1, 2. a) ¿Tiquʼn in nok tqʼoʼna toklen jun oyaj? b) ¿Tiquʼn in nok chojbʼil te jun oyaj mas nim toklen o tzaj tqʼoʼn Dios qe?

¿ALKYE oyaj mas nim toklen o tzaj qʼoʼn teya? ¿Tiquʼn in nok tqʼoʼna toklen oyaj? Nya il tiʼj tuʼn ttzaj qʼoʼn jun oyaj nim twiʼ teya tuʼntzun tok tqʼoʼna toklen. Kxel tqʼoʼna chjonte tiʼj jun oyaj qa in tzalaja tuʼn moqa at-xix tajbʼen teya.

2 Tiʼj tkyaqil oyaj o tzaj tqʼoʼn Dios, at jun at-xix tajbʼen qe. Ex atzun oyaj mas nim toklen o tzaj tqʼoʼn Dios. Tzaj tqʼoʼn jlu tej ttzaj tsamaʼn Tkʼwaʼl tzalu twitz Txʼotxʼ tuʼntzun tchjet qil tuʼn. Noq tuʼn chojbʼil lu jaku qo anqʼin te jumajx (kjawil uʼjit Mateo 20:28). Tej ttzaj tsamaʼn Jehová Jesús tzalu twitz Txʼotxʼ, kubʼ tyekʼin qa ax tok kʼujlaʼn qoʼ tuʼn. Toj xnaqʼtzbʼil lu kʼelelxix qnikʼ tiʼj oyaj o tzaj tqʼoʼn Dios qe.

¿TIʼ AJU CHOJBʼIL?

3. ¿Tiquʼn in qo kyim?

3 Aju chojbʼil, atzunju in najbʼen tuʼn Dios tuʼn kyklet xjal tiʼj il ex kyimen (Efesios 1:7). Tuʼn tel qnikʼ tiʼj tiquʼn il tiʼj jun chojbʼil, nim toklen tuʼn tel qnikʼ tiʼjju bʼant tuʼn Adán ex Eva atxix ojtxe toj tbʼanel najbʼil te Edén. Kubʼ kybʼinchaʼn il ex e kyim. O tzʼel qiqen il tiʼj Adán ex Eva. Tuʼntzunju, qkyaqilx in qo kyim, (qʼonka twitza tiʼj tqanil 9).

4. ¿Alkyetoq Adán ex tzeʼntoq tanqʼibʼil at tej tten tzʼaqli?

 4 Aju tnejel xjal kubʼ tbʼinchaʼn Dios, a Adán. Xi qʼoʼn jun tanqʼibʼil tzʼaqli ex mintiʼtoq il toj t-ximbʼetz nix toj t-xmilal. Tuʼn jlu mlaytoq tijen ex mlaytoq kyim. Ok Jehová ik tzeʼn jun mambʼaj te Adán tuʼnju a kubʼ bʼinchante (Lucas 3:38). Nim maj in yolintoq Dios tukʼil Adán ex in xitoq tchikʼbʼaʼn te tiʼ tajtoq tuʼn tbʼant tuʼn. Ax ikx xi tqʼoʼn jun tbʼanel taqʼun (Génesis 1:28-30; 2:16, 17).

5. ¿Tiʼ t-xilen qa kubʼ tbʼinchaʼn Jehová Adán «ik tzaʼnx te tilbʼilal»?

5 Kubʼ tbʼinchaʼn Jehová Adán «ik tzaʼnx te tilbʼilal» (Génesis 1:27). A t-xilen jlu qa kubʼ tbʼinchaʼn kyukʼil tbʼanel tmod ik tzeʼn tuʼn tten tkʼujlabʼil, tnabʼil, tipumal ex tuʼn tkubʼ tbʼinchaʼn aju tzʼaqli. Nya iktoq Adán ik tzeʼn jun kʼuxbʼil aju oʼkx jun aqʼuntl in bʼant tuʼn. Xi tqʼoʼn Dios ambʼil te Adán tuʼn tjaw tjyoʼn aju bʼaʼn moqa aju nya bʼaʼn. Noqwit jaw tjyoʼn Adán tuʼn t-xi tbʼiʼn Jehová, anqʼinwtlo te jumajx.

6. a) ¿Tiʼ bʼaj tiʼj Adán ex Eva tej mintiʼ xi kybʼiʼn Dios? b) ¿Tiʼ nya bʼaʼn o tzaj qiʼj tuʼnju mintiʼ xi tbʼiʼn Adán ex Eva Dios?

6 Tzaj nim nya bʼaʼn tiʼj Adán tuʼnju mintiʼ xi tbʼiʼn Dios. Kubʼ qʼoʼn tkastiw tuʼn tkyim ex naj tbʼanel tamiwbʼil tukʼil Jehová. Ya mintiʼ ten tanqʼibʼil tzʼaqli ex etz lajoʼn toj Tbʼanel Najbʼil (Génesis 3:17-19). Ax ikx o tzaj nim nya bʼaʼn qiʼj qkyaqilx tuʼn jlu. Noq tuʼn tpaj Adán oktz «il kyxol kykyaqil xjal, ex tuʼnju il tzaj kamik», tuʼntzunju «ilxix tiʼj tuʼn kykyim kykyaqil xjal tuʼnju kykyaqil e bʼinchan il» (Romanos 5:12). Tej tkubʼ tbʼinchaʼn Adán il, qkyaqilx o qo ok tuʼn te tmajen il ex kamik (Romanos 7:14). Tuʼnju mintiʼ xi kybʼiʼn Dios, mintiʼtl ten jun qʼuqbʼil kykʼuʼj. Yajtzun qe, ¿atpe jun qʼuqbʼil qkʼuʼj? At. Kubʼ t-ximen Jehová tuʼn ttzaj tqʼoʼn jun chojbʼil.

7, 8. ¿Tiʼ aju chojbʼil?

 7 ¿Tiʼ aju chojbʼil? Jaku yolin tiʼj kabʼe tiʼ. Tnejel, jaku yolin tiʼj pwaq in xi chjet tuʼn tetz tzaqpiʼn jun xjal moqa tuʼn ttzaj qʼoʼn juntl maj jun tiʼ. Tkabʼ, aj tyolin Tyol Dios tiʼj jun chojbʼil, atz in yolin tiʼj aj t-xi chjet twiʼ jun nya bʼaʼn ex il tiʼj tuʼn t-xi qʼet t-xel ik tzeʼn nya bʼaʼn otoq tzʼok bʼinchet.

8 Tej qokx tqʼoʼn Adán tjaqʼ il ex kamik, mlayxtoq chjet jlu tuʼn jun xjal aj il. Noqtzun tuʼnj, jyet jun tumel tuʼn Jehová tzeʼn tuʼn qklet tiʼj il ex kamik. Atzun jaʼlo qo xnaqʼtzan tiʼj alkye tten in najbʼen chojbʼil ex alkye tten in nonin qiʼj.

TZAJ TQʼOʼN JEHOVÁ AJU CHOJBʼIL

9. ¿Alkyetoq chojbʼil il tiʼj tuʼn t-xi qʼet?

9 Aju chojbʼil tuʼn kyklet xjal, iltoq tiʼj tuʼn t-xi qʼet ik tzeʼn anqʼibʼil tzʼaqli xi tnajsaʼn Adán. Tuʼntzunju, xi «tqʼon tibʼ Jesucrist tuʼn tkyim tuʼn kykolpet kykyaqil xjal» tuʼnju tzʼaqlitoq tchwinqlal ik tzeʼn tchwinqlal Adán xi qʼoʼn tnejel (1 Timoteo 2:6). Ex ik tzeʼn ma tzʼel qnikʼ tiʼj, mlaytoq bʼant tuʼn t-xi tqʼoʼn jun xjal tchwinqlal te chojbʼil. ¿Tiquʼn mlay? Tuʼnju qkyaqilx aj il qoʼ (Salmo 49:7, 8).

10. ¿Tiʼ bʼant tuʼn Jehová tuʼn ttzaj tqʼoʼn chojbʼil?

10 ¿Tiʼ bʼant tuʼn Jehová tuʼn ttzaj tqʼoʼn chojbʼil? Tzaj tsamaʼn Jesús tzalu twitz Txʼotxʼ, aju Tkʼwaʼl kʼujlaʼnxix tuʼn (1 Juan 4:9, 10). Kyaj tqʼoʼn Jesús Ttat ex tchwinqlal toj kyaʼj (Filipenses 2:7). Ok tqʼoʼn Jehová tchwinqlal Jesús toj talbʼil María. Iktzun tten ul itzʼj Jesús tzalu twitz Txʼotxʼ ik tzeʼn jun xjal tzʼaqli ex nya aj il (Lucas 1:35).

Tzaj tqʼoʼn Jehová Tkʼwaʼl kʼujlaʼnxix tuʼn tuʼntzun qklet.

11. ¿Tiquʼn in xi qqʼamaʼn qa jakutoq che klet kykyaqil xjal tuʼn junx xjal?

 11 Ik tzeʼn ma tzʼel qnikʼ tiʼj, mintiʼ xi tbʼiʼn tnejel xjal Jehová ex tuʼn jlu xi tnajsaʼn aju anqʼibʼil tzʼaqli. ¿Jakupe che klet kykyaqil xjal tuʼn junx xjal? Jaku. ¿Tiquʼn in xi qqʼamaʼn jlu? In tzaj tqʼoʼn Tyol Dios tzaqʼwebʼil tiʼj jlu toj Romanos 5:19 (uʼjinktza). Mintiʼ kubʼ tbʼinchaʼn Jesús jun il. Tuʼntzunju, jakutoq txi tqʼoʼn tchwinqlal tzʼaqli tuʼntzun kyklet kykyaqil tyajil Adán tiʼj kyimen (1 Corintios 15:21, 22, 45).

12. ¿Tiquʼn ikʼx nim kʼixkʼoj tuʼn Jesús?

12 In tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios tkyaqil yajbʼil ikʼx tuʼn Jesús tej naʼmxtoq tkyim. Mintiʼ tzaj qʼaqʼin kykʼuʼj xjal tiʼj tej tok kʼixbʼisaʼn, tej tjaw kyyobʼin twitz tzeʼ ex chebʼe kyim tukʼil nim kʼixkʼoj (Juan 19:1, 16-18, 30; qʼonka twitza tiʼj tqanil 15). ¿Tiquʼn ikʼx nim kʼixkʼoj tuʼn Jesús? Tuʼnju tqʼama Satanás qa mlay ten jun xjal tzʼaqli twitz Dios qa ma tzʼok weʼ twitz nim nya bʼaʼn. Noqtzun tuʼnj, kubʼ tyekʼin Jesús qa jaku tzʼajbʼen jun xjal tzʼaqli te Jehová maske ma tzikʼ toj nim yajbʼil. ¡Nim jaw tzalaj Jehová tiʼj Tkʼwaʼl! (Proverbios 27:11TNM).

13. ¿Tiʼ bʼant tuʼn Jehová tuʼn kyklet xjal?

13 ¿Tiʼ bʼant tuʼn Jehová tuʼn kyklet xjal? Toj 14 te nisán, jun xjaw in najbʼen kyuʼn aj Judiy, te abʼqʼi 33, tzaj tqʼoʼn Jehová ambʼil tuʼn tkubʼ bʼyoʼn Jesús kyuʼn aj qʼoj (Hebreos 10:10). Tej tikʼ juntl oxe qʼij, jaw anqʼin Jesús tuʼn Jehová ex xi tqʼoʼn tchwinqlal ik tzeʼn kye anjel. Ajtzun meltzʼaj Jesús toj kyaʼj ex xi tqʼamaʼn te Jehová qa otoq txi tqʼoʼn tchwinqlal tzʼaqli kyiʼj xjal (Hebreos 9:24). Tej t-xi qʼoʼn chojbʼil, tzaj qʼoʼn ambʼil tuʼn qklet tiʼj il ex kyimen (kjawil uʼjit Romanos 3:23, 24).

 AJU TBʼANEL IN TZAJ TUʼN CHOJBʼIL

14, 15. ¿Tiʼ il tiʼj tuʼn tbʼant quʼn tuʼn tkubʼ tnajsaʼn Jehová qil?

14 In tzaj tiʼn chojbʼil nim tbʼanel qe toj junxichaq tten. Qo xnaqʼtzan tiʼj alkye tten in nonin tbʼanel oyaj lu qiʼj toj ambʼil jaʼlo ex toj ambʼil tzul.

