1, 2. ¿Tiʼ taj Jehová kye ja xjal?

A JEHOVÁ bʼaj bʼinchante mejebʼleʼn. In tzaj tqʼamaʼn Tyol qa a kubʼ bʼinchante tnejel xuʼj ex xi tiʼn twitz xinaq, moqa ichan. Jaw tzalajxix Adán ex tqʼama: «¡Ateʼ lu nbʼaqilkuʼxiʼxeʼ ex nchibʼjilkuʼxiʼxeʼ!» (Génesis 2:22, 23, XT). A jlu in tzaj tyekʼin qa taj Jehová tuʼn kytzalaj qeju o che kubʼ mojeʼ.

2 Bʼisbʼajilxix tuʼnju ateʼ nim xjal mintiʼ in che tzalaj kyukʼil toj kyja. Noqtzun tuʼnj, at nim tbʼanel nabʼil ex xnaqʼtzbʼil toj Tyol Dios aju jaku tzʼonin kyiʼj kykyaqil qeju in che anqʼin toj jun ja tuʼn tten mujbʼabʼil kyxol ex tuʼn kytzalaj (Lucas 11:28).

AJU TAJ DIOS TUʼN TBʼANT TUʼN CHMILBʼAJ

3, 4. a) ¿Alkye tmod chmilbʼaj ktel tukʼil t-xuʼjil? b) Aj kyel txalpaj qeju o che kubʼ mojeʼ, ¿tiquʼn il tiʼj tuʼn tkubʼ kynajsaʼn kyil?

3 In tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios qa il tiʼj tuʼn tok tkʼujlaʼn jun tbʼanel chmilbʼaj t-xuʼjil ex tuʼn tok tqʼoʼn toklen (kjawil uʼjit Efesios 5:25-29). Toj tkyaqil ambʼil il tiʼj tuʼn tkubʼ tyekʼin chmilbʼaj tkʼujlabʼil tiʼj t-xuʼjil. Ax ikx il tiʼj tuʼn tok t-xqʼuqin ex tuʼn miʼn tok tbʼinchaʼn nya bʼaʼn tiʼj.

4 ¿Tiʼ kbʼantel tuʼn chmilbʼaj aj tel txalpaj t-xuʼjil? In tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios jlu: «Kykʼujlam kyxuʼjile ex miʼn che yoline kyuw kye» (Colosenses 3:19). Bʼaʼn tuʼn ttzaj kynaʼne aqeye chmilbʼaj qa ax ikx kyeye in che el txalpaje. Ax ikx qa kyaje tuʼn tkubʼ tnajsaʼn Dios kyile, ax ikx kyeye il tiʼj tuʼn tkubʼ kynajsaʼne kyil kyxuʼjile (Mateo 6:12, 14, 15).  Qa ma kubʼ tnajsaʼn chmilbʼaj ex xuʼjilbʼaj kyil kyxolx, mas nya kwest che tzalajel.

5. ¿Tiquʼn il tiʼj tuʼn t-xi tqʼoʼn chmilbʼaj nimbʼel te t-xuʼjil?

5 Taj Jehová tuʼn tok tqʼoʼn chmilbʼaj toklen t-xuʼjil. Il tiʼj tuʼn t-ximen chmilbʼaj tiʼjju at tajbʼen te t-xuʼjil. Nimxix toklen jlu. Qa nya bʼaʼn tmod chmilbʼaj tukʼil t-xuʼjil, mlaylo tzaj tbʼiʼn Jehová tnaʼj Dios (1 Pedro 3:7). Mintiʼ in kubʼ t-ximen Jehová qa mas nim kyoklen xinaq kywitz xuʼj, tuʼnju in nok tqʼoʼn kyoklen kykyaqil qeju at kykʼujlabʼil tiʼj.

6. ¿Tiʼ t-xilen aju qa «noq junx kyten» chmilbʼaj ex xuʼjilbʼaj?

6 Tzaj tchikʼbʼaʼn Jesús qa aju chmilbʼaj ex xuʼjilbʼaj «mya kabʼe kyten» sino «noq junx kyten» (Mateo 19:6). Oʼkx in nok tqʼoʼn twitz chmilbʼaj ex xuʼjilbʼaj tiʼj tukʼil (Proverbios 5:15-21; Hebreos 13:4). Il tiʼj tuʼn t-xi tqʼoʼn chmilbʼaj aju at toklen t-xuʼjil tiʼj, ax jlu kbʼantel tuʼn xuʼj ex mintiʼ tuʼn tkubʼ kyxkʼayin kyibʼ (1 Corintios 7:3-5). Il tiʼj tuʼn ttzaj tnaʼn chmilbʼaj qa «mi jun xjal nneʼl tikʼun t-ximlal, noq oʼkx in tkʼaʼchan ex kwentin tuʼn». Kyjuʼtzun, il tiʼj tuʼn tok tkʼujlaʼnxix chmilbʼaj t-xuʼjil. Aju mas taj jun xuʼj, aju tuʼn tten tbʼanel tmod tchmil tukʼil ex tuʼn tok tkʼujlaʼn (Efesios 5:29).

