CHʼIX tok qonikʼan, akux in che bʼet Rebeca, in nok tqʼoʼn twitz tiʼj qa at nim abʼj toj tbʼe. Ma tzikʼ nim seman in che bʼet, ya ma naqʼet Rebeca tuʼnju in yukch kamey tjaqʼ. Najchaq ma kyaj Harán aju txʼotxʼ jatumel xjaw chʼiy, tuʼnju ma tzaj kybʼetin nim atz tibʼaj tjawitz qʼij. Qajlo ya mlayx tzʼok tqʼoʼntl twitz kyiʼj toj tja. Ax tok, in kubʼlo t-ximen tiʼ kbʼajel toj ambʼil tzul ex mas ik tzeʼn jaʼlo tuʼnju chʼix tpon.

Nim otoq txi kybʼetin kʼloj xjal lu toj bʼe te Canaán, jaʼlo ok che ikʼex toj tzqij txʼotxʼ Négueb (Génesis 24:62). Qajlo kyuw txʼotxʼ tuʼn tok awal toj, noqtzun tuʼnj, at nim kʼul te kywa alumaj, tuʼntzunju, bʼalo in nok tqʼoʼn twitz Rebeca kyiʼj qe rit, moqa ẍneʼl toj bʼe. Ojtzqiʼnxix bʼe tuʼn tij xjal aju in yekʼunte bʼe. In tzalaj tiʼjju ok kxel tqʼamaʼn te tpatrón: ¡Ma tzaj ttziyen Rebeca tuʼn tkubʼ mojeʼ tukʼe Isaac! Ax ikx, in kubʼlo t-ximen junjun tiʼchaq kbʼajel tiʼj toj txʼotxʼ aju mintiʼ ojtzqiʼn tuʼn. ¿Tzeʼntzulo Isaac aju kʼokel te tchmil? ¡Mintiʼ kyojtzqiʼn kyibʼ! ¿Tiʼtzulo kbʼel t-ximen aj tok tqʼoʼn twitz tiʼj Rebeca? Yajtzun te, ¿tganpelo Isaac?

Toj ambʼil jaʼlo, nya bʼaʼn in nela toj kywitz xjal qa aʼye tatbʼaj in che qʼamante alqukʼil che kbʼel mojeʼ qe kykʼwaʼl, atzun toj junjuntl tnam bʼaʼn jlu. Tzeʼnxku kostumbr jatumel in qo anqʼin, mlay kubʼ qewin qa xitoq t-xiʼ Rebeca toj jun lugar mintiʼ ojtzqiʼn tuʼn. Ax tok, ten nimxix qʼuqbʼil tkʼuʼj ex tipumal, aʼyeju kabʼe mod lu, jaku che ajbʼen quʼn aj tchʼexpaj junjun tiʼ toj qanqʼibʼil. Noqtzun tuʼnj, ateʼ junjuntl tmod Rebeca ten aʼyeju ya mintiʼtl in kubʼ kyyekʼun xjal toj ambʼil jaʼlo.

«AX IKX KJAWITZ WIʼNE Aʼ TE KYKʼAʼ TCHEJA CAMEY»

Mintiʼtoq ximen tuʼn Rebeca qa oktoq tzul chʼixpubʼil toj tanqʼibʼil, bʼaj jlu ik tzeʼnx junjuntl qʼij. In nanqʼintoq toj Mesopotamia, toj tnam Harán moqa ttxlaj. Nyatoq ik qe toj tja Rebeca ik tzeʼn qe xjal in che anqʼintoq toj tnam aju, in che kʼulintoq twitz Sin aju dios xjaw. Atzun kye kydios a Jehová (Génesis 24:50).

