Tej ttzyet tkawin Salomón toj tnam Israel, xi tqanin Jehová jlu te: «¿Tiʼ tajbʼila tuʼn t-xi nqʼoʼne teya?». Xi ttzaqʼweʼn Salomón jlu: «Tzma kuʼxun qine ex naʼmx tel nnikʼe tiʼj alkye tten tuʼn tkubʼ nbʼinchaʼne qe tiʼchaq toj tumel. Tuʼntzunju, qʼontza nnabʼile tuʼn tok nxqʼuqine qe xjal in che ajbʼen teya». Xitzun tqʼamaʼn Jehová te: «Tuʼnju ma tzaj tqanina tnabʼila weye, kxel nqʼoʼne mas tnabʼila twitz alkyexku juntl. Ex kxel nqʼoʼne tqʼinumabʼila, ex kʼanqʼila nim abʼqʼi qa ma chinx tnimana».

Oktzun ten Salomón bʼinchal tja Jehová. Ajbʼen tbʼanel qʼan pwaq, saq pwaq, tzeʼ ex qe abʼj tuʼn. E onin nim mil xinaq ex xuʼj tuʼn tjaw bʼinchet tja Dios, aqeju tbʼanel che aqʼunan. Kyaj bʼant ja toj wuq abʼqʼi. Pontzun qʼij tuʼn tkubʼ ikʼset tja Jehová. Kubʼtzun kyqʼoʼn oyaj tibʼaj altar. Kubʼ ẍmejeʼ Salomón twitz altar ex ok ten naʼl Dios kyjalu: «Aya Jehová, at toklena tuʼn tjaw bʼinchet jun tjaya mas matij twitz jlu ex mas tbʼanel. Noqtzun tuʼnj, kʼamonxa qnaʼj Diose ex qkʼulbʼile». ¿Tzeʼn toj twitza? ¿Tganpe Jehová ja otoq jaw bʼinchaʼn te? ¿Tzajpe tbʼiʼn Jehová tnaʼj Dios Salomón? Tejtzun tbʼaj naʼn Salomón Dios, kuʼtz qʼaqʼ toj kyaʼj ex kubʼ tpatin oyaj. Tuʼn jlu kubʼ tyekʼin Jehová qa tgan aju tja otoq bʼant. Tej tok kyqʼoʼn aj Israel kywitz tiʼj jlu, nim e jaw tzalaj.

Tuʼnju ten nim tnabʼil Salomón, ok ojtzqiʼn twitz kyuʼn kykyaqil aj Israel ex kyoj txqantl lugar najchaq. E pon xjal tukʼil Salomón tuʼntzun kyxi onit tuʼn t-xi bʼinchet tiʼj junjun nya bʼaʼn. Axpe ikx, pon reina te tnam Seba keʼyilte ex ok ten qanil qe xjel kwest te Salomón tuʼntzun tel tnikʼ tiʼj qa ax tok at nim tnabʼil. Tej tok tbʼiʼn qe tzaqʼwebʼil tuʼn Salomón, tqʼama jlu: «Mintiʼ in xitoq nnimane qe tqanil o nbʼiye tiʼja, atzun jaʼlo in nel nnikʼe tiʼj qa at mas tnabʼila twitzju o tzaj qʼamaʼn weye. O tzaj kʼiwlaʼna tuʼn Jehová aju Tdiosa». Attoq tbʼanel anqʼibʼil toj tnam Israel ex in che tzalajtoq xjal. Noqtzun tuʼnj, toj chʼintl ambʼil kchʼexpetil jlu.

«Nimxix tnabʼl Salomón; ex at jun tzalu mas maʼ toklen twitz» (Mateo 12:42).