15 Jaku kubʼ najsaʼn qil. Kwest tuʼn tbʼant aju tbʼanel quʼn toj tkyaqil ambʼil. Qkyaqilx in qo el txalpaj ex at maj in kubʼ qbʼinchaʼn moqa in xi qqʼamaʼn junjun tiʼ nya toj tumel. ¿Alkye tten jaku kubʼ najsaʼn qil? Il tiʼj tuʼn tajtz tiʼj qanmi tiʼjju o bʼant quʼn, ex tuʼn tkubʼ qin qibʼ tuʼntzun t-xi qqanin te Jehová tuʼn tkubʼ tnajsaʼn qil. Qa ma bʼant jlu quʼn, jaku tzʼok qeʼ qkʼuʼj tiʼj qa kbʼel tnajsaʼn qil (Colosenses 1:13, 14; 1 Juan 1:8, 9).

16. ¿Tiʼ kbʼantel quʼn tuʼn tten qnabʼil toj txubʼtxaj?

16 Jaku ten qnabʼil toj txubʼtxaj. Qa ma tzaj tqʼamaʼn qnabʼil moqa qximbʼetz qa at jun tiʼ nya toj tumel otoq bʼant quʼn, in qnaʼn nya bʼaʼn, axpe ikx jaku kubʼ qximen qa mintiʼ qajbʼen ex jaku naj tkyaqil qʼuqbʼil qkʼuʼj. Noqtzun tuʼnj, miʼn txi qqʼoʼn ambʼil tuʼn qkubʼ numj. Qa ma txi qqanin tuʼn tkyaqil qanmi te Jehová tuʼn tkubʼ tnajsaʼn qil, jaku tzʼok qeʼ qkʼuʼj tiʼj qa qo tzajel tbʼiʼn ex kbʼel tnajsaʼn qil (Hebreos 9:13, 14). Taj tuʼn t-xi qqʼamaʼn te alkyexku nya bʼaʼn in tzaj qiʼj (Hebreos 4:14-16). Iktzun tten jaku ten qnabʼil toj txubʼtxaj twitz Jehová.

17. ¿Alkyeqe kʼiwlabʼil jaku qo tzalaj kyiʼj noq tuʼnju chojbʼil bʼant tuʼn Jesús?

17 Jaku qo anqʼin te jumajx. «Aju chojbʼil qe in tzaj tqʼoʼn il, atzun tuʼn qkyim; atzunju oyaj in tzaj tqʼoʼn Dios qe, tuʼn tten qchwinqlal te jumajx tuʼn qmojbʼabʼl qibʼ tukʼil Jesucrist aju Qajaw» (Romanos 6:23). Noq tuʼnju kyim Jesús, at qʼuqbʼil qkʼuʼj tuʼn qanqʼin te  jumajx ex tuʼn miʼn ttzaj yabʼil qiʼj (Apocalipsis 21:3, 4). ¿Tiʼ kbʼantel quʼn tuʼntzun qtzalaj kyiʼj kʼiwlabʼil lu?

QʼONXA CHJONTE TIʼJ CHOJBʼIL

18. ¿Tiquʼn qʼuqli qkʼuʼj tiʼj qa kʼujlaʼn qoʼ tuʼn Jehová ex Jesús?

18 Ximana tiʼj qa nim in qo jaw tzalaj aj ttzaj qʼoʼn jun tbʼanel oyaj qe tuʼn juntl. Aju chojbʼil, atzun oyaj mas tbʼanel o tzaj qʼoʼn qe qkyaqilx ex nim toklen tuʼn t-xi qqʼoʼn chjonte te Jehová tiʼj. In tzaj tqʼamaʼn Juan 3:16 qa tuʼnju at «nimxix tkʼujlalil Dios kyiʼj xjal» tzaj tsamaʼn oʼkxku jun Tkʼwaʼl tzalu twitz Txʼotxʼ. Ax ikx ojtzqiʼn quʼn qa kʼujlaʼn qoʼ tuʼn Jesús tuʼnju xi tqʼon tibʼ tuʼn tkyim tuʼn qpaj (Juan 15:13). Aju chojbʼil, in tzaj tyekʼin qe qa ax tok kʼujlaʼn teyele junjun qe tuʼn Jehová ex Jesús (Gálatas 2:20).

