1, 2. ¿Tiquʼn jaku txi qqʼamaʼn qa aju Xjan Uʼj jun tbʼanelxix oyaj o tzaj tqʼoʼn Dios qe?

¿TIʼ IN tnaʼna qa noq minabʼen in tzaj qʼoʼn jun oyaj teya tuʼn jun tamiwa? Tajlo teya tuʼn tok tkeʼyina tiʼ tkuʼx toj. Nimxix in tzalaja tuʼnju ma ximen tamiwa tiʼja ex tuʼn jlu in xi tqʼoʼna chjonte te.

2 Aju Xjan Uʼj moqa Biblia, jun tbʼanelxix oyaj o tzaj tqʼoʼn Dios qe. Tkuʼx tqanil toj aju mlayx kanet quʼn toj juntl uʼj. Jun techel, in tzaj tqʼamaʼn qe qa kubʼ tbʼinchaʼn Dios kyaʼj ex Txʼotxʼ, ax ikx qa kubʼ tbʼinchaʼn tnejel xinaq moqa ichan, ex aju tnejel xuʼj moqa qya. Ateʼ nabʼil toj Tyol Dios ex in che onin qiʼj aj qok weʼ twitz nya bʼaʼn. Ax ikx in tzaj tqʼamaʼn Xjan Uʼj qa taj Dios tuʼn tok Txʼotxʼ te jun tbʼanel najbʼil ex in tzaj tchikʼbʼaʼn alkye tten kbʼantel jlu tuʼn.

3. ¿Tiʼ kʼelel tnikʼa tiʼj aj t-xnaqʼtzana tiʼj Tyol Dios?

3 Aj t-xnaqʼtzana tiʼj Tyol Dios, ok kʼelel tnikʼa tiʼj qa tajbʼil Dios tuʼn toka te tamiw. Qa mas sok tojtzqiʼna Dios, kbʼel tnaʼna qa mas nqayin taʼya ttxlaj.

4. ¿Alkye tqanil tiʼj Tyol Dios mas tbʼanel sela toj twitza toj taqikʼ lu?

4 O kubʼ qʼoʼn Tyol Dios toj mas te 2,800 yol ex o tzʼetz imprimirit nim millón. Twitz tkyaqil Txʼotxʼ, 9 tiʼj 10 xjal jaku kubʼ kyuʼjin Tyol Dios tojx kyyol. Ex tkyaqil seman in xi sipet mas te jun millón Tyol Dios. A jlu in tzaj tyekʼin qa mas in xi sipet Tyol Dios twitz alkyexku juntl uʼj.

5. ¿Tiʼ t-xilen aju qa «a Dios o qʼmante» aju tkuʼx toj Xjan Uʼj?

5 «A Dios o qʼmante» aju tkuʼx toj Xjan Uʼj (kjawil uʼjit  2 Timoteo 3:16). Noqtzun tuʼnj, jakulo kubʼ t-ximen jun xjal jlu: «Xjal qe e kubʼ tzʼibʼente Xjan Uʼj, ¿alkye tten jaku tzaj jlu tukʼil Dios?». In tzaj ttzaqʼweʼn Xjan Uʼj xjel lu aj ttzaj tqʼamaʼn: «Ayetzin ichin luʼn i yolin ex kubʼ kytzʼibʼin tzeʼnkuxtaqjo taj Dios, quʼn qʼiʼnqetaq tuʼn xewbʼaj xjan» (2 Pedro 1:21, Akʼaj Tuʼjil Tyol qMan, ATM). ¿Tzeʼn tten bʼant jlu tuʼn Dios? Tuʼn tel qnikʼ tiʼj, qo ximen tiʼj jun nejenel in xi tqanin te jun taqʼunal tuʼn tkubʼ ttzʼibʼin jun uʼj. Aj tbʼant uʼj, ¿alqe ximbʼetz tkuʼx toj? Te nejenel ex nya te xjal in naqʼunan. Axtzunju bʼaj tukʼil Xjan Uʼj, t-ximbʼetz Dios tkuʼx toj ex nya kye xjal. E tzaj tonin Dios tuʼn tkubʼ kytzʼibʼin aju t-ximbʼetz. Tuʼntzunju, jaku txi qqʼamaʼn qa aju Xjan Uʼj «ax tok tyol Dios» (1 Tesalonicenses 2:13; qʼonka twitza tiʼj tqanil 2).

