1, 2. ¿Tiʼ kyaj nim xjal tuʼn tel kynikʼ tiʼj aj ttzaj jun nya bʼaʼn?

IN BʼAJ xitj jun tnam tuʼn jun kyaqnajnabʼ. In nokx jun xjal qʼiʼn jun pistola tuʼn toj jun iglesia ex in che ok tkʼixbʼisaʼn nim xjal ex in che kubʼ tbʼyoʼn junjuntl. In kyim jun xuʼj tuʼn cáncer ex in che kyaj jweʼ tal te mebʼa.

2 Aj ttzaj junjun nya bʼaʼn ik tzeʼn jlu, nim xjal in kubʼ kyximen tiquʼn at nim ikʼbʼil ex yajbʼil twitz Txʼotxʼ. ¿Ope kubʼ t-xjelina jun maj jlu?

3, 4. a) ¿Tiʼ xi tqanin Habacuc te Jehová? b) ¿Tiʼ xi ttziyen Jehová te?

3 In yolin Tyol Dios tiʼj junjun tbʼanel tmajen Jehová aʼyeju ax ikx e ximen tiʼj xjel lu. Jun techel, xi tqanin Habacuc jlu te Jehová: «¿Tiquʼn taja tuʼn tikʼ nwitze tiʼj yajbʼil ex mya bʼaʼn in kybʼinchaʼn xjal? Nwitze in tzaj nim kytxʼuʼjil xjal ex nim xitbʼil kyxol; tuj tkyaqil part in bʼaj kyikʼlen kyibʼ xjal ex in che qʼojin» (Habacuc 1:3).

4 In tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios qa xi ttziyen Jehová te Habacuc qa kxel tbʼinchaʼn tiʼj nya bʼaʼn (Habacuc 2:2, 3). At-xix tkʼuʼj Jehová kyiʼj xjal. In tzaj tqʼamaʼn Xjan Uʼj jlu: «Ate Dios kwentil kyeye» (1 Pedro 5:7). Axpe ikx mas in kux chyon toj tanmi Dios aj tok tkeʼyin yajbʼil twitzju qe in qnaʼn (Isaías 55:8, 9). Qa ikju, ¿tiquʼn at nim yajbʼil twitz Txʼotxʼ? Qo xnaqʼtzan tiʼj.

¿TIQUʼN AT NIM YAJBʼIL?

5. a) ¿Tiʼ in tzaj kyqʼamaʼn nim aj xnaqʼtzal kyoj okslabʼil tiʼj yajbʼil? b) ¿Ex tiʼ in tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios?

5 In tzaj kyqʼamaʼn nim pal, pastor ex qe aj xnaqʼtzal  kyoj okslabʼil qa in tzaj yajbʼil qiʼj tuʼnju atzun tajbʼil Dios. Jakulo tzaj kyqʼamaʼn qa tuʼn Dios in bʼaj t-ximen tkyaqilju in tzaj qiʼj, axpe ikx qe nya bʼaʼn. Ex jakulo tzaj kyqʼamaʼn qa mlayx tzʼel qnikʼ tiʼj tiquʼn in tzaj kʼixkʼoj qiʼj. At junjuntl in kyqʼamaʼn qa in qo kyim noq tuʼn qten tukʼil Dios toj kyaʼj. Ax jlu in kyqʼamaʼn aj tkyim jun tal kʼwaʼl. Noqtzun tuʼnj, nya ax tok jlu. Nya tuʼn Jehová in che tzaj nya bʼaʼn. In tzaj tqʼamaʼn Xjan Uʼj jlu: «Ate Dios aju at tipumal tuʼn tbʼant tkyaqil tuʼn mintiʼ in tbʼinchaʼn jun mya bʼaʼn ex qa aju mya tzʼaqlxix» (Job 34:10).

6. ¿Tiquʼn in nok kyqʼoʼn nim xjal tpaj Dios tiʼj tkyaqil yajbʼil in tzaj twitz Txʼotxʼ?

6 Nim xjal in nok kyqʼoʼn tpaj Dios tiʼj tkyaqil yajbʼil in tzaj, tuʼnju in kubʼ kyximen qa a in kawin kyibʼaj xjal. Noqtzun tuʼnj, el qnikʼ tiʼj toj xnaqʼtzbʼil 3 qa a Satanás in kawin kyibʼaj xjal.

7, 8. ¿Tiquʼn at nim yajbʼil twitz Txʼotxʼ?

7 In tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios qa «kykyaqil xjal twitz txʼotxʼ ateʼ tjaqʼ tipumal tajaw il» (1 Juan 5:19). A Satanás in kawin kyibʼaj xjal ex puro nya bʼaʼn tmod. In che kubʼ tsbʼuʼn «kykyaqil xjal twitz txʼotxʼ» (Apocalipsis 12:9). Nim xjal in nel kykanoʼn tmod. Atzun tnejel tiquʼn nojni twitz Txʼotxʼ tuʼn nya ax tok yol, tuʼn ikʼbʼil ex kyuʼn txqantl nya bʼaʼn.

8 Qo xnaqʼtzan tiʼj tkabʼ tiquʼn at nim yajbʼil. Tej tkubʼ tbʼinchaʼn Adán ex Eva il, kyaj kyqʼoʼn jlu kyibʼaj kykʼwaʼl. Tuʼnju aj il qe xjal, in che kubʼ kyyajin txqantl. Nim maj kyaj tuʼn tten mas kyoklen kywitz txqantl. Tuʼntzun jlu, in cheʼx toj qʼoj ex in che bʼaj kyyajin txqantl tuʼn tten kyoklen kyibʼaj (Eclesiastés 4:1; 8:9).  Aju toxin tiquʼn in tzaj yajbʼil qiʼj, tuʼnju at maj «noq minabʼen in tzaj mya bʼaʼn tibʼaj» jun xjal (Eclesiastés 9:12). A jlu in tzaj tyekʼin qa jaku tzaj noq alkyexku nya bʼaʼn qiʼj tuʼnju atoʼ toj jun tembʼil moqa toj jun ambʼil nya bʼaʼn.

9. ¿Tiquʼn qʼuqli qkʼuʼj tiʼj qa at jun tbʼanel tiquʼn in tzaj tqʼoʼn Dios ambʼil te yajbʼil?

9 Nya tuʼn Jehová in tzaj kʼixkʼoj. Mintiʼ tpaj kyiʼj qʼoj, bʼiybʼel moqa aju nya bʼaʼn in nok bʼinchaʼn kyiʼj xjal. Ax ikx nya tuʼn in che tzaj kyaqnajnabʼ, kyqʼiqʼ jbʼal, aj tetz qotxʼ ex txqantl xitbʼil tuʼnx twitz txʼotxʼ. Noqtzun tuʼnj, jakulo kubʼ t-ximana jlu: «Qa at nimxix tipumal Jehová, ¿tiquʼn in tzaj tqʼoʼn ambʼil tuʼn kytzaj nya bʼaʼn?». Ojtzqiʼn quʼn qa at-xix tkʼuʼj Dios qiʼj, tuʼntzunju atlo jun tbʼanel tiquʼn in tzaj tqʼoʼn ambʼil te kʼixkʼoj (1 Juan 4:8).

¿TIQUʼN IN TZAJ TQʼOʼN DIOS AMBʼIL TE YAJBʼIL?

10. ¿Tiʼ tqʼama Satanás tiʼj Jehová?

10 Toj tbʼanel najbʼil te Edén, bʼant tuʼn tel tpaʼn Satanás Adán ex Eva tiʼj Dios. Tqʼama qa jun nya bʼaʼn aj kawil Jehová. Ax ik tqʼama qa otoq kubʼ tewin Dios jun tbʼanel tiʼ kywitz. Tajtoq Satanás tuʼn tkubʼ kyximen qa mas tbʼanel aj kawil te twitz Jehová ex qa nya iltoq tiʼj tuʼn kytzaj onin tuʼn Dios (Génesis 3:2-5; qʼonka twitza tiʼj tqanil 27).

11. ¿Alkye xjel il tiʼj tuʼn t-xi qtzaqʼweʼn?

11 Mintiʼ xi tbʼiʼn Adán ex Eva Jehová ex el kypan kyibʼ tiʼj. Kubʼ kyximen qa at kyoklen tuʼn tel kynikʼ tiʼj alkye bʼaʼn ex alkye nya bʼaʼn. ¿Tiʼ jakutoq bʼant tuʼn Jehová tuʼn tkubʼ tyekʼin qa nya toj tumel aju bʼant tuʼn Adán ex Eva ex qa a ojtzqilte alkye mas bʼaʼn te qe?

12, 13. a) ¿Tiquʼn mintiʼ e kubʼ tnajsaʼn Jehová Adán ex Eva tojxju ambʼil tej tkubʼ kybʼinchaʼn il? b) ¿Tiquʼn o tzaj tqʼoʼn Jehová ambʼil te Satanás tuʼn tkawin kyibʼaj xjal ex tuʼn kykawin xjal kyxolx?