Tbʼanelxixtoq keʼyin Rebeca. Noqtzun tuʼnj, nya oʼkxtoq tbʼanel tkeʼyin, ax ikx kukx otoq ten tanqʼibʼil saq. Maske qʼinun qe toj tja ex ateʼqetoq kymajen, tej tal txintoq mintiʼ xi qʼoʼn tkyaqil te ex mintiʼ ok qʼoʼn toklen ik tzeʼn jun tbʼanel txin, moqa princesa, sino otoq txi xnaqʼtzaʼn tuʼn taqʼunan. Ax ikx, iktoq ik tzeʼn qe txqantl xuʼj, moqa qya, toj ambʼil aju, in bʼantoq junjun aqʼuntl kwest tuʼn toj tja. Ik tzeʼn te qale, in xitoq qʼil aʼ kye toj tja tukʼe t-ẍoqʼ tjax tiʼj tqul (Génesis 24:11, 15, 16).

Toj jun maj, tej otoqxi noj t-ẍoqʼ, pon jun tij xjal in ojqelan, xi tqʼamaʼn jlu te: «Chin kubʼsale twitza, qʼontza chʼin nkʼaʼye aʼ tkuʼx tuj t-ẍoqʼa». ¡Xi tqanin xtalbʼil lu tukʼe tbʼanel tmod! Qʼanchaʼltoq qa najchaq otoq tzaj xjal, jun rat naj kuʼtz tiʼn t-ẍoqʼ tuʼn t-xi tqʼoʼn aʼ te, noqtzun tuʼnj, nya noq chʼin xi tqʼoʼn, sino ajxi tel kʼaj tiʼj. Ok tqʼoʼn twitz Rebeca qa pon xjal tukʼe jun kʼloj kamey ex mintiʼtoq aʼ jatumel in che kʼan kamey aʼ. El tnikʼ qa in kaʼyintoq tij xjal tiʼj ex tajbʼiltoq tuʼn tkubʼ tyekʼun tbʼanel tmod tukʼe. Xi tqʼamaʼn jlu te: «Ax ikx kjawitz wiʼne aʼ te kykʼa tcheja Camey okxi kynoj» (Génesis 24:17-19).

 Ximana tiʼj qa nya oʼkxtoq chʼin aʼ tuʼn t-xi tqʼoʼn Rebeca te kykʼaʼ kamey, sino tuʼn t-xi tqʼoʼn kykʼaʼ tzmaxi aj tel kʼaj kyiʼj. Qa at kʼaj tiʼj jun kamey jaku bʼaj junlo 95 litro aʼ tuʼn moqa (25 galones). Tuʼntzunju, jakutoq tzʼaqʼunan Rebeca nim or. Noqtzun tuʼnj, mintiʼxixtoqlo kʼaj kyiʼj kamey, * ex aj jlu mintiʼtoq bʼiʼn tuʼn tej t-xi tqʼamaʼn qa oktoq kxel tqʼoʼn kykʼaʼ. Kyjaʼtzun, jakutoq bʼant alkyexku tuʼn, tuʼn tkubʼ tyekʼun tbʼanel tmod teju bʼetin xjal, aju xi tqʼamaʼn tuʼn tonin tiʼj. In keʼyintoq tij xjal tiʼj Rebeca aj t-xiʼ ex aj tul juntl maj nojsal te t-ẍoqʼ tuʼn t-xi tiʼn toj kykʼabʼil alumaj (Génesis 24:20, 21).

Tgantoq Rebeca tuʼn taqʼunan ex bʼaʼntoq qʼoʼn kyposad xjal.

Toj ambʼil jaʼlo, jaku tzʼel qkanoʼn tbʼanel techel kyaj tqʼoʼn Rebeca. In qo anqʼin toj ambʼil jatumel mintiʼ in che ximen xjal kyiʼj txqantl. Ik tzeʼn kyaj tziyen toj Tyol Dios, qa oʼkx in che ximen xjal kyiʼj ex qa nya kyaj tuʼn kyonin kyiʼj txqantl (2 Timoteo 3:1-5). Aʼyeju okslal axix tok kyaj tuʼn tkubʼ tiʼj ximbʼetz lu kyuʼn, il tiʼj tuʼn tel kykanoʼn techel kyaj tqʼoʼn txin toj ambʼil ojtxe, aju ok tilil tuʼn, tuʼn tonin tiʼj jun xjal mintiʼtoq ojtzqiʼn tuʼn.

