1, 2. ¿Alkyeqe xjel jaku qo ximen kyiʼj?

IN TZAJ kyqanin kʼwaʼl nim xjel. Aj t-xi qchikʼbʼaʼn jun tiʼ kye, nim maj in tzaj kyqanin jlu qe: «¿Tiquʼn?». Ajtzun t-xi qtzaqʼweʼn, kukx in tzaj kyqanin: «¿Tiquʼntzun?».

2 Qa kʼwaʼlx qoʼ moqa ma qo chʼiy, qkyaqilx in qo ximen kyiʼj junjun xjel. Jakulo qo ximen tiʼj tiʼ kxel qwaʼn, alkye qxbʼalun kʼokel moqa alkyeqe tiʼchaq ktzajel qlaqʼoʼn. Ax ikx jakulo qo ximen kyiʼj junjun xjel nim kyoklen toj qanqʼibʼil ex tiʼ kbʼajel qiʼj toj ambʼil tzul. Noqtzun tuʼnj, qa mintiʼ ma che kanet tbʼanel tzaqʼwebʼil quʼn, tuʼn jlu ya mlaylo qo jyon kyiʼj.

3. ¿Tiquʼn at nim xjal mintiʼ in che jyon tzaqʼwebʼil tiʼj kyxjel?

3 Nim xjal in che ximen kyiʼj xjel nim kyoklen, pero mintiʼ in che jyon kyiʼj tzaqʼwebʼil. ¿Tiquʼn? At junjun in kubʼ kyximen qa ateʼ tzaqʼwebʼil kyiʼj xjel lu toj Tyol Dios, pero in kubʼ kyximen qa kwest tuʼn tel qnikʼ tiʼj. In kubʼlo kyximen qa oʼkx qe aj xnaqʼtzal toj tja xnaqʼtzbʼil, qe pal ex qe pastor ojtzqiʼn tzaqʼwebʼil kyuʼn. Ex at junjuntl xjal mintiʼ in che jyon kyiʼj tzaqʼwebʼil tuʼnju in che tzaj chʼixwi qa mintiʼ ojtzqiʼn tzaqʼwebʼil kyuʼn. ¿Tiʼ teya t-ximbʼetz tiʼj jlu?

4, 5. a) ¿Alkyeqe xjel nim kyoklen in ximana tiʼj? b) ¿Tiquʼn bʼaʼn tuʼn kukx tjyoʼna tzaqʼwebʼil kyiʼj xjel lu?

4 Atlo maj in ximen teya kyiʼj xjel ik tzeʼn jlu: «¿Tiquʼn xqo kubʼ bʼinchaʼn? ¿Jatumel in qoʼx aj qkyim? ¿Tzeʼnxix Dios?». Ok Jesús te jun tbʼanel aj xnaqʼtzal ex tqʼama jlu: «Kyqaninxe ex ktzajel qʼoʼn kyeye; kyjyome ex knetel kyuʼne; kyqʼajtzan oke, ex kjaqetel ttzi ja kywitze» (Mateo 7:7). Tuʼntzunju, kukx jyona tzmaxi aj kykanet tzaqʼwebʼil tuʼna aju jaku tzʼok qeʼ tkʼuʼja tiʼj.

 5 Qa kukx ma jyona kyiʼj tzaqʼwebʼil kyiʼj t-xjelbʼitza, ok kkanetel tuʼna toj Tyol Dios (Proverbios 2:1-5). Kʼelel tnikʼa tiʼj qa nya kwest tuʼn tel qnikʼ kyiʼj tzaqʼwebʼil lu. Aj tel tnikʼa kyiʼj, kʼonil tiʼja tuʼn ttzalaja mas toj ambʼil jaʼlo. Ax ikx kxel tqʼoʼn jun tbʼanel qʼuqbʼil tkʼuʼja toj ambʼil tzul. Qo xnaqʼtzan tiʼj jun xjel in che ximen nim xjal tiʼj.

