¿O tzʼokxi bʼyoʼna jun maj moqa jun toj tjaya? ¿In xobʼa tuʼn tok bʼinchan jlu tiʼja? O tzaj qʼamaʼn qa aju bʼiybʼil «atzun jun nya bʼaʼn at kyxol xjal ex kukx in chʼiy twitz tkyaqil Txʼotxʼ». Qo xnaqʼtzan kyiʼj junjun techel.

AJ TOK BʼINCHAN NYA BʼAʼN TIʼJ T-XMILAL JUN XJAL EX AJ TOK BʼIYOʼN TUʼN JUN TOJ TJA: Tzaj qʼoʼn jun tqanil tuʼn Naciones Unidas, qa «jun kyiʼj oxe xuʼj, moqa qya, o tzʼok bʼinchan nya bʼaʼn tiʼj kyxmilal tuʼn kyukʼil». Bʼisbʼajilxix, «aj tjaw qʼiʼn tajlal twitz tkyaqil Txʼotxʼ, in tzaj qʼamaʼn qa jun tiʼj jweʼ xuʼj in nok bʼinchaʼn nya bʼaʼn tiʼj kyxmilal moqa chʼixme in nok bʼinchan nya bʼaʼn kyiʼj».

AJU BʼIYBʼEL TOJ BʼE: In tzaj qʼamaʼn qa toj tnam Estados Unidos, at mas te 30 mil kʼloj mara. Ex toj Latinoamérica, junlo tiʼj oxe xjal o tzʼok bʼinchaʼn nya bʼaʼn tiʼj ik tzeʼn bʼiybʼil.

BʼYOL XJAL: In jaw qʼiʼn tajlal qa oʼkx toj abʼqʼi 2012, twitz tkyaqil Txʼotxʼ e kubʼ bʼyoʼn chʼixme medio millón xjal, mas nim kyajlal twitzju e kyim toj nimaq qʼoj. Toj Centro América ex qe tnam te kubʼni te África, mas nimxix kyajlal xjal in che kubʼ bʼyoʼn, kyaje maj mas nim twitz alkyexku juntl tnam. Toj Latinoamérica e kubʼ bʼyoʼn mas te 100 mil xjal toj jun abʼqʼi, noq oʼkx toj tnam Brasil junlo 50 mil. ¿Kpolpe jun qʼij jatumel miʼn tentl bʼiybʼil?

¿JAKUPE KUBʼ NAJ QʼOJ?

¿Tiquʼn at nim qʼoj twitz tkyaqil Txʼotxʼ? At nim tiquʼn, kyxol qe jlu tuʼnju junxitl kyyajil, moqa kyiyjil xjal, junxitl tten kyanqʼibʼil, in nel kyikʼun tchwinqlal juntl xjal, in che kʼaʼn qʼeʼn ex droga, tuʼnju in nok kyqʼoʼn kywitz kʼwaʼl tiʼj kymod xjal in che bʼiyoʼn, ex tuʼnju in kubʼ kyximen xjal in che bʼiyoʼn qa mlay kubʼ qʼoʼn kykastiw tiʼjju in bʼant kyuʼn.

Bʼaʼn tuʼn ttzaj qnaʼn qa toj junjun tnam mintiʼxixtl in che kubʼ bʼyoʼn xjal. Jun techel, toj tnam Brasil de São Paulo, at nimxix kyajlal xjal in che anqʼin atz o tzʼok kyqʼoʼn kywitz tiʼj qa ma kuʼtz jun 80% mintiʼ in che kubʼ bʼyoʼntl xjal, kyoj qeju 10 abʼqʼi o che ikʼ. Noqtzun tuʼnj, toj tnam lu at junjuntl tten bʼiybʼil, ex aju kyajlal xjal in che kubʼ bʼyoʼn kukx at, ik tzeʼn junlo 10 tiʼj 100.000 xjal. Tuʼntzunju, ¿tiʼ jaku bʼant tuʼn miʼn ttentl bʼiybʼil?