 JUN UʼJ TZʼAQLI

6, 7. ¿Tiquʼn jaku txi qqʼamaʼn qa at mujbʼabʼil kyxol ximbʼetz ateʼkux toj Tyol Dios?

6 Xi tiʼn 1,600 abʼqʼi tuʼn tbʼaj tzʼibʼit tkyaqil Tuʼjil Tyol Dios. Ax ikx e anqʼin qeju e kubʼ tzʼibʼinte Tyol Dios toj junxichaq ambʼil. At junjun e okx toj tja xnaqʼtzbʼil ex junjuntl mintiʼ. Jun kyxol qe jlu aj qʼaniltoq. Atzun junjuntl aqʼunal qe tiʼj txʼotxʼ, pescador qe, xqʼuqil rit qe moqa xqʼuqil ẍneʼl qe, profeta qe, jwes qe moqa aj kawil qe. Maske junxitl tten kyanqʼibʼil, tkyaqilju ximbʼetz tkuʼx toj Tyol Dios at mujbʼabʼil kyxol ex ax xnaqʼtzbʼil tkuʼx toj. *

7 Aqeju tnejel capítulo toj Tyol Dios in tzaj kyqʼamaʼn alkye tten tzaj tzyet nya bʼaʼn twitz Txʼotxʼ. Atzun qeju bʼajsbʼil capítulo in tzaj kyqʼamaʼn alkye tten kxel tbʼinchaʼn Dios tiʼj nya bʼaʼn ex tzeʼn kʼokel Txʼotxʼ tuʼn te jun tbʼanel najbʼil. In tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios aju ikʼ kyiʼj xjal toj nimku mil abʼqʼi ex in tzaj tyekʼin qa kukx in japun aju in tzaj tqʼamaʼn Dios.

8. ¿Alkyeqe techel in tzaj kyyekʼin qa tzʼaqli Tyol Dios aj tyolin tiʼjju o tzʼel kynikʼ xjal tiʼj?

8 Mintiʼ kubʼ tzʼibʼin Tyol Dios tuʼn tajbʼen toj tja xnaqʼtzbʼil nix tuʼn ttzaj t-xnaqʼtzaʼn aju o tzʼel kynikʼ xjal tiʼj. Noqtzun tuʼnj, tzʼaqli tqanil in tzaj tqʼamaʼn aj tyolin tiʼjju o tzʼel kynikʼ xjal tiʼj. Atzun jlu in qo ayon tiʼj jun uʼj tzajni tukʼil Dios. Jun techel, in tzaj tchikʼbʼaʼn uʼj te Levítico aju xi tqʼamaʼn Dios kye aj Israel tiʼ tuʼn tbʼant kyuʼn tuʼn miʼn tel kyiqen txqantl yabʼil. Kubʼ tzʼibʼin jlu tej atxtoq nim ambʼil tuʼn tel kynikʼ xjal tiʼj qa in tzaj kyiʼn bacteria ex virus yabʼil qiʼj. Ax ikx tzʼaqli aju in tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios aj tyolin tiʼj qa jaw yobʼin «txʼotxʼ tibʼaj ju mintiʼ at» (Job 26:7). Ex tej  in kyqʼamaʼntoq xjal qa plan taʼ Txʼotxʼ, otoq tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios qa ik tten Txʼotxʼ ik tzeʼn jun pelot (Isaías 40:22TNM).

9. ¿Tiquʼn jaku txi qqʼamaʼn qa ax tok ex tzʼaqli tkyaqil tqanil kux kyqʼoʼn qeju xjal e kubʼ tzʼibʼinte Tyol Dios?