¿ATPE TKʼUʼJ DIOS QIʼJ MOQA MINTIʼ?

6. ¿Tiquʼn in kubʼ kyximen nim xjal qa mintiʼ tkʼuʼj Dios qiʼj?

6 At nim xjal in kubʼ kyximen qa mintiʼ tkʼuʼj Dios qiʼj. In kubʼ kyximen jlu: «Noqwit at tkʼuʼj Dios qiʼj, mintiʼwtlo nya bʼaʼn at twitz Txʼotxʼ». Toj ambʼil jaʼlo at nim qʼoj, at ikʼbʼil ex noq jaxku tumel at nim xjal mintiʼxix at kye. In tzaj yabʼil kyiʼj xjal, in tzaj kʼixkʼoj kyiʼj ex in che kyim. Tuʼntzunju, at junjun xjal in kubʼ kyximen jlu: «Qa ax tok kʼujlaʼn qoʼ tuʼn Dios, ¿tiquʼn mintiʼ in nel tiʼn tkyaqil nya bʼaʼn in tzaj qiʼj?».

7. a) ¿Tiquʼn in kubʼ kyximen nim xjal qa tuʼn Dios in che tzaj nya bʼaʼn qiʼj? b) ¿Tiquʼn jaku tzʼok qeʼ qkʼuʼj tiʼj qa nya tuʼn Dios in che tzaj nya bʼaʼn?

7 Aj ttzaj jun nya bʼaʼn, at maj in tzaj kyqʼamaʼn nejenel kye okslabʼil qa tajtoq Dios tuʼn tikʼ jlu. Tuʼn jlu in tzaj kyqʼamaʼn qa a Dios at tpaj tiʼj nya bʼaʼn. Tuʼntzunju, in kubʼ kyximen nim xjal qa mintiʼ tkʼuʼj Dios qiʼj. Noqtzun tuʼnj, mintiʼ jun nya bʼaʼn in kubʼ tbʼinchaʼn Dios. ¿Tiquʼn jaku tzʼok qeʼ qkʼuʼj tiʼj jlu? Tuʼnju in tzaj t-xnaqʼtzaʼn Xjan Uʼj qa mlay tzʼok jun xjal toj joybʼil tuʼn Dios. In tzaj tqʼamaʼn Santiago 1:13 jlu: «Qa at jun xjal ma tzʼok tuj joybʼil tiʼj tuʼn tbʼinchante aju mya bʼaʼn, miʼn tma qa tuʼn Dios ma tzʼok tuj joybʼil tiʼj; porke mlay bʼant tuʼn tok Dios tuj joybʼil tiʼj tuʼn tbʼinchante aju mya bʼaʼn, ex mi jun nnoʼk tuj joybʼil tiʼj tuʼn Dios». Ax tok mintiʼ in nel tiʼn Dios ambʼil tuʼn ttzaj jun nya bʼaʼn. Noqtzun tuʼnj, nya tuʼn in che tzaj nya bʼaʼn (kjawil uʼjit Job 34:10-12). Qo xnaqʼtzan tiʼj jun techel tuʼn tel qnikʼ tiʼj jlu.

8, 9. ¿Alkye techel in tzaj tyekʼin qa nya toj tumel tuʼn t-xi qqʼamaʼn qa tuʼn Dios in che tzaj nya bʼaʼn qiʼj?

