Jun aj Israel te Elcaná ex attoq kabʼe t-xuʼjil: Ana ex Peniná kybʼi. Noqtzun tuʼnj, mas kʼujlaʼntoq Ana tuʼn. Ateʼtoq nim tal Peniná, atzunte Ana nix jun tal at. Tuʼntzunju, in xmayintoq Peniná tiʼj Ana. Tkyaqil abʼqʼi, in chextoq tiʼn Elcaná qe toj tja toj Siló, tuʼn kykʼulen te Jehová toj ja xbʼalun. Jun maj, tej ateʼtoq atztzun, el tnikʼ Elcaná tiʼj qa in bʼisintoq Ana aju kʼujlaʼnxixtoq tuʼn. Tuʼntzun jlu xi tqʼamaʼn te: «Najsama, miʼn tzʼoqʼa Ana. Atine tukʼila ex kʼujlaʼnxixa wuʼne».

Yajxitl, xiʼ Ana naʼl Dios tjunalx. Kukxtoq in noqʼ wen, ex ok ten kubʼsal twitz Jehová tuʼn tonin tiʼj. Xi ttziyen jlu te: «Jehová, qa ma tzaj tqʼoʼna jun wale, ok kxel nqʼoʼne teya tuʼntzun tajbʼen teya toj tkyaqil tanqʼibʼil».

Ok tqʼoʼn Elí aju tnejel pal twitz tiʼj qa in noqʼtoq Ana ex in lulintoq ttziʼ ex mintiʼtoq in yolin, ex kubʼ t-ximen qa otoq txi tkʼaʼn qʼeʼn. Xi tchikʼbʼaʼn Ana jlu te: «Miʼn tat, mintiʼ weʼ ma txi nkʼaʼn qʼeʼn. Noq tuʼnju ma tzaj nim nya bʼaʼn wiʼje ex in chin yolintoqe tukʼil Jehová». El tnikʼ Elí tiʼj qa otoq tzʼel tzpet ex xi tqʼamaʼn jlu te Ana: «Awt Jehová txi qʼonte teya aju ma txi tqanina te». Kubʼ tnaʼn Ana bʼaʼn tuʼn jlu ex ikʼ bʼet. Tej naʼmxtoq tel jun abʼqʼi, ul itzʼje jun tqʼa ex ok tqʼoʼn tbʼi te Samuel. ¿Jaku bʼant t-ximet tuʼna aju tzalajbʼil tnaʼ Ana?

 Mintiʼ el naj toj t-ximbʼetz Ana aju otoq txi ttziyen te Jehová. Tej tel tiʼn Ana Samuel tiʼj tchʼuʼ xi tiʼn toj ja xbʼalun tuʼn tajbʼen te Dios. Xi tqʼamaʼn jlu te Elí: «Xi nqanine te Jehová tuʼn ttzaj tqʼoʼn wale lu. Atzun jaʼlo kxel nqʼoʼne teya tuʼn tajbʼen te Dios toj tkyaqil tanqʼibʼil». Tkyaqil abʼqʼi in cheʼxtoq Elcaná tukʼil Ana keʼyil Samuel ex in xi kyiʼntoq jun akʼaj t-xbʼalun aju mintiʼtoq tqʼabʼ, moqa jun t-ẍjoʼw, te jun oyaj. Tej tbʼet ambʼil, noq tuʼn t-xtalbʼil Jehová e ul itzʼj oxe tqʼa ex kabʼe ttxin.

«Kyqaninxe ex ktzajel qʼoʼn kyeye; kyjyome ex knetel kyuʼne» (Mateo 7:7).