Ax tok, tuʼn miʼn ttentl bʼiybʼil, il tiʼj tuʼn kyonin xjal, ex at toklen jlu tukʼe kymod xjal. Aʼyeju xjal in che bʼyoʼn, mintiʼtl tuʼn tjaw kynimsan kyibʼ, mintiʼtl tuʼn kyximen tiʼjju kyajbʼil tuʼntzun kyok kykʼujlaʼn txqantl, tuʼn kynimen ex tuʼn kyximen kyiʼj txqantl.

¿Tiʼ jaku tzʼonin tiʼj xjal tuʼn tbʼant junjun chʼixpubʼil lu tuʼn? Ximana tiʼjju in tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios:

  • «Qa kʼujlaʼn Dios quʼn, che japunel qe tmandamyent quʼn» (1 Juan 5:3).

  • «Aju tuʼn qniman te Qman, atzun tuʼn tel qikʼun ju mya bʼaʼn» (Proverbios 8:13).

Aju kykʼujlabʼil tiʼj Dios ex qa in che xobʼ twitz tuʼn miʼn tkubʼ kybʼinchaʼn jun nya bʼaʼn, jaku tzʼonin kyiʼj  xjal nya bʼaʼn tuʼn tchʼexpaj kyanqʼibʼil, noqtzun tuʼnj, nya oʼkx junjun tiʼ, sino tuʼn tkubʼ kychʼexpuʼn tkyaqil kymod. ¿Jakupe bʼant jlu?

Qo yolin tiʼj Álex, * aju o ten 19 abʼqʼi toj cárcel toj tnam Brasil tuʼnju kubʼ tbʼinchaʼn nim nya bʼaʼn. Ok te testigo de Jehová toj abʼqʼi 2000, tej otoqxi xnaqʼtzan tiʼj Tyol Dios. ¿Axpe tok qa o chʼexpaj tmod? Ikju, axpe ikx in tzaj nimxix tbʼis Álex tiʼj tkyaqilju nya bʼaʼn bʼant tuʼn. Ax in tzaj qʼamante jlu: «O tzʼok nkʼujlaʼne Dios tuʼnju in kubʼ nnaʼne qa ax tok o kubʼ tnajsaʼn wile. Tuʼnju in xi nqʼoʼne chjonte te Jehová ex kʼujlaʼn wuʼne, o tzʼonin jlu wiʼje tuʼn tkubʼ nchʼixpun nmode».

Ax ikx te César te tnam Brasil, 15 abʼqʼi ok te eleqʼ ex qʼiʼntoq arma tuʼn toj tqʼobʼ. ¿Tiʼ onin tiʼj tuʼn tchʼexpaj? Tej tokxtoq toj pres, e pon testigos de Jehová visitaril te ex xi tkʼamoʼn jun t-xnaqʼtzbʼil tiʼj Tyol Dios ik tzeʼn te Álex. «Atzun tnejel maj kubʼ nnaʼne qa at jun tiquʼn ẍin kubʼ bʼinchaʼne —tqʼama César—. O tzʼel nnikʼe alkye tten tuʼn tok nkʼujlaʼne Jehová ex tuʼn xobʼe twitz, toj juntl yol tuʼn miʼn tkubʼ nbʼinchaʼne jun il aju jaku tzaj tbʼis tuʼn. O tzaj tyekʼun nimxix t-xtalbʼil weye ex waje tuʼn woke te jun xjal bʼaʼn qʼoʼn chjonte te. Aju nkʼujlabʼile tiʼj Jehová ex aju tuʼn nxobʼe twitz, o tzʼonin wiʼje tuʼn nchʼexpaje».

Qʼonka tilil tuʼn tel tnikʼa tiʼj tiʼ jaku bʼant tuʼna tuʼntzun tanqʼina twitzju Txʼotxʼ jatumel miʼn tentl bʼiybʼil.

