1. ¿Alkye jaku tzaj qʼamante qe alkye tten tuʼn qkʼulin te Dios?

CHʼIXME kykyaqil okslalbʼil in tzaj kyqʼamaʼn qa in tzaj kyxnaqʼtzaʼn aju axix tok tiʼj Dios. Noqtzun tuʼnj, mlayx bʼant jlu, tuʼnju junxichaq tiʼchaq in tzaj kyxnaqʼtzaʼn okslabʼil tiʼjju alkye Dios ex alkye tten tuʼn qkʼulin te. Qa ikju, ¿tzeʼn jaku tzʼel qnikʼ tiʼj alkye axix tok okslabʼil? Oʼkx Jehová jaku tzaj qʼamante alkye tten tuʼn qkʼulin te.

2. ¿Tiʼ il tiʼj tuʼn tbʼant tuʼna tuʼn tel tnikʼa tiʼj alkye tten tuʼn tkʼulina te Dios?

2 O tzaj tqʼoʼn Jehová Xjan Uʼj qe tuʼn tel qnikʼ tiʼj tzeʼn tuʼn qkʼulin te, tuʼntzunju tbʼanel qa ma xnaqʼtzana tiʼj. Kʼonil Dios tiʼja tuʼn tel tnikʼa tiʼjju in tzaj t-xnaqʼtzaʼn, tuʼnju at tkʼuʼj tiʼja (Isaías 48:17).

3. ¿Tiʼ taj Dios tuʼn tbʼant quʼn?

3 Ateʼ junjun xjal in tzaj kyqʼamaʼn qa bʼaʼn in che ela kykyaqil okslabʼil toj twitz Dios, noqtzun tuʼnj, nya a jlu kyaj t-xnaqʼtzaʼn Jesús. Tqʼama jlu: «Aqeju in kymaʼn weye: Tat, Tat, mya kykyaqil che okex tuj kawbʼil in tzaj tuj kyaʼj; noq oʼkx kʼokex aju in tbʼinchaʼn tajbʼil Nmane». A jlu in tzaj tyekʼin qa taj Dios tuʼn tel qnikʼ tiʼj alkye tajbʼil ex tuʼn tkubʼ qbʼinchaʼn. Nim toklen tuʼn qximen tiʼj jlu, tuʼnju ax ikx tqʼama Jesús qa aʼyeju mintiʼ in che bʼin te Dios in che ok qʼoʼn te «bʼinchal mya bʼaʼn» (Mateo 7:21-23).

4. Ik tzeʼn tqʼama Jesús, ¿tiʼ qo okel weʼ twitz aj tbʼant tajbʼil Dios quʼn?

4 Tqʼama Jesús qa qaj tuʼn tkubʼ qbʼinchaʼn tajbʼil Dios,  qo okel weʼ kywitz junjun nya bʼaʼn. Tqʼama jlu: «Kyokxe ttzi pwert chʼin; porke aju ttzi pwert maʼ ex ju bʼe maʼ tuj, atzunju in pon tuj najen, ex nimku xjal in cheʼx tuj. Atzunju ttzi ja chʼin ex ju bʼe chʼin tuj, atzunju in pon tuj chwinqlal, ex nikʼxi junjun xjal in knet ttzi ja chʼin kyuʼn, ex ju bʼe chʼin tuj» (Mateo 7:13, 14). Aju bʼe chʼin twitz in kubʼ qʼoʼn te techel axix tok okslabʼil ex in chex tiʼn xjal toj chwinqlal te jumajx. Atzunju bʼe nim twitz, in kubʼ qʼoʼn te kyechel nya ax tok okslabʼil ex in chex tiʼn xjal toj kamik. Noqtzun tuʼnj, nya taj Jehová tuʼn tkyim jun xjal, tuʼntzunju in xi tqʼoʼn ambʼil kye kykyaqil tuʼn tel kynikʼ tiʼj (2 Pedro 3:9).

¿TZEʼN JAKU TZʼEL QNIKʼ TIʼJ AXIX TOK OKSLABʼIL?

5. ¿Tzeʼn jaku tzʼel tnikʼa tiʼj axix tok okslabʼil?