AJU TAJ DIOS TUʼN TBʼANT TUʼN XUʼJILBʼAJ

7. ¿Tiquʼn il tiʼj tuʼn tten jun nejenel kyxol ja xjal?

7 Kyxol kykyaqil ja xjal, il tiʼj tuʼn tkubʼ nej jun toj ja tuʼntzun tbʼant taqʼun teyele te junjun. In tzaj tqʼamaʼn 1 Corintios 11:3 jlu: «Ate Crist nejenel te tkyaqil xinaq, atzunte xinaq nejenel te xuʼj, ex ate Dios nejenel te Crist».

8. ¿Tzeʼn in kubʼ tyekʼin jun xuʼj qa in nokxix tqʼoʼn toklen tchmil?

8 Ax tok, kykyaqil chmilbʼaj in che el txalpaj. Noqtzun tuʼnj, aj tonin xuʼj tiʼjju in kubʼ t-ximen tchmil ex qa taj  tuʼn tonin tiʼj tuʼn tbʼant jlu, in tzaj tiʼn tbʼanel kye toj tja (1 Pedro 3:1-6). In tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios jlu: «Ax ikx te xuʼj nimanx tchmil» (Efesios 5:33). ¿Yajtzun qa nya junx kyokslabʼil tukʼil tchmil? Ax ikx il tiʼj tuʼn tok tqʼoʼn toklen tchmil, tuʼnju in tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios jlu: «Ax ikx kyeye aqeye xuʼj, kynimanx kychmile tuʼntzun tokslan kychmile qa mya okslal kychmile tiʼj tyol Dios, mya tuʼn yol tuʼn tokslan, noq oʼkx tuʼnju kymodiye bʼaʼn. Jakulo tzʼokslan kychmile ok tkeʼyinte mintiʼ jun kyximbʼetze mya bʼaʼn ex bʼaʼn che nimane te» (1 Pedro 3:1, 2). Aju tbʼanel techel kbʼel tqʼoʼn xuʼjilbʼaj, jaku tzʼonin tiʼj chmilbʼaj tuʼn tel tnikʼ ex tuʼn tok tqʼoʼn toklen aju okslaʼn tuʼn.

9. a) ¿Tiʼ kbʼantel tuʼn xuʼjilbʼaj qa nya junx kyximbʼetz tukʼil tchmil? b) ¿Alkye nabʼil kye xuʼjilbʼaj in kanet quʼn toj Tito 2:4, 5?

9 ¿Tiʼ kbʼantel tuʼn xuʼjilbʼaj qa nya junx kyximbʼetz tukʼil tchmil? Jaku txi tqʼamaʼn aju in kubʼ t-ximen, noqtzun tuʼnj, il tiʼj tuʼn tbʼant tuʼn toj tumel. Jun techel, xi tqʼamaʼn Sara jun tiʼ te Abrahán ex nya bʼaʼn ela toj twitz. Pero xi tqʼamaʼn Jehová jlu te Abrahán: «Nimanxa tkyaqilju in  tmaʼn Sara teya» (Génesis 21:9-12). Jaku tzʼonin xuʼj tiʼjju in kubʼ t-ximen tchmil qa bʼaʼn toj twitz Dios (Hechos 5:29; Efesios 5:24). Ax ikx il tiʼj tuʼn tbʼant t-xqʼuqin jun tbʼanel xuʼjilbʼaj kyiʼj toj tja (kjawil uʼjit Tito 2:4, 5). Aj tok tkeʼyin tchmil ex qe tal tkyaqilju in bʼant tuʼn kyiʼj, mas kʼokel kykʼujlaʼn ex mas kʼokel kyqʼoʼn toklen (Proverbios 31:10, 28).

¿Tiquʼn in nok Sara te jun tbʼanel techel kywitz xuʼjilbʼaj?

10. ¿Tiʼ in tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios tiʼjju tuʼn tkubʼ kypan kyibʼ qeju o che kubʼ mojeʼ ex tuʼn tkubʼ kynajsaʼn kymejebʼleʼn?