 8 Ximana tiʼj jun mambʼaj aju kʼujlaʼnxix tkʼwaʼl tuʼn ex in xi tyekʼin te tzeʼn jaku kubʼ tbʼinchaʼn aju mas bʼaʼn toj tanqʼibʼil. Aj tchʼiy kʼwaʼl, in nel tpan tibʼ tiʼj ttat ex in kubʼ t-ximen tuʼn tikʼ bʼet ja. In nok ten qʼa lu bʼinchal nya bʼaʼn ex in tzaj nim nya bʼaʼn tiʼj. ¿Jakupe txi tqʼamaʼna qa tuʼn tatbʼaj ma tzaj nim nya bʼaʼn tiʼj tkʼwaʼl tuʼnju mintiʼ xkubʼ tmaqoʼn? Mlayx txi qqʼamaʼn (Lucas 15:11-13). Ax ikx, nya bʼaʼn tuʼn t-xi qqʼamaʼn qa tuʼn Dios in che tzaj nya bʼaʼn qiʼj. Ik tzeʼn mambʼaj xqo yolin tiʼj toj techel lu, mintiʼ o tzʼel tiʼn Dios ambʼil kye xjal tuʼn tel kypan kyibʼ tiʼj ex tuʼn tkubʼ kybʼinchaʼn aju nya bʼaʼn. Tuʼntzunju, aj ttzaj jun nya bʼaʼn, il tiʼj tuʼn ttzaj qnaʼn qa nya tuʼn Dios in tzaj.

9 Ax tok, in tzaj tqʼoʼn Dios ambʼil tuʼn kytzaj nya bʼaʼn, noqtzun tuʼnj, at jun tiquʼn in tzaj tqʼoʼn ambʼil kye. Kʼelel tnikʼa tiʼj tiʼ in tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios tiʼj jlu toj xnaqʼtzbʼil 11. Pero jaku tzʼok qeʼ tkʼuʼja tiʼj qa kʼujlaʼn qoʼ tuʼn ex qa nya tuʼn in tzaj nya bʼaʼn qiʼj. Ax ikx, oʼkx te jaku tzʼel qʼinte nya bʼaʼn (Isaías 33:2).

10. ¿Tiquʼn jaku tzʼok qeʼ qkʼuʼj tiʼj qa kʼelel tiʼn Dios tkyaqil nya bʼaʼn in kubʼ kybʼinchaʼn xjal?

10 Xjan te Dios (Isaías 6:3). Saq tkyaqilju in bʼant tuʼn ex tbʼanel. Tuʼn jlu jaku tzʼok qeʼ qkʼuʼj tiʼj. Noqtzun tuʼnj, mlay tzʼok qeʼ qkʼuʼj kyiʼj xjal. Qkyaqilx at maj in kubʼ qbʼinchaʼn junjun nya bʼaʼn. Axpe ikx, ateʼ junjun aj kawil in nok tilil kyuʼn tuʼn tkubʼ kybʼinchaʼn aju bʼaʼn, pero mintiʼ kyipumal tuʼn tel kyiʼn tkyaqil nya bʼaʼn in nok bʼinchaʼn kyiʼj xjal. Oʼkx te Dios at tipumal tuʼn tbʼant jlu tuʼn. Tuʼn tkyaqil jlu, jaku tzʼok qeʼ qkʼuʼj tiʼj qa at tipumal ex qa tajbʼil tuʼn tel tiʼn tkyaqil nya bʼaʼn in kubʼ kybʼinchaʼn xjal. Kbʼel tnajsaʼn Dios tkyaqil nya bʼaʼn te jumajx (kjawil uʼjit Salmo 37:9-11).

 ¿TIʼ IN TNAʼN DIOS AJ TTZAJ NYA BʼAʼN QIʼJ?

11. ¿Tiʼ in tnaʼn Dios aj ttzaj nya bʼaʼn qiʼj?