Ax tok, el-lo tnikʼ Rebeca qa in kaʼyintoq tij xjal tiʼj. Noqtzun tuʼnj, mintiʼtoq jun nya bʼaʼn in kubʼ t-ximen tiʼj, noq oʼkx, jaw labʼin ex in tzalajtoq tiʼj. Tej tkubʼ bʼaj tuʼn, xi qʼoʼn junjun uwj te ex txqantl tbʼanel tiʼchaq ex xi tqanin jlu te: «¿Alkye tmana? Najsama, ¿atpe posad max tja tmana tuʼn qkyaj tene tuj qonikʼan jaʼlo?». Tej t-xi tqʼamaʼn txin alkyeqe toj tja, mas jaw tzalaj tij xjal. Ax ikx xi tqʼamaʼn Rebeca, qajlo tuʼnju in tzalajtoq: «Ax ikx at ttxa triw ex nim kywa chej, ex at posad qjaye tuʼn kykyaj tene tuj qonikʼan jaʼlo». Jun tbʼanelxix tumel jlu, tuʼnju ateʼqetoq junjuntl xjal in che bʼet tukʼil. Tuʼntzunju, jun rat naj xiʼ txin qʼamalte te ttxuʼ aju otoq bʼaj (Génesis 24:22-28, 32).

Ax tok, tzajlo xnaqʼtzaʼn Rebeca kyuʼn toj tja tuʼn t-xi tqʼoʼn kyposad xjal. Aju kostumbr lu ya mintiʼtl in bʼant kyuʼn xjal toj ambʼil jaʼlo, a jlu juntl tiquʼn kʼelel qkanoʼn qʼuqbʼil tkʼuʼj txin. Aju qʼuqbʼil qkʼuʼj tiʼj Dios kʼonil qiʼj tuʼn t-xi qqʼoʼn kyposad txqantl ik tzeʼn in bʼant tuʼn Dios. Tbʼanelxix te Jehová kyukʼil kykyaqil xjal, ex tajbʼil tuʼn qok ik tzeʼn te. Aj t-xi  qqʼoʼn kyposad txqantl, mas ik tzeʼn kye qeju xjal mlay tzaj kyqʼoʼn t-xel, nimxix in tzalaj Dios tiʼj jlu (Mateo 5:44-46; 1 Pedro 4:9).

«KTZAJELTZUN TIʼNA JUN XUʼJ TE T-XUʼJIL ISAAC AJU NKYʼAJELE»

Noqtzun tuʼnj, ¿alkye tij xjal pon ttzi xoch? In yolin tiʼj jun tmajen Abrahán, ttiy Betuel aju tman Rebeca. Tuʼntzunju, e tzalaj tej kypon tmajen Abrahán. Qajlo Eliezer tbʼi majen lu. * Maske xi txkoʼn waʼl, noqtzun tuʼnj, mintiʼ waʼn, tuʼnju tajtoq tuʼn t-xi tqʼamaʼn tnejel tiquʼn otoq pon (Génesis 24:31-33). Jaku qo ximen qa nimtoq in tzalaj tej tyolin, otoqxi tzʼok tqʼoʼn twitz tiʼj alkye tten otoq tzaj kʼiwlaʼn tuʼn Jehová tiʼj aqʼuntl xi qʼoʼn te.

Ximana tiʼj Eliezer in xi tqʼamaʼn tiquʼn otoq pon, ex in che bʼinxix Betuel tukʼe Labán aju tkyʼajol tiʼj. In xi tqʼamaʼn qa o tzaj tkʼiwlaʼn Jehová Abrahán toj tnam Canaán, ex in xi tqʼamaʼn qa at jun kykʼwaʼl Abrahán tukʼe Sara, aju Isaac tbʼi, aju kyjel qʼoʼntoq tkyaqil te. Xi qʼoʼn taqʼun Eliezer nim toklen tuʼn Abrahán: tuʼn t-xi toj tnam Harán, jatumel ateʼqe xjal at t-xilen kyukʼil ex tuʼn ttzaj tjyoʼn jun t-xuʼjil Isaac (Génesis 24:34-38).