 12 Tajtoq Jehová tuʼn tok Txʼotxʼ te jun tbʼanel najbʼil ex tuʼn tnoj kyuʼn tyajil Adán ex Eva. Ex kjapunel twi t-xim Jehová, inchq in nok tilil tuʼn Satanás tuʼn miʼn tjapun twiʼ (Génesis 1:28; Isaías 55:10, 11). Tuʼntzunju, mintiʼ e kubʼ tnajsaʼn Jehová Adán ex Eva tojx ambʼil aju, aju bʼant tuʼn, xi tqʼoʼn ambʼil kye tuʼn tten kykʼwaʼl. Iktzun tten jakutoq jaw kyjyoʼn tkʼwaʼl Adán ex Eva alkyetoq kyaj tuʼn tkawin kyibʼaj.

13 Yolin Satanás nya bʼaʼn tiʼj Jehová kywitz nim millón anjel (Job 38:7; Daniel 7:10). Tuʼntzunju, xi tqʼoʼn Jehová nim ambʼil te Satanás tuʼn tkubʼ tyekʼin qa ax tok tyol. Ax ikx xi tqʼoʼn ambʼil kye xjal tuʼn kykawin kyibʼaj txqantl. Iktzun tten, jakutoq kubʼ kyyekʼin xjal qa jakutoq bʼant kykawin qa mintiʼ ẍe tzaj onin tuʼn Dios.

14. ¿Tiʼ o tzʼel toj qʼanchaʼl?

14 Ma tzikʼ nim ambʼil in che kawin xjal kyibʼaj txqantl, noqtzun tuʼnj, kykyaqilx mintiʼ o bʼant kykawin. Iktzun tten o tzʼel toj qʼanchaʼl qa nya ax tok aju tqʼama Satanás ex qa il tiʼj tuʼn kytzaj onin xjal tuʼn Dios. Ax tok aju tqʼama profeta Jeremías: «Nman, bʼaʼn wuʼne, mya ax te xjal tajaw tchwinqlal, ex mlay tzʼel tnikʼ xjal tiʼj alkye bʼe bʼaʼn tuʼn tbʼet tuj» (Jeremías 10:23).

¿TIQUʼN O KUBʼ TAYOʼN JEHOVÁ NIM AMBʼIL?

15, 16. a) ¿Tiquʼn o tzaj tqʼoʼn Jehová nim ambʼil te yajbʼil? b) ¿Tiquʼn mintiʼ in nonin Jehová aj ttzaj nya bʼaʼn qiʼj?

15 ¿Tiquʼn o tzaj tqʼoʼn Jehová nim ambʼil te yajbʼil? ¿Tiquʼn in tzaj tqʼoʼn ambʼil tuʼn ttzaj nya bʼaʼn? O txi tiʼn nim ambʼil tuʼn tel toj qʼanchaʼl qa mlayx bʼant tkawin  Satanás. O tzʼajbʼen nim tten kawbʼil kyuʼn xjal, noqtzun tuʼnj, mintiʼ o tzʼel bʼaʼn. Ax tok, at mas kyojtzqibʼil xjal ex o tzʼetz nim onbʼil kyuʼn, pero mas in nok bʼinchaʼn nya bʼaʼn kyiʼj xjal, at mas mebʼayil, bʼiybʼel ex qʼoj. Mlayx bʼant qkawin toj tumel qa mintiʼ xqo tzaj onin tuʼn Dios.

16 Ax ikx, naʼmx t-xi tbʼinchaʼn Jehová tiʼj nya bʼaʼn in tzaj tuʼn Satanás. ¿Tiquʼn? Tuʼnju qa ma bʼant jlu tuʼn, jaku kubʼ tyekʼin qa in nonin tiʼj tkawbʼil Satanás, pero mlay bʼant jlu tuʼn. Ax ikx jaku kubʼ kyximen xjal qa jaku bʼant kykawin toj tumel. Pero mlay tzʼonin Dios tiʼj ximbʼetz lu tuʼnju nya ax tok (Hebreos 6:18).

17, 18. ¿Tiʼ kbʼantel tuʼn Jehová tuʼn tel tiʼn tkyaqilju nya bʼaʼn in tzaj tuʼn Satanás?