11 ¿Tiʼ in tnaʼn Dios aj tok tqʼoʼn twitz tiʼj tkyaqilju in bʼaj twitz Txʼotxʼ ex kyiʼj nya bʼaʼn in che tzaj qiʼj? In tzaj t-xnaqʼtzaʼn Xjan Uʼj qa kʼujlaʼn aju bʼaʼn tuʼn Dios (Deuteronomio 32:4). In nok tqʼoʼn Dios twitz tiʼj tkyaqilju bʼaʼn ex tiʼj tkyaqilju nya bʼaʼn in nikʼ. In tzaj nim tbʼis aj ttzaj nya bʼaʼn qiʼj. In tzaj tqʼamaʼn Xjan Uʼj qa kux chyoʼn «tuj tanmi» Dios tej tkubʼ noj twitz Txʼotxʼ tuʼn nya bʼaʼn toj ambʼil ojtxe (Génesis 6:5, 6). Ex mintiʼ o chʼexpaj tmod (Malaquías 3:6). In tzaj tyekʼin Tyol Dios qa ax tok at tkʼuʼj Dios qiʼj (kjawil uʼjit 1 Pedro 5:7).

In tzaj t-xnaqʼtzaʼn Tyol Dios qa tuʼn kʼujlabʼil kubʼ tbʼinchaʼn Jehová tkyaqil.

12, 13. a) ¿Tiquʼn kʼujlaʼn qe xjal quʼn? b) ¿Tiʼ in qnaʼn aj tok qqʼoʼn qwitz tiʼj nya bʼaʼn in bʼaj twitz Txʼotxʼ? c) ¿Tiquʼn jaku tzʼok qeʼ qkʼuʼj tiʼj qa kbʼel tnajsaʼn Dios tkyaqil kʼixkʼoj ex tkyaqil nya bʼaʼn in nok bʼinchaʼn kyiʼj xjal?

12 Ax ikx in tzaj tqʼamaʼn Xjan Uʼj qa o qo kubʼ tbʼinchaʼn Dios te tilbʼilal (Génesis 1:26). A jlu in tzaj tyekʼin qa o qo kubʼ tbʼinchaʼn tuʼn kyten qmod ik tzeʼn te. Jun techel, in tzaj t-xnaqʼtzaʼn Tyol Dios qa «ate Dios at tkʼujlalil» (1 Juan 4:8). In bʼant tkyaqil tiʼchaq tuʼn Dios noq tuʼn tkʼujlabʼil. Tuʼntzunju, at qkʼujlabʼil tuʼnju at te Dios tkʼujlabʼil. Qa in tzaj qbʼis aj ttzaj nya bʼaʼn tiʼj juntl, mas in tzaj te Dios tbʼis.

13 Jaʼlo, ximana tiʼj jlu: noqwit at teya tipumal tuʼn tkubʼ tnajsaʼna kʼixkʼoj ex aju nya bʼaʼn in bʼaj twitz Txʼotxʼ, ¿jakupe kubʼ tnajsaʼna? Jaku, tuʼnju kʼujlaʼn qe xjal tuʼna. ¿Yajtzun te Dios? Ok kbʼel tnajsaʼn tkyaqil kʼixkʼoj ex tkyaqil nya bʼaʼn in nok bʼinchaʼn kyiʼj xjal tuʼnju kʼujlaʼn qe tuʼn ex tuʼnju at tipumal tuʼn tbʼant tuʼn. Jaku tzʼok qeʼ tkʼuʼja tiʼj qa kjapunel twiʼ tkyaqilju in tzaj ttziyen Dios ik tzeʼn el tnikʼa tiʼj kyoj tnejel t-xaq uʼj lu. Pero tuʼn tok qeʼ qkʼuʼj tiʼjju o tzaj ttziyen Dios, il tiʼj tuʼn tok qojtzqiʼnxix.

 TAJ DIOS TUʼN TEL TNIKʼA TIʼJ

Qa tajbʼila tuʼn toka te tamiw jun xjal, in xi tqʼamaʼna tbʼiya te. Ax ikx te Dios in tzaj tqʼamaʼn tbʼi qe toj Tyol.

14. ¿Alkye tbʼi Dios, ex tiquʼn in xi qqʼamaʼn qa taj tuʼn tajbʼen tbʼi quʼn?