Otoq txi ttziyen Abrahán te Eliezer qa mintiʼ tuʼn tjaw tjyoʼn jun t-xuʼjil Isaac toj tnam Canaán. ¿Tiquʼn? Tuʼnju mintiʼtoq in che nimen xjal lu te Jehová ex mintiʼtoq in che ajbʼen te. Ax ikx, ojtzqiʼntoq tuʼn Abrahán qa kpol ambʼil jatumel kbʼel kykastiw tuʼn Jehová tiʼj tkyaqilju nya bʼaʼn in kubʼ kybʼinchaʼn, tuʼntzunju, nyatoq taj tuʼn tokx tqʼoʼn tibʼ Isaac toj nya bʼaʼn bʼinchbʼen lu. Ex ojtzqiʼntoq tuʼn qa attoq toklen Isaac tiʼjju otoq tzaj ttziyen Dios te (Génesis 15:16; 17:19; 24:2-4).

Xi tqʼamaʼn Eliezer kye qeju eʼx txkonte qa otoq bʼaj naʼn Dios te Jehová tej tpon ttzi xoch. Axpe ikx, xi tqanin tuʼn tjaw tjyoʼn aju txin tuʼn tok te t-xuʼjil Isaac. ¿Alkyetoq tten tuʼn tel tnikʼ tiʼj tzaqʼwebʼil te tnaʼj Dios? Xi tqanin te Dios qa aju txin ma pon laqʼeʼ ttzi xoch atzunju otoq jaw tjyoʼn, ex qa aj t-xi tqanin chʼin tkʼaʼ aʼ te, ax ikx tzultoq tqʼamaʼn qa taj tuʼn ttzaj tqʼoʼn kykʼaʼ kamey (Génesis 24:12-14). ¿Alkye bʼant jlu tuʼn? Aju txin Rebeca. Ximane tiʼj tiʼ kubʼ tnaʼn qa ok tbʼiʼn aju xi tqʼamaʼn Eliezer kye toj tja.

E tzalaj Betuel tukʼe Labán kyiʼj tyol Eliezer, kyqʼama jlu: «Tkyaqil jlu tukʼil Qman ma tzaj». Ik tzeʼntoq kostumbr toj ambʼil ojtxe, xi kyqʼamaʼn toj tja Rebeca te tuʼn tkubʼ mojeʼ tukʼe Isaac (Génesis 24:50-54). ¿Ape t-xilen jlu qa mintiʼ jun tyol Rebeca xi tqʼamaʼn tiʼj jlu?

A jlu otoqxi txi tqanin Eliezer te Abrahán: «¿Yajtzun qa tkʼiʼ qʼapoj tuʼn ttzaj wukʼile?». Xi ttzaqʼweʼn Abrahán te: «Mintiʼtzun tila tiʼj yol ma tzaj ttziyana weye» (Génesis 24:39, 41). Ax ikx qe toj tja Betuel, e ximen tiʼjju tzultoq tqʼamaʼn txin. ¿Alkye tten in nel qnikʼ tiʼj jlu? Qo xnaqʼtzan tiʼj. In tzalajxix Eliezer tuʼnju tbʼanel otoq tzʼela aqʼuntl xi qʼoʼn te, te prim, moqa qlax, toj juntl qʼij, xi tqanin tuʼn tmeltzʼaj toj tnam Canaán tukʼe Rebeca. Noqtzun tuʼnj, kyajtoq toj tja Rebeca tuʼn tkyaj ten 10 qʼijtl. Tuʼntzunju, kyqʼama jlu: «Qtxkontz qʼapoj, ex qqaninx te chi tok tuʼn» (Génesis 24:57).