10 Ateʼ chmilbʼaj ex xuʼjilbʼaj in bʼaj kyximen tuʼn tkubʼ kypan naj kyibʼ moqa tuʼn tkubʼ kynajsaʼn kymejebʼleʼn. Noqtzun tuʼnj, in tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios «tuʼn miʼn tel tpaʼn tibʼ xuʼj tiʼj tchmil», ax «ikx te chmilbʼaj, miʼn kyaj tkolin t-xuʼjil» (1 Corintios 7:10, 11). Ax tok jaku tzaj junjun matij nya bʼaʼn kyxol ex tuʼn jlu jaku kubʼ kyximen tuʼn tkubʼ kypan kyibʼ, pero nya jun saqchbʼil jlu. * ¿Tiʼ in tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios tiʼjju tuʼn tkubʼ najset jun mejebʼleʼn? In tzaj tqʼamaʼn qa oʼkx kbʼel najset jlu qa at jun kye ma kubʼ koẍeʼ tukʼil juntl xjal (Mateo 19:9).

AJU TAJ DIOS TUʼN TBʼANT KYUʼN TATBʼAJ

Kyaj tqʼoʼn Jesús jun tbʼanel techel kywitz teyele junjun xjal in che anqʼin toj jun ja.

11. ¿Alkye mas nim toklen toj kywitz kʼwaʼl?

11 Aqeye tatbʼaj, kypaʼmile tkyaqil ambʼil jaku bʼant tuʼn kytene kyukʼil kykʼwaʼle, tuʼnju kyajbʼil kykʼwaʼle tuʼn kytene kyukʼil. Aju mas nim toklen aju tuʼn t-xi kyxnaqʼtzaʼne axix tok tiʼj Jehová kye kykʼwaʼle (Deuteronomio 6:4-9).

12. ¿Tiʼ il tiʼj tuʼn tbʼant kyuʼn tatbʼaj tuʼn kyok kyxqʼuqin kykʼwaʼl?

12 Kukx in chʼiy nya bʼaʼn tjaqʼ tkawbʼil Satanás. Ateʼ xjal kyaj tuʼn tok kybʼinchaʼn nya bʼaʼn kyiʼj kʼwaʼl. Axpe ikx jaku che ok xmakun kʼwaʼl kyuʼn xjal ex jaku tzʼok kybʼinchaʼn  junjuntl nya bʼaʼn kyiʼj. Ateʼ junjun mambʼaj kwest tuʼn kyyolin tiʼj jlu kyukʼil kykʼwaʼl. Noqtzun tuʼnj, il tiʼj tuʼn t-xi kyqʼamaʼn tatbʼaj kye kykʼwaʼl qa ateʼ xjal jaku che ok ten kyiʼj ex il tiʼj tuʼn t-xi kyxnaqʼtzaʼn kye alkye tten jaku tzʼok kyxqʼuqin kyibʼ. Aqeye tatbʼaj, il tiʼj tuʼn kyxqʼuqine kyiʼj kykʼwaʼle (1 Pedro 5:8). *

13. ¿Alkye tten che xel kyxnaqʼtzaʼn tatbʼaj kykʼwaʼl?

13 Il tiʼj tuʼn t-xi kyxnaqʼtzaʼn tatbʼaj kye kʼwaʼl tuʼn tkubʼ kyyekʼin tbʼanel kymod. ¿Tzeʼn jaku bʼant jlu tuʼna? Il tiʼj  tuʼn kyxi kawit kʼwaʼl, noqtzun tuʼnj, miʼn tzʼok tbʼinchaʼna nya bʼaʼn kyiʼj (Jeremías 30:11). Tuʼntzunju, miʼn chex tkawina qa otoq tzaj tqʼoja. Ax tok, nyalo taja tuʼn tok tbʼinchaʼna jun nya bʼaʼn kyiʼj aj t-xi tqʼamaʼna jun yol in kux chyoʼn toj kyanmi tuʼn, ik tzeʼn aj qok kʼixbʼisaʼn tuʼn jun espada (Proverbios 12:18). Qʼonxa onbʼil kye tkʼwaʼla tuʼn tel kynikʼ tiʼj tiquʼn il tiʼj tuʼn kybʼin (Efesios 6:4; Hebreos 12:9-11; qʼonka twitza tiʼj tqanil 30).

AJU TAJ DIOS TUʼN TBʼANT KYUʼN KʼWAʼL

14, 15. ¿Tiquʼn il tiʼj tuʼn kybʼin kʼwaʼl kye kytat?

14 Kukx bʼin Jesús te Ttat, axpe ikx tej kwest ela toj twitz (Lucas 22:42; Juan 8:28, 29). Taj Jehová tuʼn kybʼin kʼwaʼl kye kytat (Efesios 6:1-3).

