Aʼyeju xjal i ex samaʼn e pon toj tnam Jericó ex atz e kyaj ten tja jun xuʼj Rahab tbʼi. Tej tok tbʼiʼn aj kawil te Jericó jlu, xi tsamaʼn qe xqʼuqil toj tja Rahab. E jax tewin xuʼj qe xjal lu toj twiʼ tja ex xi tqʼamaʼn kye xqʼuqil tuʼn kyxiʼ jyol kye toj juntl tembʼil. Xitzun tqʼamaʼn Rahab jlu kye xjal i ex samaʼn: «Chin onile kyiʼje tuʼnju ojtzqiʼn wuʼne qa at Jehová kyukʼile ex qa kbʼel tiʼj txʼotxʼ lu kyuʼne. Kynajsame, bʼaʼn tuʼn ttzaj kytziyene weye qa ok che kletel qe toj njaye kyuʼne».

Xi kyqʼamaʼn xjal te Rahab: «Qa ma tzʼok tkʼaloʼna jun aqwil kyaq tiʼj ttziʼ tventanel tjaya, kxel qtziyene teya qa mlay tzaj jun nya bʼaʼn kyiʼje. Iktzun tten che kletel qe toj tjaya».

Onin Rahab kyiʼj qe xjal i ex samaʼn tuʼn kyetz toj tnam Jericó, atz e kuʼtz ttziʼ tventan tiʼj jun aqwil. Xi kyewin kyibʼ qe xjal i ex samaʼn toj oxe qʼij tjaqʼ kʼul naʼmxtoq kymeltzʼaj tukʼil Josué. Yajxitl e ikʼx qe aj Israel toj nim aʼ Jordán ex kubʼ kybʼinchaʼn kyten tuʼn kyok te tajaw txʼotxʼ aju. Atoq Jericó tnejel tnam tuʼn tkubʼ tiʼj kyuʼn aj Israel. Xi tqʼamaʼn Jehová  kye tuʼn kybʼet tiʼjele tnam jun maj toj jun qʼij. Bʼant jlu kyuʼn toj qaq qʼij. Toj twuqin qʼij, e bʼet wuq maj tiʼjele tnam. Xitzun kyxupin pal kyoj qe kychun, ex qe kysoldad aj Israel e jaw ẍchʼin tukʼil tkyaqil tqʼajqʼajel kywiʼ. E kubʼtzun xitj qe tmuro tnam. Tjaxtoq tja Rahab kyibʼaj muro, noqtzun tuʼnj, mintiʼ kubʼ xitj. Klet Rahab kyukʼix toj tja tuʼnju ok qeʼ tkʼuʼj tiʼj Jehová.

«Ax ikx teju xuʼj jawni twitz kyukʼil xinaq, Rahab tbʼi, ¿myapetzun tuʼn taqʼunbʼen ok qʼoʼn te tzʼaqlxix tuʼn Dios tej t-xi tqʼoʼn kyposad qe xjal sanjel, ex e jeʼx t-samaʼn tuj juntl bʼe?» (Santiago 2:25).