14 Qa qajbʼil tuʼn qok te tamiw jun xjal, ¿tiʼ in bʼant quʼn tnejel? Chʼixme tkyaqil maj in xi qqʼamaʼn qbʼi. ¿Yajtzun te Dios? ¿Atpe tbʼi? At nim okslabʼil in tzaj kyqʼamaʼn qa Dios moqa Qajaw te tbʼi, pero nya bʼibʼaj qe jlu. Noq jun oklenj qe jlu, ik tzeʼn aj t-xi qʼamet yol aj kawil moqa president. In tzaj tqʼamaʼn Dios qe qa ate tbʼi Jehová. In tzaj tqʼamaʼn Tyol jlu: «Aqine Jehová porke atzun nbʼiye, ex mlay waqʼe ambʼil tuʼn tjaw nimsaʼn tbʼi juntl ex tuʼn kyok ten kʼulul kywitz qe tilbʼilal te nxele» (Isaías 42:8). Tajbʼil Dios tuʼn tok qojtzqiʼnxix tbʼi ex tuʼn tajbʼen quʼn. ¿Tiquʼn in xi qqʼamaʼn jlu? Tuʼnju ajbʼen junlo 7 mil maj kyuʼn qeju xjal e kubʼ tzʼibʼinte Tyol (Éxodo 6:2, 3). In tzaj tqʼamaʼn Dios tbʼi qe tuʼntzun qok te tamiw.

15. ¿Tiʼ t-xilen aju bʼibʼaj Jehová?

15 At jun tbʼanel t-xilen bʼibʼaj Jehová. A t-xilen qa jaku japun tuʼn tkyaqilju o tzaj ttziyen ex tkyaqilju in kubʼ t-ximen. Mlayx tzʼel tiʼn jun xjal ambʼil te Jehová tuʼn tbʼant tkyaqilju in kubʼ t-ximen. Oʼkx te at toklen tuʼn tok bʼibʼaj lu tiʼj. *

16, 17. a) ¿Tiquʼn in xi qʼamet qa at nimxix tipumal Jehová? b) ¿Tiquʼn in xi qʼamet qa a Jehová aju Rey toj tkyaqil tabʼqʼiyil? c) ¿Tiquʼn in xi qʼamet qa a Jehová Bʼinchal tkyaqil?

 16 In tzaj tqʼamaʼn Salmo 83:18 jlu tiʼj Jehová: «Oʼkx aya Dios Maʼxix Toklen». In najbʼen junjuntl oklenj moqa título tuʼn Tyol Dios aj tyolin tiʼj Jehová. In tzaj tqʼamaʼn Apocalipsis 15:3 jlu: «Maʼxix qe tbʼinchbʼena ex in qo labʼine kyiʼj, aya Qman Dios at tipumala tuʼn tbʼant tkyaqil tuʼna». ¿Tiʼ in tzaj tyekʼin qe tiʼj Jehová aj ttzaj qʼamaʼn «at tipumala tuʼn tbʼant tkyaqil tuʼna»? In tzaj tyekʼin qa a Jehová at mas tipumal twitz alkyexku juntl. Ex in tzaj tqʼamaʼn  1 Timoteo 1:17 qa ate Jehová «Rey tuj tkyaqil tabʼqʼiyil». A jlu in tzaj tyekʼin qa kukx o ten Jehová. Ax ikx in tzaj tchikʼbʼaʼn Salmo 90:2 qa kukx ktel Dios te jumajx. ¡Tbʼanelxix aj tel qnikʼ tiʼj jlu!

17 In tzaj t-xnaqʼtzaʼn Tyol Dios qa oʼkx Jehová Bʼinchal tkyaqil. In tzaj tqʼamaʼn Apocalipsis 4:11 jlu: «Aya Qman Dios, bʼaʼn tuʼn tjaw nimset tbʼiya, ex tuʼn tnimanjtza, ex tuʼn tkʼmoʼnteya ipumalj; porke aya bʼinchante tkyaqil, ex noq tuʼnju tajbʼila ateʼ, ex e bʼinchanjtz». Ikju, a Jehová kubʼ bʼinchante tkyaqilju at: ik tzeʼn qe anjel, qe cheʼw ateʼ twitz kyaʼj, qe pescad ateʼ toj mar ex qe tzeʼ in nel kywitz.