9 Ax ikx tzʼaqli aju in tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios aj tyolin tiʼjju ikʼ ojtxe. Pero at nim uʼj nya tzʼaqli tqanil in kux qʼoʼn kyoj. ¿Tiquʼn? Tuʼnju mintiʼ kux kytzʼibʼin xjal tkyaqilju tqanil tiʼjju ikʼ. Jun techel, nya tkyaqil maj e yolin kyiʼj qʼoj jatumel kubʼ tiʼj kytnam kyuʼn aj qʼoj. Atzun qeju aj tzʼibʼil tiʼj Tyol Dios kux kytzʼibʼin tkyaqil tqanil, axpe ikx kubʼ kytzʼibʼin tej mintiʼ e kambʼan aj Israel toj qʼoj. Ax ikx kux kytzʼibʼin junjun tiʼchaq nya toj tumel bʼant kyuʼn. Jun techel, toj uʼj te Números kux ttzʼibʼin Moisés jun il bʼant tuʼn ex kux ttzʼibʼin aju tkastiw kubʼ qʼoʼn (Números 20:2-12). Tuʼnju ax tok ex tzʼaqli aju kubʼ kytzʼibʼen qeju aj tzʼibʼil tiʼj Tyol Dios, a jlu in tzaj tyekʼin qa tzajni Xjan Uʼj tukʼil Dios ex qa jaku tzʼok qeʼ qkʼuʼj tiʼj.

JUN UʼJ ATEʼKUX TBʼANEL NABʼIL TOJ

10. ¿Tiquʼn kukx at kyajbʼen nabʼil ateʼkux toj Tyol Dios?

10 Tkyaqilju tkuʼx toj Xjan Uʼj «a Dios o qʼmante ex at tajbʼen te xnaqʼtzbʼil qe, ex tuʼn qmayonjtz tuʼn miʼn qbʼinchante mya bʼaʼn, ex tuʼn tjiqumanjtz tiʼj qnabʼl» (2 Timoteo 3:16). Kukx at kyajbʼen nabʼil tkuʼx toj Tyol Dios, tuʼnju atz in che tzaj tukʼil Jehová. Ex tuʼnju a Bʼinchal qe, in nelxix tnikʼ tiʼjju in kubʼ qximen ex tiʼjju in qnaʼn. Mas ojtzqiʼn qoʼ tuʼn twitz alkyexku xjal ex taj tuʼn qtzalaj. Ojtzqiʼn tuʼn tiʼ jaku qo tzalaj tuʼn ex tiʼ jaku tzaj tiʼn nya bʼaʼn qiʼj.

11, 12. a) ¿Alkyeqe tbʼanel nabʼil tqʼama Jesús toj Mateo 5 a 7? b) ¿Alkyeqe junjuntl nabʼil in che kanet quʼn toj Tyol Dios?

11 In che kanet tbʼanel nabʼil quʼn toj Mateo capítulo 5 a 7. Kyoj taqikʼ lu yolin Jesús tiʼj alkye tten jaku qo tzalaj, alkye tten jaku qo ten toj bʼaʼn kyukʼil txqantl, alkye  tumel tuʼn qnaʼn Dios ex alkye qximbʼetz ktel tiʼj pwaq. Ax tok ma tzikʼ 2,000 abʼqʼi ttzajlen tqʼamaʼn Jesús qe nabʼil lu, pero kukx at kyipumal ex at kyajbʼen toj ambʼil jaʼlo ik tzeʼn tej ttzaj tqʼamaʼn.

12 Ax ikx in che kanet junjun xnaqʼtzbʼil quʼn toj Tyol Dios aʼyeju in che onin qiʼj tuʼn qtzalaj kyukʼil toj qja, tuʼn qok te tbʼanel aqʼunal ex tuʼn tten mujbʼabʼil qxol kyukʼil txqantl. Toj tkyaqil ambʼil jaku che onin nabʼil ateʼkux toj Tyol Dios qiʼj, jaxku tumel in qo anqʼin, alkyexku qyajil ex alkyexku nya bʼaʼn in tzaj qiʼj (kjawil uʼjit Isaías 48:17; qʼonka twitza tiʼj tqanil 3).

IN JAPUN KYWI YOL E KYAJ QʼAMAʼN TOJ TYOL DIOS

Kyaj tqʼamaʼn Isaías qa kbʼeltoq xiten tnam Babilonia.

13. ¿Tiʼ kyaj tqʼamaʼn Isaías tiʼj tnam Babilonia?

