qʼuqbʼante okslabʼil axix tok. Yajtzun toj iglesia jatumel in xiʼya, ¿in tzajpe yekʼun aju kyaj t-xnaqʼtzan Jesús ex aju nimentoq kyuʼn tnejel t-xnaqʼtzbʼen? ¿Tiʼ jaku bʼant tuʼna tuʼn tel tnikʼa tiʼj? At jun tten, tuʼn tkubʼ tmojbʼaʼna aju in tzaj xnaqʼtzaʼn teya toj iglesia tukʼeju in tzaj t-xnaqʼtzaʼn Tyol Dios.

 Ximana tiʼj jlu: Nimxixtoq toklen Xjan Uʼj toj twitz Jesús tuʼnju t-xim Dios tkuʼx toj. Nyatoq bʼaʼn in nela toj twitz aʼyeju xjal mintiʼxix in nok kyqʼoʼn toklen xnaqʼtzbʼil toj Tyol Dios, noq tuʼn tkubʼ kyqʼoʼn tnejel aju kyxnaqʼtzbʼil xjal (Marcos 7:9-13). Qʼuqli qkʼuʼj qa aʼyeju tnejel t-xnaqʼtzbʼen Jesús, atztoq in jatz kyiʼn kyxnaqʼtzbʼil toj Tyol Dios. Tuʼntzunju, teyele te junjun okslal bʼaʼn tuʼn tkubʼ t-xjelin jlu: «¿Ikpe xnaqʼtzbʼil in tzaj qʼoʼn toj wokslabʼile ik tzeʼn in tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios?». Tuʼn ttzaqʼwet xjel lu, mojbʼankuya xnaqʼtzbʼil toj tokslabʼila tukʼeju in tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios.

Kyaj tqʼamaʼn Jesús qa aju qkʼulbʼil te Dios atz tuʼn tjatz qiʼn toj axix tok. A jlu atz jaku kanet quʼn toj Tyol Dios (Juan 4:24; 17:17). Tuʼntzunju tqʼama apóstol Pablo qa aju tuʼn qklet at toklen tukʼeju tuʼn tel qnikʼ «tiʼj ju yol axix tok» (1 Timoteo 2:4). Tuʼntzunju, aju in xi qokslaʼn il tiʼj tuʼn tjatz qiʼn toj Tyol Dios, aju tkuʼx axix tok toj. A jlu at toklen tukʼilju tuʼn qklet.

¿TZEʼN JAKU KUBʼ QMOJBʼAʼN AJU IN XI QOKSLAʼN TUKʼE TYOL DIOS?

Bʼaʼn tuʼn kyjaw tuʼjina qaq xjel tkuʼx toj recuadro ex ximana tiʼj tzaqʼwebʼil in tzaj tqʼoʼn Tyol Dios tiʼj junjun. Uʼjinktza qe taqikʼ Tyol Dios ex ximana kyiʼj tzaqʼwebʼil in che tzaj tqʼoʼn. Yajxitl jaku kubʼ t-xjelina: «¿At toklen aju in tzaj t-xnaqʼtzaʼn wokslabʼile tukʼeju in tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios?».

Aju chʼin xnaqʼtzbʼil lu ok kʼonil tiʼja tuʼn tkubʼ tmojbʼaʼna aju mas nim toklen toj tanqʼibʼila. ¿Taja tuʼn kykubʼ tmojbʼaʼna junjuntl xnaqʼtzbʼil tiʼj tokslabʼila tukʼe Tyol Dios? Jaku che onin testigos de Jehová tiʼja tuʼn tel tnikʼa tiʼj axix tok toj Tyol Dios. Qaninxa jun t-xnaqʼtzbʼila noq kukx tiʼj Tyol Dios kye. Moqa jaku tzʼokxa toj Internet toj www.jw.org/mam.