¿JAKUPE TZʼOKA TE TAMIW JEHOVÁ?

18. a) ¿Tiquʼn in kubʼ kyximen junjun xjal qa mlayx bʼant tuʼn qok te tamiw Dios? b) Pero ¿tiʼ in tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios?

18 At junjun xjal in che tzaj xobʼ chʼin aj tel kynikʼ kyiʼj  junjun tbʼanel tmod Jehová. In kubʼ kyximen qa at nimxix tipumal Dios, qa at nimxix toklen, qa najchaq taʼ tiʼj teyele junjun qe ex qa mintiʼ tkʼuʼj qiʼj. Pero nya taj Dios tuʼn tkubʼ qximen jlu. Taj tuʼn tok te qamiw. In tzaj tqʼamaʼn Xjan Uʼj qa «mya najchaq taʼ ttxlaj junjun qe» (Hechos 17:27). Taj Dios tuʼn tel tnikʼa tiʼj. Qa ma bʼant jlu tuʼna, in tzaj ttziyen qa «ktzajel laqʼeʼ» ttxlaja ex qa kʼokel te tamiwa (Santiago 4:8).

19. a) ¿Tiʼ jaku bʼant tuʼna tuʼn toka te tamiw Dios? b) ¿Alkye tmod Jehová mas tbʼanel in nela toj twitza?

19 ¿Tiʼ jaku bʼant tuʼna tuʼn toka te tamiw Qman Dios? Tzaj ttzaqʼweʼn Jesús jlu tej tqʼama: «Atzun chwinqlal jlu te jumajx tuʼn tojtzqinjtza kyuʼn, oʼkx aya jun Dios axix tok, ex tuʼn wojtzqinjtze kyuʼn, aqine Jesucrist ma chin tzaj t-samaʼna» (Juan 17:3). Qa kukx ma xnaqʼtzana tuʼn tel tnikʼa tiʼj Jehová ex tiʼj Jesús, che okel tojtzqiʼnxixa ex kʼokela te kyamiw. Nya oʼkxju, ax ikx jaku tzaj qʼoʼn tchwinqlala te jumajx. Jaʼlo, ma tzʼel tnikʼa tiʼj qa «ate Dios at tkʼujlalil» (1 Juan 4:16). Pero ateʼ txqantl tbʼanel tmod Dios. In tzaj t-xnaqʼtzaʼn Tyol Dios qa at «nim qʼaqʼbʼil» tkʼuʼj Jehová, qa «nim in tzʼeʼy» tkʼuʼj, qa «yaj in tzaj» tqʼoj, qa «nim» tkʼujlabʼil ex qa «axix tok» yolin (Éxodo 34:6). Ax ikx in tzaj t-xnaqʼtzaʼn Tyol Dios qa jun rat in kubʼ tnajsaʼn Jehová «kyil xjal» (Salmo 86:5). Nya oʼkxju, ax ikx in tzaj t-xnaqʼtzaʼn qa at tpasens ex qa tzʼaqlixix kyukʼil qeju tzʼaqlixix (2 Pedro 3:9; Salmo 18:25). Kʼelel tnikʼa kyiʼj txqantl tbʼanel tmod Jehová aj t-xnaqʼtzana tiʼj Tyol.

20, 21. Qa mintiʼ jun xjal o tzʼok keʼyinte Dios, ¿alkyetzun tten jaku tzʼoka te tamiw?