13 Nim kyxol qeju yol e kyaj qʼamaʼn toj Tyol Dios o japun kywiʼ. Jun techel, kyaj tqʼamaʼn profeta Isaías qa aju tnam te Babilonia kbʼeltoq xiten ex tzaj tchikʼbʼaʼn alkye tten kbʼel tiʼj tnam lu (Isaías 13:19). Xqʼuqintoq taʼ tnam Babilonia kyuʼn junjun nimaq pwert ex tuʼn jun nim aʼ in nikʼtoq tiʼjele tnam. Kyaj tqʼamaʼn Isaías qa kbʼeltoq tzqij nim aʼ ex qa che kjeltoq jaqoʼn pwert. Ax ikx tqʼama qa kbʼeltoq tiʼj tnam kyuʼn aj qʼoj ex mlaytoq che qʼojin. Axpe ikx kyaj tqʼamaʼn Isaías qa Ciro tbʼi xjal kbʼel xiten te tnam (kjawil uʼjit Isaías 44:27-45:2; qʼonka twitza tiʼj tqanil 4).

14, 15. ¿Alkye tten japun twi yol kyaj tqʼamaʼn Isaías?

14 Tej tikʼ junlo 200 abʼqʼi tkyajlen tqʼamaʼn Isaías yol lu, pon jun kʼloj soldad toj tnam Babilonia tuʼn tkubʼ tiʼj kyuʼn. ¿Alkyetoq nejni kywitz soldad? A aj kawil te tnam Persia. ¿Ex tiʼtoq tbʼi? Ciro tbʼi, ik tzeʼn otoq kyaj qʼamaʼn. Tkyaqil otoq bʼant tten tuʼntzun tjapun bʼaj twi yol otoq kyaj qʼamaʼn tiʼj tnam Babilonia.

 15 Toj qonikʼan tej kyok tzoqpaj aj qʼoj, in noktoq jun ninqʼij kyuʼn xjal te Babilonia. Kubʼ kyximen xjal te Babilonia qa xqʼuqintoq ateʼ tuʼnju nim aʼ in nikʼ tiʼjele tnam ex kyuʼn qeju nimaq muro ateʼktoq tiʼjele tnam. Pero tiʼjxi tnam, otoq tzʼok ten Ciro kyukʼil tsoldad bʼinchal juntl tbʼe aʼ tuʼn tkubʼ laqʼeʼ nim aʼ in nikʼ tiʼjele tnam Babilonia. Tej tkubʼ aʼ, bʼant tuʼn kyikʼx soldad te Persia toj. Noqtzun tuʼnj,  ¿alkyetoq tten tuʼn kyokx soldad toj tnam tuʼnju tok nimaq muro tiʼj? Ik tzeʼn otoq kyaj qʼamaʼn, e kyaj jaqoʼn tpwertil tnam. Iktzun tten kubʼ tiʼj tnam kyuʼn soldad te Persia ex mintiʼ e qʼojin.

16. a) ¿Tiʼ kyaj tqʼamaʼn Isaías tuʼn tbʼaj tiʼj Babilonia? b) ¿Tiquʼn jaku txi qqʼamaʼn qa japun twi yol kyaj tqʼamaʼn Isaías?

16 Kyaj tqʼamaʼn Isaías qa ajtoq tbʼet ambʼil mlaytoq najan jun xjal toj Babilonia. Kubʼ ttzʼibʼin jlu: «Te jumajx mlay che najantl xjal tuj» (Isaías 13:20). ¿Japun kywi yol lu? Japun. Attoq tnam Babilonia junlo 80 kilómetro kubʼni tiʼj tnam Bagdad, atz Irak. Pero toj ambʼil jaʼlo, oʼkx tbʼuchil tnam Babilonia atx ex mintiʼ jun xjal in nanqʼin toj. Ik tzeʼn in tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios, o bʼaj ttzʼisoʼn Jehová tnam Babilonia tuʼn «tzʼisbʼil te xitbʼil» (Isaías 14:22, 23). *

Aju tbʼuchil tnam Babilonia.

17. ¿Tiquʼn jaku tzʼok qeʼ qkʼuʼj tiʼj qa kjapunel twi tkyaqilju o tzaj ttziyen Dios?