5 Tqʼama Jesús qa jaku tzʼel qnikʼ kyiʼj xjal ateʼ toj axix tok okslabʼil. Tuʼn tel qnikʼ kyiʼj, il tiʼj tuʼn qxnaqʼtzan tiʼjju okslaʼn kyuʼn ex tiʼjju in bʼant kyuʼn. Tqʼama Jesús jlu: «Tiʼj kybʼinchbʼen kʼelel kynikʼe kyiʼj». Ex tqʼamatl: «Tkyaqil tzeʼ bʼaʼn, in tqʼoʼn twitz bʼaʼn» (Mateo 7:16, 17). Mintiʼ in tzaj tyekʼin jlu qa tzʼaqli qeju in che ajbʼen te Dios. Noqtzun tuʼnj, kukx in nok tilil kyuʼn tuʼn tkubʼ kybʼinchaʼn aju bʼaʼn. Atzun jaʼlo, qo xnaqʼtzan tiʼj tzeʼn jaku tzʼel qnikʼ tiʼj okslabʼil axix tok.

6, 7. a) ¿Tiquʼn atz in jatz kyiʼn axix tok okslal kyxnaqʼtzbʼil toj Tyol Dios? b) ¿Alkye xnaqʼtzbʼil jaku tzʼel qiʼn tiʼjju techel kyaj tqʼoʼn Jesús?

6 Toj Tyol Dios in jatz kyxnaqʼtzbʼil axix tok okslal. In tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios jlu: «Tkyaqil aju tzʼibʼan tuj Tuʼjil, a Dios o qʼmante ex at tajbʼen te xnaqʼtzbʼil qe, ex tuʼn qmayonjtz tuʼn miʼn qbʼinchante mya bʼaʼn, ex tuʼn tjiqumanjtz tiʼj qnabʼl, ex tuʼn qxnaqʼtzanjtz tuʼn qbʼet tuj tumelxix, tuʼntzun tten tnabʼl ju xjal in ajbʼen  te Dios, ex bʼanin tten tuʼn tbʼinchante tkyaqil aqʼuntl bʼaʼn» (2 Timoteo 3:16, 17). Xi ttzʼibʼin apóstol Pablo jlu kye okslal: «Tej t-xi kyokslaʼne [Tyol Dios] mintiʼ o kymaye qa tyol xjal, oʼkx o kymaye qa tyol Dios, porke ax tok tyol Dios» (1 Tesalonicenses 2:13). Oʼkx in jatz kyxnaqʼtzbʼil axix tok okslal toj Tyol Dios. Nya atz tzajni kyxnaqʼtzbʼil tiʼj kykostumbr moqa tiʼj kybʼinchbʼen xjal.

7 Atz jatz tiʼn Jesús tkyaqil t-xnaqʼtzbʼil toj Tyol Dios (kjawil uʼjit Juan 17:17). Kukxtoq in najbʼen jun taqikʼ Tyol Dios tuʼn (Mateo 4:4, 7, 10). Aʼyeju axix tok tmajen Dios, in che ok lepeʼ tiʼj techel kyaj tqʼoʼn Jesús ex in jatz kyiʼn tkyaqil kyxnaqʼtzbʼil toj Tyol Dios.

8. ¿Tiʼ kyaj t-xnaqʼtzaʼn Jesús tiʼjju alkye tten tuʼn qkʼulin te Jehová?

8 Il tiʼj tuʼn qkʼulin oʼkx te Jehová. In tzaj tqʼamaʼn Isaías 42:8 jlu: «Aqine Jehová porke atzun nbʼiye, ex mlay waqʼe ambʼil tuʼn tjaw nimsaʼn tbʼi juntl ex tuʼn kyok ten kʼulul kywitz qe tilbʼilal te nxele». Tuʼntzun jlu, xi t-xnaqʼtzaʼn Jesús tbʼi Dios kye xjal (kjawil uʼjit Juan 17:4). Tqʼama Jesús jlu: «Twitz Qman tuʼn kykʼulune, aju Kydiose, ex oʼkx te tuʼn kyajbʼene» (Mateo 4:10). Kyjuʼtzun, in che ok lepeʼ tmajen Dios tiʼj techel kyaj tqʼoʼn Jesús. Oʼkx in che kʼulin te Jehová, in najbʼen tbʼi kyuʼn ex in xi kyxnaqʼtzaʼn kye txqantl. Ax ikx in xi kyxnaqʼtzaʼn aju kbʼantel tuʼn Dios qiʼj.