17 In tzaj nim nya bʼaʼn tuʼnju el tpan tibʼ Satanás ex qe xjal tiʼj Jehová, noqtzun tuʼnj, jaku tzʼel tiʼn Jehová tkyaqil nya bʼaʼn. Jaku bʼant tkyaqil tuʼn Jehová. Ojtzqiʼn tuʼn jtoj tuʼn t-xi tzaqʼwet tkyaqilju tqʼama Satanás tiʼj. Aj tpon ambʼil lu, kʼokel Txʼotxʼ tuʼn te jun tbʼanel najbʼil, ik tzeʼn kubʼ t-ximen tnejel. Che jawil anqʼin «kykyaqil xjal» ateʼ toj muqbʼil (Juan 5:28, 29). Ya mlay tzaj yabʼil kyiʼj xjal ex mlay che kyimtl. Kʼajbʼel Jesús tuʼn Jehová tuʼn «tkubʼ xitj tkyaqil taqʼunbʼen tajaw il», toj juntl yol, tuʼn tel tiʼn tkyaqilju nya bʼaʼn in tzaj tuʼn Satanás (1 Juan 3:8). Noqtzun tuʼnj, in xi qqʼoʼn chjonte te Jehová tuʼnju o ten tpasens qiʼj. A jlu in tzaj tqʼoʼn ambʼil qe tuʼn tok qojtzqiʼn ex tuʼn tkubʼ qximen qa qaj tuʼn tkawin qibʼaj (kjawil uʼjit 2 Pedro 3:9, 10). Ax ikx in qo tzaj tonin Jehová aj ttzaj kʼixkʼoj qiʼj (Juan 4:23; kjawil uʼjit 1 Corintios 10:13).

18 Mintiʼ in qo ok t-obligarin Jehová tuʼn tjaw qjyoʼn tuʼn tok te aj kawil qibʼaj. O tzaj tqʼoʼn jun tbʼanel oyaj  qe: aju tzaqpibʼil tuʼn tbʼaj qximen tiʼ kbʼantel quʼn. Qo xnaqʼtzan tiʼj tiʼ t-xilen oyaj lu te qe.

¿TZEʼN KAJBʼEL TZAQPIBʼIL TUʼNA AJ TKUBʼ T-XIMANA JUN TIʼ?

19. a) ¿Alkye tbʼanel oyaj o tzaj tqʼoʼn Jehová qe? b) ¿Tiquʼn il tiʼj tuʼn t-xi qqʼoʼn chjonte tiʼj oyaj lu?

19 O tzaj tqʼoʼn Jehová tzaqpibʼil tuʼn tkubʼ qximen tiʼ kbʼantel quʼn. Tuʼn oyaj lu jaku kubʼ qximen tiʼ kbʼantel quʼn toj qanqʼibʼil ex tuʼn tkubʼ qximen qa qaj tuʼn qajbʼen te Jehová moqa miʼn. Nya ik qoʼ ik tzeʼn qe txkup, aʼyeju mintiʼ in nel kynikʼ tiʼj alkye bʼaʼn ex alkye nya bʼaʼn (Proverbios 30:24-28). Ax ikx nya ik qoʼ ik tzeʼn qe kʼuxbʼil tuʼnju oʼkx in bʼant junjun tiʼchaq kyuʼn. O tzaj qʼoʼn ambʼil qe tuʼn tkubʼ qximen tiʼ qmod ktel, alkyeqe che okel te qamiw ex alkye tten kajbʼel qanqʼibʼil. Taj Jehová tuʼn qtzalaj.

20, 21. ¿Alkye jun tiʼ mas tbʼanel jaku jaw tjyoʼna?

20 Taj Jehová tuʼn tok qkʼujlaʼn (Mateo 22:37, 38). Ik te ik tzeʼn jun tatbʼaj aju in jaw tzalaj tuʼnju tuʼnx tibʼ tkʼwaʼl in xi tqʼamaʼn te qa at tkʼuʼj tiʼj ex nya tuʼnju in xi qʼamaʼn te. O tzaj tqʼoʼn Jehová ambʼil qe tuʼn tkubʼ qximen qa qaj tuʼn qajbʼen te moqa miʼn. El ikʼun Jehová tuʼn Satanás, tuʼn Adán ex Eva, yajtzun teya, ¿tiʼ kbʼantel tuʼna?

21 Aju mas tbʼanel jaku jaw tjyoʼna jaʼlo, aju tuʼn tajbʼena te Jehová. Nim millón xjal o jaw kyjyoʼn tuʼn kyajbʼen te Jehová ex o tzʼel kyikʼen Satanás (Proverbios 27:11TNM). Ik tzeʼn ma qo xnaqʼtzan tiʼj, kʼelel tiʼn Dios tkyaqil yajbʼil ex kʼokel Txʼotxʼ tuʼn te jun tbʼanel najbʼil. ¿Tiʼ kbʼantel tuʼna tuʼn ttena toj? Kʼelel qnikʼ tiʼj jlu toj juntl xnaqʼtzbʼil.