Xi tqʼamaʼn Jehová jlu te Samuel: «Txiʼya tja Jesé, ma jaw nskʼoʼne jun tkʼwaʼl tuʼn tok te aj kawil». Xitzun Samuel ex tej tok tqʼoʼn twitz tiʼj tnejel tkʼwaʼl Jesé, kubʼ t-ximen jlu: «Ate xinaq lu ma jaw tskʼoʼn Qman tuʼn tok te aj kawil». Atzunte Jehová tzaj tqʼamaʼn te Samuel qa nya a jlu otoq jaw tskʼoʼn. Ax ikx tqʼama jlu: «Aju xjal oʼkx in nok tqʼoʼn twitz tiʼj tzeʼn keʼyin jun xjal, atzun weye in nok nqʼoʼne nwitze tiʼj tanmi xjal».

Tzajtzun tiʼn Jesé juntl qaq tkʼwaʼl twitz Samuel. Noqtzun tuʼnj, tqʼama Samuel jlu: «Mi jun ma jaw tskʼoʼn Qman. ¿Mintiʼpe txqantl tkʼwaʼla at?». Xi ttzaqʼweʼn Jesé: «Oʼkx juntl mas chʼin, aju in pastorin kyiʼj ẍneʼl», David tbʼi. Tejtzun tpon David, tzaj tqʼamaʼn Jehová te Samuel: «Atzun jlu». Kubʼtzun tqʼoʼn Samuel aseyt toj twiʼ David. Iktzun tten jaw skʼoʼn Samuel tuʼn tok te juntl aj kawil toj tnam Israel.

Tejtzun tbʼet ambʼil, ateʼtoq aj Israel toj qʼoj kyukʼil aj Filisteo. Attoq jun aj qʼoj kyxol aj Filisteo matij twaʼl aju Goliat tbʼi. Tkyaqil qʼij in xmayintoq Goliat kyiʼj aj Israel ex in xitoq tqʼamaʼn jlu: «Bʼaʼn tuʼn ttzaj kysamaʼne jun xinaq tuʼn ttzaj qʼojil wukʼile. Qa ma chin kubʼe tuʼn, qo okele te kymajene. Qatzun a ma kubʼ wuʼne, aqeye che okel te qmajene».

Xiʼ David qʼol kywa ttzik aʼyeju soldad qe toj lugar jatumel otoq che kubʼ ten tuʼn kyqʼojin. Atztzun ok tbʼiʼn aju in tqʼamaʼntoq Goliat ex tqʼama David, aʼyine chin «qʼojil tukʼil».  Tqʼamatzun Saúl te: «Ma tal kuʼxuna». Atzunte David tqʼama jlu: «Kkolil Jehová wiʼje tuj tqʼabʼ aj Filisteo lu».

Xitzun tqʼoʼn Saúl qe tiʼchaq in che ajbʼen tuʼn toj qʼoj te David, atzunte David tqʼama jlu: «Mlay bʼant nbʼete tuʼn tkyaqilju tok wiʼje». Tzajtzun ttzyuʼn David xobʼil abʼj qʼiʼntoq tuʼn. Kuʼx ttziʼ jun aʼ ex jaw tskʼoʼn jweʼ abʼj, ex kux tqʼoʼn toj tmorral. Xiʼtzun ojqelan tiʼj Goliat, atzunte Goliat tqʼama jlu: «Tzaja tzalu tuʼn t-xi nqʼoʼne t-ximlala te kychiʼ pájaro ex te kychiʼ qe txkup». Mintiʼ tzaj xobʼ David tej t-xi ttzaqʼweʼn jlu: «Ma tzaja qʼojel tukʼil spad ex lans, atzun weye chin qʼojele toj tbʼi Jehová. Nya qiʼje in qʼojina, sino tiʼj Jehová. Kykyaqil qeju ateʼ tzalu kʼelel kynikʼ tiʼj qa at mas tipumal Jehová twitz jun spad ex lans. Ex ax Dios ktzajel qʼonte kyeye toj qqʼabʼe tuʼn tkubʼ kyiʼje quʼne».

Kuxtzun tqʼoʼn David jun abʼj tojju xobʼl qʼiʼntoq tuʼn ex xi t-xoʼn tuʼn tkyaqil tipun. Tuʼn tonbʼil Jehová, bʼiʼx pon jumin abʼj tibʼaj twitz Goliat. Kubʼ tzʼaq ex kyim. I eltzun oq qe aj Filisteo tuʼntzun miʼn kykubʼ bʼyoʼn. Yajtzun teya, ¿in nokpe qeʼ tkʼuʼja tiʼj Jehová ik tzeʼn te David?

«A jlu mlay bʼant kyuʼn xjal, atzunte Dios jaku bʼant tuʼn; porke tkyaqil in bʼant tuʼn Dios» (Marcos 10:27).