9, 10. ¿Tzeʼn in kubʼ qyekʼin qkʼujlabʼil kyiʼj txqantl?

9 In kubʼ qyekʼin axix tok qkʼujlabʼil kyiʼj txqantl. Xi tyekʼin Jesús kye t-xnaqʼtzbʼen tuʼn tok kykʼujlan kyibʼ (kjawil uʼjit Juan 13:35). Aju qkʼujlabʼil kyiʼj txqantl, in nonin qiʼj tuʼn tten mujbʼabʼil qxol, noq alkyexku qtnam, alkyexku tten in qo anqʼin, qa qʼinun moqa mebʼa qoʼ (Colosenses 3:14). Tuʼntzunju, mintiʼ in qoʼx  kyoj qʼoj ex mintiʼ in kubʼ qbʼyoʼn jun xjal. In tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios jlu: «Nneʼl nikʼbʼaj kyiʼj alkye qe tkʼwaʼl Dios ex alkye qe tkʼwaʼl tajaw il; porke tkyaqilju mintiʼ in tbʼinchaʼn aju tzʼaqlxix, myatzun te Diosju, ax ikx mya te Dios aju mintiʼ in tkʼujlaʼn terman». Ax ikx in tzaj tqʼamaʼntl: «Tuʼn qkʼujlante qibʼ qxolx. Ex miʼn qo ok ik tzaʼn te Caín, te tajaw il te ex kubʼ tbʼyoʼn aju titzʼin» (1 Juan 3:10-12; 4:20, 21).

10 In najbʼen ambʼil quʼn, qipumal ex qeju tiʼchaq at qe tuʼn tbʼaj qonin qibʼ, ex tuʼn tbʼaj qqʼuqbʼaʼn qkʼuʼj (Hebreos 10:24, 25). In kubʼ qbʼinchaʼn aju «bʼaʼn kye kykyaqil» (Gálatas 6:10).

11. ¿Tiquʼn il tiʼj tuʼn t-xi qbʼiʼn Jesús?

11 Il tiʼj tuʼn qbʼin te Jesús, tuʼnju in najbʼen tuʼn Dios tuʼn qklet. In tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios jlu: «Ex mi aʼl juntl klol qe; porke tuj tkyaqil twitz txʼotxʼ mintiʼ ma tzaj tmaʼn Dios qa at juntl tuʼn qklet tuʼn» (Hechos 4:12). Toj xnaqʼtzbʼil 5 el qnikʼ tiʼj qa tzaj tsamaʼn Jehová Jesús tzalu twitz Txʼotxʼ tuʼntzun t-xi tqʼoʼn tchwinqlal kyiʼj qeju xjal bʼaʼn che nimen (Mateo 20:28). O jaw tjyoʼn Jehová Jesús tuʼn tkawin tibʼaj Txʼotxʼ toj ambʼil tzul. Tuʼntzunju in tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios qa il tiʼj tuʼn t-xi qbʼiʼn Jesús qa qaj tuʼn qanqʼin te jumajx (kjawil uʼjit Juan 3:36).

12. ¿Tiquʼn mintiʼ in nokx qqʼon qibʼ kyxol aj kawil?

12 Mintiʼ tuʼn tokx qqʼon qibʼ kyxol aj kawil. Mintiʼ okx tqʼon tibʼ Jesús kyxol aj kawil. Tej in noktoq toj xjel, xi tqʼamaʼn jlu te aj kawil Pilato: «Aju nkawbʼile mya te twitz txʼotxʼ» (kjawil uʼjit Juan 18:36). Ik tzeʼn te Jesús, oʼkx in qo onin tiʼj Tkawbʼil Dios. Tuʼntzunju jaxku tumel in qo anqʼin, mintiʼ in nokx qqʼon qibʼ kyxol aj kawil. Noqtzun tuʼnj, in tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios tuʼn kyokx qbʼiʼn qe «aj sanjelal te gobierni» (Romanos 13:1). In che  okx qbʼiʼn kawbʼil at toj tnam jatumel in qo anqʼin. Qatzun ma tzaj kyqanin aj kawil tuʼn tbʼant jun tiʼ quʼn aju nya bʼaʼn toj twitz Dios, toj ambʼil lu, in nel qkanoʼn kyiʼj apóstol tej kyqʼama: «Tnejel ilxix tiʼj tuʼn t-xi qnimane Dios, ex mya qe xjal» (Hechos 5:29; Marcos 12:17).

