¿O tzajxi teya tyabʼ aju noq jun rat ten? Qajlo jun rat qʼanit, a jlu mintiʼtl naʼn tuʼna. Noqtzun tuʼnj, aju bʼis nya ik tten ik tzeʼn jlu. Tqʼama aj qʼanil Alan Wolfelt toj tuʼj Healing a Spouseʼs Grieving Heart (Consuelo tras la muerte del cónyuge) jlu: «Mintiʼ juntl tiʼ mas kwest twitzju tuʼn tikʼx bʼis quʼn». Ax ikx tqʼama jlu: «Aj tbʼet ambʼil ex tuʼn onbʼil in tzaj kyqʼoʼn txqantl, chebʼe chebʼe in nel qbʼis».

Jun techel, ximana tiʼ kubʼ tnaʼn jun tmajen Dios ojtxi Abrahán tbʼi, tej tkyim t-xuʼjil. In tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios jlu: «Ok ten Abraham oqʼel tiʼj Sara». Aju yol «ok ten» in tzaj tyekʼun qa xi tiʼn nim ambʼil tuʼn tikʼx bʼis tuʼn. * Juntl techel tiʼj jlu, aju Jacob, kubʼ t-ximen qa otoq txi chyon tkʼwaʼl aju José tbʼi tuʼn jun txkup te toj kʼul. «Nim qʼij» oqʼ wen. Ex kwesttoq tuʼn tqʼuqbʼajntz tkʼuʼj kyuʼn qe toj tja. Tej otoqxi tzikʼ nim abʼqʼi, kukxtoq in ximen tiʼjju tkyimlen José (Génesis 23:2; 37:34, 35; 42:36; 45:28).

Nimxix oqʼ Abrahán tiʼj Sara tej tkyim.

Toj ambʼil jaʼlo, ax ikx nim xjal in che oqʼ toj nimku ambʼil aj tkyim jun toj kyja. Ximana kyiʼj kabʼe techel qo xnaqʼtzal tiʼj.

  • «Toj 9 te julio te 2008, kyim nchmile aju Robert tbʼi. Toj prim, moqa qlax, tej tkyim, nya junxitl qʼij lu kywitz junjuntl qʼij. Tej qbʼaj waʼne te prim, ikx tzeʼnx in bʼant quʼne aj nxiʼye aqʼunal, xi nqʼoʼne jun ttzʼubʼ, moqa tmaʼtz ex bʼaj qchleʼn qibʼe, ex xi qqʼamaʼne qa at kʼujlabʼil qxole. Tej otoqxi tzikʼ 6 abʼqʼi, kukxtoq at bʼis toj wanmiye. In kubʼ nximane qa mlayx tzʼel nbʼise tiʼj Robert» (chi Gail te 60 abʼqʼi).

  • «Maske ma tzʼel 18 abʼqʼi tkyimlen nxuʼjile, kukx in chin ximana tiʼj ex in chin bʼisuna tuʼnju ya mintiʼtl wukʼile. Tkyaqil maj aj tok nqʼoʼn nwitze tiʼj junjun tiʼchaq tbʼanel at twitz Txʼotxʼ, jun rat naj in tzaj nnaʼne ex kukx in chin ximana tiʼj qa ax ikx te inwtlo ntzalaj aj tok tqʼoʼn twitz tiʼjju in nok nqʼoʼne nwitze tiʼj» (chi Etienne te 84 abʼqʼi).

Ax tok, qkyaqilx in kubʼ qnaʼn nimxix bʼis ex a jlu in xi tiʼn nim ambʼil. Teyele junjun xjal in tzaj tbʼis te junxichaq tten, ex mintiʼ tuʼn qok ten yolil nya bʼaʼn tiʼj jun xjal qa in bʼisun. Ax ikx, atlo maj jaku kubʼ qximen nya bʼaʼn qiʼjx, ik tzeʼn aj tkubʼ qnaʼn qa nimxix in qo bʼisun tiʼj jun toj qja otoq kyim. ¿Alkye tten jaku kubʼ tiʼj bʼis quʼn?

^ taqik' 4 Ax ikx te Isaac aju tkʼwaʼl Abrahán ikʼx nimxix bʼis tuʼn toj nimku ambʼil. Ik tzeʼn in tzaj yekʼun toj xnaqʼtzbʼil «Qkanoʼmel qʼuqbʼil kykʼuʼj» tojx uʼj lu, tej otoq tzikʼ oxe abʼqʼi tkyimlen ttxuʼ Isaac aju Sara tbʼi, kukxtoq in bʼisun tiʼj (Génesis 24:67).