A jlu jun chʼixpubʼil ul toj tanqʼibʼil Rebeca. ¿Tiʼtzulo kxeltoq ttzaqʼweʼn? ¿Kubʼsantzulo te tman ex terman tuʼn miʼn t-xi samaʼn toj jun tnam mintiʼ ojtzqiʼn tuʼn? ¿Moqa kubʼ t-ximen qa jun oklenj aju tuʼn tonin tiʼj tkyaqilju in bʼanttoq tuʼn Jehová? Aju tzaqʼwebʼil xi tqʼoʼn kubʼ tyekʼun tiʼtoq in kubʼ t-ximen tiʼjju ikʼ aju mintiʼtoq bʼiʼn tuʼn, axpe ikx qajlo bʼisun, tuʼnju chʼixpubʼil, tqʼama jlu: «Ok. Chin xeʼle» (Génesis 24:58).

¡Tbʼanelxix tmod lu! Maske junxitl kostumbr tiʼjju mejebʼleʼn jatumel in qo anqʼin, jaku tzʼel qkanoʼn nimxix tiʼjju txʼolbʼabʼil tiʼj Rebeca. Aju mastoq nim toklen toj twitz aju tuʼn tbʼant tajbʼil Dios ex nya aju tex tajbʼil. At nimxix nabʼil tkuʼx toj Tyol Dios tiʼj mejebʼleʼn. Ik tzeʼn in tzaj tqʼamaʼn alkye tten jaku jaw qjyoʼn jun tbʼanel qukʼil ex tzeʼn jaku qo ok te jun tbʼanel chmilbʼaj ex tbʼanel xuʼjilbʼaj (2 Corintios 6:14, 15; Efesios 5:28-33).  Qkanoʼmil techel kyaj tqʼoʼn Rebeca ex qqʼonk tilil tuʼn tbʼant tajbʼil Dios quʼn.

«¿ALKYE XINAQ IN BʼET TTZAJ MA CHIXIN?»

Xi kyqʼoʼn toj tja Betuel kʼiwlabʼil te Rebeca aju kʼujlaʼnxix kyuʼn. Xiʼ Débora aju xuʼj, moqa qya chʼiysante, ex junjuntl majen kyukʼil Rebeca ex Eliezer junx kyukʼil qeju xjal lepchiqeʼktoq tiʼj (Génesis 24:59-61; 35:8). Jun rat naj kyaj Harán kyuʼn. Nimxixtoq tuʼn t-xi kybʼetin, junlo 800 kilómetros (50 millas), xi tiʼnlo oxe seman tuʼn kypon. Ax tok, nyaxixlo bʼaʼn kubʼ kynaʼn tej in che bʼettoq. Qajlo, otoq tzʼok tqʼoʼn twitz Rebeca kyiʼj nimxix kamey, noqtzun tuʼnj, mlay txi qqʼamaʼn qa otoqxi jax tibʼaj jun kamey. Ik tzeʼn in tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios qa xqʼuqil rit, moqa ẍneʼl qe toj tja, ex nya comerciant qe aʼyeju naqʼliqe tuʼn t-xi kyiʼn nim kamey (Génesis 29:10). Aʼyeju in che jax tnejel maj tibʼaj jun kamey nya bʼaʼn in nela toj kywitz, axpe ikx qa nya najchaq, moqa laqʼche tuʼn kypon.

Ax tok, ximenlo Rebeca tiʼjju kbʼajeltoq toj ambʼil tzul ex tajtoq tuʼn tok tbʼiʼn tqanil tiʼj Isaac ex qe toj tja. Ximana tiʼj Eliezer in yolin tukʼil txin qonikʼan ttxlaj qʼaqʼ, in xi tqʼamaʼn aju otoq tzaj ttziyen Dios te Abrahán: Kyiʼj toj tja Abrahán ok kʼeletz jun tyajil aju ktzajel tiʼn nim kʼiwlabʼil kye kykyaqil xjal. Ximana tiʼj tanmi Rebeca in tʼikpaj tej tok tbʼiʼn qa tiʼj tchmil ex tiʼj tuʼn tjapun aju yol otoq tzaj ttziyen Dios (Génesis 22:15-18).

Kubʼ tyekʼun Rebeca qa kubʼ tiʼn tibʼ, a jlu mintiʼtl in bʼant kyuʼn xjal toj ambʼil jaʼlo.