15 Tuʼnju tzma kʼwaʼla, atlo maj kwest in nela toj twitza tuʼn tbʼina kye ttata. Noqtzun tuʼnj, qa bʼaʼn bʼina, ok ktzalajelxix Jehová tuʼna ex qe ttata (Proverbios 1:8; 6:20; 23:22-25). *

¿Tiʼ kʼonil kyiʼj qʼa ex txin tuʼn kukx kyajbʼen te Dios aj ttzaj qʼamaʼn kye tuʼn tkubʼ kybʼinchaʼn jun nya bʼaʼn?

16. a) ¿Tiʼ in najbʼen tuʼn Satanás tuʼn tkubʼ kybʼinchaʼn kuʼxun nya bʼaʼn? b) ¿Tiquʼn nim toklen tuʼn kyten tamiwa kʼujlaʼn Jehová kyuʼn?

16 Jaku che ajbʼen tamiwa tuʼn Satanás ex junjuntl kuʼxun tuʼn tkubʼ tbʼinchaʼna nya bʼaʼn. Ojtzqiʼn tuʼn qa kwest tuʼn tel tikʼena aju in tzaj kyqʼamaʼn. Qo ximen tiʼj Dina, aju tmyal Jacob. Ateʼtoq tamiw aʼyeju nya kʼujlaʼntoq Jehová kyuʼn, ex tuʼn jlu tzaj nim nya bʼaʼn tiʼj ex kyiʼj toj tja (Génesis 34:1, 2). Qa nya kʼujlaʼn Jehová kyuʼn tamiwa, jakulo tzaj kyqʼamaʼn tuʼn tkubʼ tbʼinchaʼna jun tiʼ aju in nel tikʼen Jehová. Jaku tzaj tiʼn jlu nim bʼis tiʼja, kyiʼj toj tjaya ex tiʼj Jehová (Proverbios 17:21, 25). Tuʼntzunju nim  toklen tuʼn kyjaw tjyoʼna qe tamiwa aʼyeju kʼujlaʼn Jehová kyuʼn (1 Corintios 15:33).

JAKU TZALAJA KYUKʼIL TOJ TJAYA

17. ¿Tiʼ kbʼantel tuʼn teyele junjun xjal in nanqʼin toj jun ja?

17 Aj t-xi kybʼiʼn ja xjal qe nabʼil in tzaj tqʼoʼn Jehová, mintiʼxix in tzaj nya bʼaʼn kyiʼj. Tuʼntzunju, qa chmilbʼaj teya, kʼujlama t-xuʼjila ex tenx tbʼanel tmodiya tukʼil. Qa xuʼjilbʼaj teya, qʼonka toklen tchmila, onina tiʼjju in bʼaj t-ximen ex lepeʼka tiʼj techel in kubʼ tqʼoʼn xuʼj in yolin Proverbios 31:10-31 tiʼj. Qa ateʼ tkʼwaʼla, xnaqʼtzanxa kye tuʼn tok kykʼujlaʼn Dios (Proverbios 22:6). Qa chmilbʼaj ex tatbʼaj teya, tzʼoka te jun tbʼanel nejenel (1 Timoteo 3:4, 5; 5:8). Ex aqeye kʼwaʼl, che bʼine kye kytate (Colosenses 3:20). Qna’ntz qa kykyaqil ja xjal in che el txalpaj, tuʼntzunju il tiʼj tuʼn tkubʼ qiʼn qibʼ ex tuʼn t-xi qqanin najsam. Ik tzeʼn ma tzʼel qnikʼ tiʼj, at tbʼanel nabʼil tkuʼx toj Tyol Jehová te teyele junjun xjal in nanqʼin toj jun ja.

^ taqik' 10 Qa taja chʼintl tqanil, jyonkuxa toj uʼj «Ax che tenkje tuj tkʼujlalil Dios», toj t-xaq 219 a 221, aju bʼinchaʼn kyuʼn testigos de Jehová.

^ taqik' 12 Ok kkanetel chʼintl tqanil tuʼna tiʼjju tzeʼn tuʼn kyok xqʼuqit kʼwaʼl toj xnaqʼtzbʼil 17 tiʼj kʼloj video «Tzʼoka te tamiw Jehová», aju bʼinchaʼn kyuʼn testigos de Jehová.

^ taqik' 15 Qa ma txi kyqʼamaʼn tatbʼaj kye kykʼwaʼl tuʼn tkubʼ kybʼinchaʼn aju nya bʼaʼn in nela toj twitz Dios, toj ambʼil lu mintiʼ tuʼn t-xi kybʼiʼn (Hechos 5:29).