Qa ma tzʼok tojtzqiʼna Jehová, kʼokel te tamiwa ex mas kʼokel tkʼujlaʼna.

19. ¿Tiʼ jaku bʼant tuʼna tuʼn toka te tamiw Jehová?

19 Tuʼnju ma tzʼel tnikʼa tiʼj qa kʼujlaʼnxix qoʼ tuʼn Jehová, ¿tiʼ jaku bʼant tuʼna tuʼn toka te tamiw? Bʼaʼn tuʼn tok tojtzqiʼna Jehová. Kwest tuʼn tok qkʼujlaʼn jun xjal qa mintiʼ ojtzqiʼn quʼn. Pero in tzaj tyekʼin Juan 17:3 qa jaku tzʼok qojtzqiʼn Jehová. Qa ma bʼant jlu tuʼna, mas kʼokel tkʼujlaʼna, mas ktel taja tuʼn ttzalaj tuʼna ex kʼokela te tamiw. Tuʼntzunju, kukx kʼokel tojtzqiʼna Jehová qa ma xnaqʼtzana tiʼj Tyol (1 Juan 5:3).

20. ¿Alkye tten jaku kubʼ tyekʼina qa in nok qeʼ tkʼuʼja tiʼj chojbʼil?

20 Qeʼk tkʼuʼja tiʼj chojbʼil. In tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios qa aju xjal «ma tzʼokslan tiʼj Tkʼwaʼl Dios, at tchwinqlal te jumajx» (Juan 3:36). ¿Tiʼ t-xilen aju tuʼn tten qokslabʼil? A t-xilen tuʼn tkubʼ qbʼinchaʼn aju kyaj t-xnaqʼtzaʼn Jesús (Juan 13:15). Nya oʼkx kxel qqʼamaʼn qa okslaʼn Jesús quʼn, sino il tiʼj tuʼn tbʼant juntl tiʼ quʼn. Kbʼel qyekʼin  tukʼil qbʼinchbʼen qa in nok qeʼ qkʼuʼj tiʼj chojbʼil. In tzaj tqʼamaʼn Santiago 2:26 qa «mintiʼ tajbʼen qokslabʼl» qa mintiʼ ma kubʼ qyekʼin tukʼil qbʼinchbʼen.

21, 22. a) ¿Tiquʼn nim toklen tuʼn qxiʼ toj Nabʼitz Tkyimlen Jesucristo in nok tkyaqil abʼqʼi? b) ¿Tiʼ kʼelel qnikʼ tiʼj toj xnaqʼtzbʼil 6 ex 7?

21 Bʼaʼn tuʼn t-xiʼya toj Nabʼitz Tkyimlen Jesucristo. Toj qonikʼen tej naʼmxtoq tkyim Jesús, tqʼama qa il tiʼj tuʼn ttzaj qnaʼn tkyimlen. In bʼant jlu quʼn aj qxiʼ tkyaqil abʼqʼi toj Nabʼitz Tkyimlen Jesucristo moqa aju «wabʼj kyaj tmaʼn Qajaw» (1 Corintios 11:20; Mateo 26:26-28). Taj Jesús tuʼn ttzaj qnaʼn qa xi tqʼoʼn tchwinqlal tzʼaqli tuʼntzun qklet. Tqʼama jlu: «Kybʼinchame jlu te nabʼl weye» (kjawil uʼjit Lucas 22:19). Aj qxiʼ toj Nabʼitz Tkyimlen Jesucristo, in kubʼ qyekʼin qa kukx in tzaj qnaʼn chojbʼil ex qa nimxix tkʼujlabʼil Jehová ex Jesús at qiʼj, (qʼonka twitza tiʼj tqanil 16).

22 Mintiʼ juntl oyaj mas nim toklen ik tzeʼn chojbʼil (2 Corintios 9:14, 15). Toj xnaqʼtzbʼil 6 ex 7, kʼelel qnikʼ tiʼj alkye tten kʼonil chojbʼil kyiʼj nim millón xjal o che kyim.