Pon ambʼil aju ma qo yolin tiʼj tej saj tzyet xnaqʼtzbʼil. Otoq che bʼet kʼloj xjal toj Négueb ex ya ma qo ok yupj. In xi tkaʼyin Rebeca jun xinaq, moqa ichan, kyja ttzaj toj bʼe, bʼalo in ximen. In tzaj tqʼamaʼn txʼolbʼabʼil qa jun rat naj kuʼtz Rebeca tibʼaj kamey, ex qajlo mintiʼ kubʼ tyoʼn tzmaxi tej tkubʼ mokʼeʼ. Xi tqanin te Eliezer: «¿Alkye xinaq in bʼet ttzaj ma chixin?». Tej tok tbʼiʼn qa atoq Isaac, jax tqʼoʼn jun xbʼalun toj twiʼ (Génesis 24:62-65). ¿Tiquʼn bʼant jlu tuʼn? Qajlo tuʼn tkubʼ tyekʼun qa in nimen teju kʼokeltoq te tchmil. Aju alkye tten okx tqʼoʼn tibʼ tjaqʼ tkawbʼil tchmil, jakulo kubʼ qximen qa a jlu kye ojtxe xjal. Noqtzun tuʼnj, qkyaqilx jaku tzʼel qkanoʼn tiʼj tbʼanel techel kyaj tqʼoʼn Rebeca tej tkubʼ tiʼn tibʼ.

Junlo 40 abʼqʼi iqʼin tuʼn Isaac. Otoq tzʼel 3 abʼqʼi tkyimlen ttxuʼ, noqtzun tuʼnj, kukxtoq in bʼisun tiʼj. Jakulo txi qqʼamaʼn qa jun xinaq at tkʼujlabʼil ex tbʼanel tmod. Qa ma kubʼ mojeʼ jun xinaq tukʼe jun xuʼj aqʼunal, bʼaʼn qʼoʼn kyposad xjal ex in kubʼ tiʼn tibʼ, jun oyaj jlu. ¿Tzeʼntzulo kyanqʼibʼil ktel? In tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios: «Nim o kʼujlanjtz Rebeca tuʼn Isaac» (Génesis 24:67; 26:8).

Tej tikʼ chʼixme 4000 abʼqʼi, ax ikx qe jakulo qo ok naqʼet tiʼj Rebeca tuʼnju tbʼanel tmod. Jakulo qo jaw labʼin tiʼjju tej tten tipumal, nim tgan tuʼn taqʼunan, bʼaʼn qʼoʼn kyposad xjal ex kubʼ tiʼn tibʼ. Qkyaqil, qa tzma kuʼxun qoʼ moqa ya ma qo tijen, qa xinaq moqa xuʼj, qa o qo kubʼ mojeʼ moqa naʼmx, jaku tzʼel qkanoʼn qʼuqbʼil tkʼuʼj tbʼanel xuʼj lu.

^ taqik' 10 Ya otoq tzaj qlolj. Ax ikx, mintiʼ in tzaj tyekʼun txʼolbʼabʼil qa xi tiʼn nimxix ambʼil tuʼn tkubʼ bʼaj tuʼn ex qa otoq che jtan qe toj tja. Axpe ikx, mintiʼ in tzaj tqʼamaʼn qa pon jun kaʼyil te tuʼnju naʼmxtoq tpon.

^ taqik' 15 Maske mintiʼ in tzaj qʼamaʼn tbʼi Eliezer toj txʼolbʼabʼil, noqtzun tuʼnj, tkyaqil in tzaj tyekʼun qa in yolin tiʼj. Tej otoq tzikʼ ambʼil, otoq kubʼ t-ximen Abrahán tuʼn tkyaj tqʼoʼn tkyaqil tetzbʼil te qa mintiʼtoq sul itzʼji jun tkʼwaʼl. Ax tok, atzlo in yolin tiʼj majen aju mas nim tabʼqʼi ex mastoq qʼuqli tkʼuʼj tiʼj, ikxix tzeʼn in tzaj yekʼun toj txʼolbʼabʼil lu (Génesis 15:2; 24:2-4).