Ojtzqinka junjun tqanil nim toklen tiʼj uʼj te Nehemías, jun txʼolbʼabʼil in yolin tiʼj tej tbʼaj bʼinchaʼn juntl maj Jerusalén tej otoqxi che etz aj Israel toj Babilonia.