Tej tbʼet ambʼil, e ok ten juntl maj aj Israel bʼinchel nya bʼaʼn ex e ok ten kʼulel kywitz qe dios nya ax tok. Toj wuq abʼqʼi, e ok ten aj Madián elqʼal qe kyalun ex in bʼaj kynajsaʼntoq kyawal. Tuʼn tok kyxqʼuqin kyibʼ kyiʼj qe xjal lu, in xitoq kyewin kyibʼ kyoj qe jul ex kywiʼ qe witz. E kubʼsan aj Israel twitz Jehová tuʼn kyklet tuʼn. Kyjuʼtzun tzaj tsamaʼn Jehová jun anjel tuʼn t-xi tqʼamaʼn jlu te jun qʼa aju Gedeón tbʼi: «Ma jaw skʼoʼna tuʼn Jehová tuʼn toka te jun soldad nim tipumal». Xi tqʼamaʼn Gedeón jlu te: «¿Alkye tten jaku che klet aj Israel wuʼne ex nya nim woklene?».

Tajxixtoq Gedeón tuʼn tel tnikʼ tiʼj qa otoq jaw jyoʼn tuʼn Jehová. ¿Tiʼ bʼant tuʼn? Kubʼ tqʼoