Tuʼn qxiʼ toj xnaqʼtzbʼil

Tuʼn qikʼx atz jatumel ta tajlal xnaqʼtzbʼil

Testigos de Jehová

Jyonktza yol mam

«In qo ayon tiʼj ju naʼnx qlonte»

In nok tilil tuʼn Satanás tuʼn ya miʼn qajbʼen te Jehová ex taj tuʼn tnaj qʼuqbʼil qkʼuʼj. ¿Alkye tten kukx jaku qo ajbʼen te Jehová ex tuʼn tten tbʼanel qximbʼetz?

«In qo ayon tiʼj ju naʼnx qlonte». Yol tuʼn t-xi tzyet

In nok weʼ jun ja xjal te ambʼil jaʼlo kywitz nya bʼaʼn ik tzeʼn in tzaj tqʼamaʼn uʼj te Job. Ik tzeʼn kye, jaku che ikʼx nya bʼaʼn quʼn tuʼn tonbʼil Jehová.

«In qo ayon tiʼj ju naʼnx qlonte»

In nonin tbʼanel video lu qiʼj tuʼn kukx qajbʼen te Jehová ex tuʼn tok qqʼoʼn qwiʼ tiʼj qʼuqbʼil qkʼuʼj in tzaj tqʼoʼn.