20 Mintiʼ jun xjal o tzʼok keʼyinte Dios, ¿alkyetzun tten jaku tzʼoka te tamiw? (Juan 1:18; 4:24; 1 Timoteo 1:17). Aj tkubʼ tuʼjina Tyol Dios, ok kʼelel tnikʼa tiʼj qa jun Dios axix  tok te (Salmo 27:4; Romanos 1:20). Qa mas sok tojtzqiʼna Jehová, mas kʼokel tkʼujlaʼna ex kbʼel tnaʼna qa mas nqayin taʼya ttxlaj.

Mas nim tkʼujlabʼil Jehová at qiʼj twitzju tkʼujlabʼil jun tbʼanel tatbʼaj at tiʼj tkʼwaʼl.

21 Ok kʼelel tnikʼa tiʼj qa at nimxix tkʼujlabʼil Qtat Jehová (Mateo 6:9). O tzaj tqʼoʼn qchwinqlal ex tajbʼil tuʼn tten aju mas tbʼanel qanqʼibʼil. Atzun jlu tajbʼil jun mambʼaj kye tkʼwaʼl aʼyeju kʼujlaʼn qe tuʼn (Salmo 36:9). In tzaj t-xnaqʼtzaʼn Tyol Dios qa jaku tzʼoka te tamiw Jehová (Santiago 2:23). Noqpe ximana tiʼj, ¡aju Bʼinchal tkyaqil tajbʼil tuʼn toka te tamiw!

22. ¿Tiʼ kbʼantel tuʼna qa at jun xjal nya taj tuʼn kukx t-xnaqʼtzana tiʼj Tyol Dios?

22 Atlo junjun xjal kyajbʼil tuʼn tkyaj ttzaqpiʼna t-xnaqʼtzbʼila tiʼj Tyol Dios. Nyalo kyajbʼil tuʼn tkubʼ tchʼixpuʼna tokslabʼila. Pero ¿tiʼtzulo jaku bʼant tuʼna qa ateʼ junjuntl xjal nya kyajbʼil tuʼn toka te tamiw Jehová? Miʼn txi tqʼoʼna ambʼil kye. A Dios mas tbʼanel tamiwoya jaku ten.

23, 24. a) ¿Tiquʼn nim toklen tuʼn kukx t-xi tqanina qe t-xjela? b) ¿Tiʼ kʼelel qnikʼ tiʼj toj juntl xnaqʼtzbʼil?

23 Aj t-xnaqʼtzana tiʼj Tyol Dios, che kanetel junjun tiʼchaq tuʼna aju mlay tzʼel tnikʼa tiʼj. Aj tikʼ jlu, qaninxa qe t-xjela ex jyoma onbʼil. Tqʼama Jesús qa bʼaʼn tuʼn tkubʼ qin qibʼ ik tzeʼn qe kʼwaʼl. Ik tzeʼn sel qnikʼ tiʼj tej saj tzyet xnaqʼtzbʼil lu, in tzaj kyqanin kʼwaʼl nim kyxjel (Mateo 18:2-4). Ex taj Dios tuʼn kykanet tzaqʼwebʼil kyiʼj t-xjela. Tuʼntzunju, qʼonk twiʼya tiʼjju kbʼel t-xnaqʼtzaʼna toj Tyol Dios ex qʼonka tilil tuʼn tel tnikʼa tiʼj qa ax tok aju in kubʼ t-xnaqʼtzaʼna (kjawil uʼjit Hechos 17:11).

24 Qa ma qo xnaqʼtzan tiʼj Tyol Dios, atzun tbʼanel tumel tuʼn tok qojtzqiʼn Jehová. Toj juntl xnaqʼtzbʼil kʼelel qnikʼ tiʼj tiquʼn mas tbʼanel Tyol Dios kywitz txqantl uʼj.

^ taqik' 15 Qa tajbʼila chʼintl tqanil tiʼj tiʼ t-xilen tbʼi Dios ex alkye tten tuʼn t-xi qʼamet, qʼonka twitza tiʼj tqanil 1.