13. ¿Alkye tqanil in xi qpakbʼaʼn tiʼj Tkawbʼil Dios?

13 Il tiʼj tuʼn t-xi qpakbʼaʼn qa oʼkx tuʼn Tkawbʼil Dios kʼelel tkyaqil nya bʼaʼn. Tqʼama Jesús jlu: «Aju tqanil bʼaʼn lu tiʼj tkawbʼil Dios kxel pakbʼet tuj tkyaqil twitz txʼotxʼ» (kjawil uʼjit Mateo 24:14). Mi aʼlx jun aj kawil jaku bʼant tuʼn aju kbʼantel tuʼn Tkawbʼil Dios qiʼj (Salmo 146:3). Tuʼntzunju kyaj t-xnaqʼtzaʼn Jesús qe tuʼn t-xi qqanin Tkawbʼil Dios toj qnaʼj Dios tej tqʼama: «E ttzaj ju tkawbʼila. Bʼant-xwit ju tajbʼila twitz txʼotxʼ ik tzaʼn in bʼant tuj kyaʼj» (Mateo 6:10). In tzaj tqʼamaʼn Xjan Uʼj qa kbʼel tnajsaʼn Tkawbʼil Dios kykyaqil aj kawil, oktzun kkawil tjunalx tibʼaj Txʼotxʼ ex ktel te jumajx (Daniel 2:44).

14. Toj teya twitz, ¿alkyeqe axix tok okslal?

14 Aj kybʼaj t-xnaqʼtzaʼna techel lu, ximana tiʼj: ¿Alkyeqe in jatz kyiʼn kyxnaqʼtzbʼil toj Tyol Dios? ¿Alkyeqe in xi kyqʼamaʼn tbʼi Dios? ¿Alkyeqe in nokxix kykʼujlan kyibʼ? ¿Alkyeqe qʼuqli kykʼuʼj tiʼj qa tuʼn Dios tzaj samaʼn Jesús tuʼn qklet? ¿Alkyeqe mintiʼ in nokx kyqʼon kyibʼ kyxol aj kawil? ¿Alkyeqe in che pakbʼan tiʼj qa oʼkx tuʼn Tkawbʼil Dios kʼelel qʼiʼn tkyaqil nya bʼaʼn? Oʼkx qe testigos de Jehová in bʼant tkyaqil jlu kyuʼn (Isaías 43:10-12).

¿TIʼ TEYA KBʼANTEL TUʼN?

15. ¿Tiʼ il tiʼj tuʼn tbʼant quʼn tuʼntzun t-xi tkʼamoʼn Dios qkʼulbʼil?

15 Nya oʼkx tuʼn t-xi qokslaʼn qa at Dios. Axpe ikx qe nya bʼaʼn anjel in xi kyokslaʼn qa at Dios, pero mintiʼ in  che bʼin te (Santiago 2:19). Tuʼntzunju qa qaj tuʼn t-xi tkʼamoʼn Dios qkʼulbʼil, il tiʼj tuʼn tkubʼ qbʼinchaʼn aju in tzaj tqʼamaʼn qe ex nya oʼkx tuʼn t-xi qokslaʼn qa at Dios.

16. ¿Tiquʼn il tiʼj tuʼn qetz toj okslabʼil nya ax tok?

16 Tuʼn t-xi tkʼamoʼn Dios qkʼulbʼil, ax ikx il tiʼj tuʼn qetz toj okslabʼil nya ax tok. Tqʼama profeta Isaías jlu: «Kyetze, kyetz naje tuj Babilonia, miʼn tzʼok kymakoʼne ju ttzʼilil» (Isaías 52:11; 2 Corintios 6:17). Tuʼntzunju, il tiʼj tuʼn tel qikʼen tkyaqilju at toklen tukʼil okslabʼil nya ax tok.