 17 At nim yol e kyaj qʼamaʼn toj Tyol Dios o japun kywiʼ. Tuʼntzunju, jaku tzʼok qeʼ qkʼuʼj tiʼjju in tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios tiʼjju kbʼajel toj ambʼil tzul. Qʼuqli qkʼuʼj tiʼj qa kjapunel twi tyol Jehová tuʼn tok Txʼotxʼ te jun tbʼanel najbʼil (kjawil uʼjit Números 23:19). In tzaj ttziyen Dios tuʼn qanqʼin te jumajx, ex «nlay qo kubʼ tsbʼuʼn» (Tito 1:2ATM). *

JAKU CHʼEXPAJ TANQʼIBʼILA TUʼN TYOL DIOS

18. ¿Tiʼ tqʼama apóstol Pablo tiʼj «tyol Dios»?

18 Ma tzʼel tnikʼa tiʼj toj xnaqʼtzbʼil lu qa mintiʼ juntl uʼj at ik tzeʼn Tyol Dios. At mujbʼabʼil kyxol ximbʼetz ateʼkux toj tkyaqil t-xaq ex tzʼaqli taʼ aj tyolin tiʼjju o tzʼel kynikʼ xjal tiʼj moqa tiʼjju ikʼ ojtxe. Ax ikx ateʼkux tbʼanel nabʼil toj ex o japun kywiʼ nim yol e kyaj qʼamaʼn toj. Nya oʼkxju, ax ikx kubʼ ttzʼibʼin apóstol Pablo jlu: «Aju tyol Dios itzʼte ex at tipumal». ¿Alqiʼj in yolin jlu? (Kjawil uʼjit Hebreos 4:12).

19, 20. a) ¿Alkye tten jaku tzʼonin Tyol Dios tiʼja? b) ¿Alkye tten jaku txi tqʼoʼna chjonte tiʼj Tyol Dios?

19 Jaku chʼexpaj tanqʼibʼila tuʼn Tyol Dios. Jaku tzʼonin tiʼja tuʼn tok tojtzqiʼnxix tibʼa. ¿Alkye tten? Jaku tzʼonin Tyol Dios tiʼja tuʼn tel tnikʼa kyiʼj t-ximbʼetza ex tiʼjju in kubʼ tnaʼna. Jun techel, jakulo kubʼ qximen qa kʼujlaʼn Dios quʼn. Pero tuʼn tkubʼ qyekʼin qkʼujlabʼil tiʼj, il tiʼj tuʼn tkubʼ qbʼinchaʼn aju in tzaj tqʼamaʼn Tyol.

20 Ax tok tzajni Xjan Uʼj tukʼil Dios. Taj Dios tuʼn tkubʼ tuʼjina, tuʼn tkubʼ t-xnaqʼtzaʼna ex tuʼn tok tkʼujlaʼna. Qʼonxa chjonte te Dios tiʼj oyaj lu. ¿Alkye tten jaku bʼant tuʼna? Kukx xnaqʼtzana tiʼj. Iktzun tten kʼelel tnikʼa tiʼj alkye tajbʼil Dios qe. Toj juntl xnaqʼtzbʼil kʼelel mas tnikʼa tiʼj jlu.

^ taqik' 6 At junjun xjal in kyqʼamaʼn qa at junjun piẍ Tyol Dios junxitl in tzaj tqʼamaʼn twitz juntl piẍ, pero nya ax tok aju in kyqʼamaʼn. Bʼaʼn tuʼn tkux tjyoʼna toj xnaqʼtzbʼil 7 te uʼj La Biblia... ¿la Palabra de Dios, o palabra del hombre?, aju bʼinchaʼn kyuʼn testigos de Jehová.

^ taqik' 16 Qa taja chʼintl tqanil kyiʼj yol e kyaj qʼamaʼn toj Tyol Dios, jyonkuxa xnaqʼtzbʼil «La Biblia, un libro de profecías exactas. Parte 2», toj uʼj ¡Despertad! te junio te 2012, t-xaq 12 a 14, aju bʼinchaʼn kyuʼn testigos de Jehová.

^ taqik' 17 Aju tej tkubʼ xiten tnam Babilonia noq jun techel jlu kyiʼj nimku yol o japun kywiʼ. Kkanetel chʼintl tqanil tuʼna kyiʼj yol e kyaj qʼamaʼn tiʼj Jesucristo toj tqanil 5.