¿Tiʼ in tzaj kyyekʼun qe techel lu? Qa at tipumal Tyol Dios tuʼn tchʼexpaj kyanqʼibʼil xjal tuʼn ex tuʼn tchʼexpaj tkyaqilju kyximbʼetz (Efesios 4:23). In tzaj tqʼamaʼn Álex aju ma qo yolin tiʼj: «Aju xnaqʼtzbʼil tiʼj Tyol Dios ik tten ik tzeʼn aʼ saq in bʼaj txʼjoʼne tuʼn. Tuʼnju el nnikʼe tiʼj, chebʼe chebʼe onin tuʼn miʼn ttentl nya bʼaʼn nxime. Kubʼ nximane qa mlaytoq bʼant wuʼne». Qa ma tzʼokx qqʼoʼn tbʼanel ximbʼetz toj qwiʼ tukʼe Tyol Dios, in qo bʼaj t-saqsaʼn tiʼj tkyaqilju nya bʼaʼn. At tipumal Tyol Dios tuʼn qbʼaj t-saqsaʼn (Efesios 5:26). Tuʼn jlu, axpe ikx qe bʼiyel ex qeju oʼkx in che ximen kyiʼj, jaku che ok te tbʼanel xjal (Romanos 12:18). Ex aj tkubʼ kybʼinchaʼn toj kyanqʼibʼil aju in tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios, in ten jun tbʼanel kyanqʼibʼil (Isaías 48:18).

Aʼyeju mas te 8 millón testigos de Jehová at toj 240 nimaq tnam ex tembʼil, o tzʼel kynikʼ tiʼj alkye tten jaku kubʼ naj bʼiybʼil. Maske junxichaq kyyajil ex junxichaq tten kyanqʼibʼil, o tzʼok kykʼujlaʼn Dios ex in che xobʼ twitz. Ax ikx at kʼujlabʼil kyxol ex in che anqʼin toj mujbʼabʼil ik tzeʼn jun ja xjal twitz tkyaqil Txʼotxʼ (1 Pedro 4:8). Jun yekʼbʼil jlu qa jaku kubʼ naj bʼiybʼil twitz tkyaqil Txʼotxʼ.

TOJ CHʼINTL AMBʼIL KBʼEL NAJSAʼN BʼIYBʼIL

In tzaj ttziyen Tyol Dios qa toj chʼintl ambʼil kbʼel tnajsaʼn Dios tkyaqil nya bʼaʼn at twitz Txʼotxʼ. Aju nya bʼaʼn in bʼaj jaʼlo twitz Txʼotxʼ chʼix tkubʼ najsaʼn «tuj tqʼijlalil jwisi ex tuj tqʼijlalil ok kynaj qe xjal mya nimal Dios qe» (2 Pedro 3:5-7). Ya miʼn che tentl xjal aʼyeju in nok kybʼinchaʼn nya bʼaʼn kyiʼj txqantl. ¿Alkye tten jaku tzʼok qʼuqeʼ qkʼuʼj qa taj Dios tuʼn tel tiʼn bʼiybʼil?

In tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios qa in che el tikʼun Jehová «qeju oʼkx in che ximan tiʼj tuʼn tkubʼ jun xjal kyuʼn» (Salmo 11:5). Kʼujlaʼn aju mujbʼabʼil ex aju tzʼaqli tuʼn Bʼinchal qe (Salmo 33:5; 37:28). A jlu in tzaj tqʼuqbʼaʼn qkʼuʼj qa miʼn txi tqʼoʼn Dios ambʼil tuʼn tten bʼiybʼil te jumajx.

Ax tok. Toj chʼintl ambʼil ktel jun akʼaj twitz Txʼotxʼ jatumel ktel mujbʼabʼil (Salmo 37:11; 72:14). ¿Nyape taja tuʼn tjyoʼna chʼintl tqanil tiʼj tiʼ jaku bʼant tuʼna tuʼntzun tanqʼina toj najbʼil lu jatumel miʼn tentl bʼiybʼil?

^ taqik' 14 Ma che kubʼ chʼixpet bʼibʼaj ateʼkux toj xnaqʼtzbʼil lu.