17, 18. a) ¿Tiʼ aju «Nintz tnam Babilonia»? b) ¿Tiquʼn ilxix tiʼj tuʼn tkyaj ttzaqpiʼna okslabʼil nya ax tok?

17 ¿Tiʼ aju nya ax tok okslabʼil? Atz in yolin tiʼj alkyexku okslabʼil in tzaj t-xnaqʼtzaʼn junxitl xnaqʼtzbʼil tiʼj Dios twitzju in tzaj tqʼamaʼn Xjan Uʼj. In nok tqʼoʼn Tyol Dios kybʼi kykyaqil nya ax tok okslabʼil te «Nintz tnam Babilonia» (Apocalipsis 17:5). ¿Tiquʼn? Tej otoqxi tzikʼ Nim Jbʼal, e ok ten xjal xnaqʼtzal nim nya ax tok xnaqʼtzbʼil toj tnam Babilonia. I ex sputj xnaqʼtzbʼil lu twitz tkyaqil Txʼotxʼ. Jun techel, in che ajbʼentoq xjal te Babilonia kywitz junxichaq dios te oxe kybʼet. Toj ambʼil jaʼlo, nim okslabʼil in xi kyxnaqʼtzaʼn qa at Oxe kybʼet Dios, pero in tzaj tqʼamaʼn Xjan Uʼj qa oʼkx Jehová axix tok Dios ex qa a Jesús Tkʼwaʼl (Juan 17:3). Ax ikx kubʼ kyximen aj Babilonia qa at jun piẍ tiʼj t-xmilal jun xjal kukx in kyaj anqʼin aj tkyim ex in kʼant toj qʼaqʼ. Noqtzun tuʼnj, nya ax tok jlu, (qʼonka twitza tiʼj tqanil 14, 17 ex 18).

18 In tzaj tqʼamaʼn Dios qa chʼix kykubʼ tnajsaʼn kykyaqil okslabʼil nya ax tok (Apocalipsis 18:8). ¿In nel teya tnikʼ tiʼj tiquʼn il tiʼj tuʼn tetza toj okslabʼil nya ax tok? Taj Jehová tuʼn tbʼant naj tuʼna tuʼnju chʼix tul xitbʼil (Apocalipsis 18:4).

Qa ma tzʼajbʼena te Jehová, ok che tel toj tjaya twitz tkyaqil Txʼotxʼ.

19. ¿Alkye tten kxqʼuqil Dios tiʼja qa ma bʼaj t-ximana tuʼn tajbʼena te?

 19 Qa ma bʼaj t-ximana tuʼn tetza toj okslabʼil nya ax tok ex tuʼn tajbʼena te Jehová, mlaylo tzʼel kynikʼ junjun toj tjaya moqa tamiwa tiquʼn in bʼant jlu tuʼna ex kʼokel kybʼinchaʼn junjun nya bʼaʼn tiʼja. Noqtzun tuʼnj, kukx kxqʼuqil Jehová tiʼja. Ok che xel tqʼoʼn nimku toj tjaya twitz tkyaqil Txʼotxʼ aʼyeju kʼujlaʼn axix tok kyuʼn ex qʼuqli kykʼuʼj tiʼj qa che anqʼil te jumajx twitz Txʼotxʼ (Marcos 10:28-30). Atlo junjun toj tjaya ex tamiwa nya kyaj tuʼn tajbʼena te Jehová jaʼlo, pero aj tbʼet ambʼil jaku che xnaqʼtzan tiʼj Tyol Dios.

20. ¿Tiquʼn nim toklen tuʼn tokxa toj okslabʼil axix tok?

20 Chʼix tel tiʼn Dios tkyaqil nya bʼaʼn, ex kkawil Tkawbʼil tibʼaj tkyaqil twitz Txʼotxʼ (2 Pedro 3:9, 13). Kʼokel jlu te jun tbʼanelxix ambʼil. Kykyaqil che ajbʼel te Jehová ik tzeʼn tajbʼil. Tuʼntzunju tbʼanelxix qa ma tzʼok tilil tuʼna jaʼlo ex tuʼn tokxa toj axix tok okslabʼil.