QE XNAQʼTZBʼIL

A Jesús aj Kawil toj Tkawbʼil Dios ex il tiʼj tuʼn t-xi qnimen 74, 78, 79, 83, 84, 85, 91, 92, 99

Aqeju mintiʼ in che nimen, in che ok te aj qʼoj tiʼj Dios 7, 17, 26, 27, 28, 88

Aqeye kuʼxun, che ajbʼene te Jehová tuʼn tkyaqil kyanmiye 37, 51, 59, 61, 72, 100

At nim tipumal Jehová 1, 7, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 55, 60

Atz tzajni nya ax tok kʼulbʼil tukʼil Tajaw il 19, 20, 22, 38, 46, 49, 52, 58

Aʼyeju tbʼanel amiw kʼujlaʼn Jehová kyuʼn 16, 33, 42, 80, 87, 100, 103

Bʼaj tbʼinchaʼn Jehová Txʼotxʼ tuʼn qanqʼin twit 1, 2, 102, 103

Che jawil anqʼin kyimni 48, 86, 91, 93

Il tiʼj tuʼn qpakbʼan tiʼj tbʼanel tqanil tiʼj Tkawbʼil Dios 73, 76, 94, 95, 96, 97, 98

Il tiʼj tuʼn tok qxqʼuqin aju in tzaj tqʼoʼn Jehová qe 12, 13, 24, 35, 36, 56, 75, 95, 100

In nok tkʼujlaʼn Jehová kykyaqil xjal te tkyaqil tnam 30, 33, 48, 54, 77, 94, 97, 98, 99

In nonin Jehová kyiʼj xjal mintiʼ in jaw kynimsan kyibʼ 43, 45, 65, 67, 69

In qo tzaj tbʼiʼn Jehová qa ma qo naʼn Dios te tuʼn tkyaqil qkʼuʼj 35, 38, 50, 64, 82

In xqʼuqin Jehová kyiʼj xjal in nok kykʼujlaʼn te 6, 22, 40, 50, 52, 55, 64, 71, 84

Jaku tzaj nya bʼaʼn qiʼj qa ma tzaj qqʼoj 4, 12, 41, 45, 49, 65, 89

Jaku tzaj nya bʼaʼn qxol kyukʼil qamiw qa in tzaj lochʼ qkʼuʼj 4, 14, 41

Japunx twi qyol, ik tzeʼn in bʼant tuʼn Jehová 8, 9, 11, 23, 24, 31, 34, 35, 36, 66, 93

Kbʼantel tajbʼil Jehová toj kyaʼj ex twitz Txʼotxʼ 25, 55, 60, 62, 63, 71, 96, 102

Kukx tzul tnaʼn Jehová aju in bʼant quʼn tiʼj 16, 29, 32, 48, 65, 69, 77, 100

Maske in qo ikʼ toj yajbʼil, mintiʼ in qo sikt 16, 47, 51, 57, 64, 75, 90, 95, 99, 101

Miʼn qo tzaj xobʼ, kukx kʼonil Jehová qiʼj 40, 47, 51, 53, 57, 61, 64, 65, 76, 88, 101

Mintiʼ tuʼn tkubʼ qbʼinchaʼn qe nya bʼaʼn 14, 27, 49, 53, 58, 88, 89

Mlay bʼant tuʼn qajbʼen te Dios ex tuʼn qajbʼen kye qʼinumabʼil 10, 17, 44, 59, 75, 76

Mlayx tzaj tqʼamaʼn Jehová jun nya ax tok yol 3, 10, 16, 63, 68, 70, 102, 103

O tzaj tqʼoʼn Dios Tyol qe tuʼntzun tok qnabʼil 56, 66, 72, 75, 81

Qa mintiʼ ma che ok qkʼujlaʼn qerman, mlay tzʼok qkʼujlaʼn Dios 4, 13, 15, 41

Qkyaqilx in tzaj nya bʼaʼn qiʼj qa oʼkx in qo ximen qiʼjx 3, 4, 12, 27, 28, 39, 49, 88

Qkyaqilx nim qoklen toj twitz Jehová 8, 9, 11, 21, 23, 68, 70, 74, 87, 90

Qnajsanku kyil txqantl ik tzeʼn in bʼant tuʼn Jehová qiʼj 13, 15, 31, 43, 92

Qo ok te tamiw Jehová 11, 30, 33, 51, 56, 59, 69, 81, 82

Qo tzalajel qkyaqilx tuʼn Tkawbʼil Dios 1, 48, 62, 79, 81, 83, 85, 86

Qqʼonx chjonte toj tkyaqil ambʼil te Jehová 2, 6, 67, 103

Tuʼn kukx qanqʼin, il tiʼj tuʼn qbʼin ex tuʼn qnimen 3, 5, 10, 37, 39, 54, 59, 65, 72

Xi tyekʼin Jehová kybʼe tmajen 18, 25, 26, 27, 29, 34, 39, 44, 73, 80

Ya mlay che ten xjal nya bʼaʼn 5, 10, 32, 46, 102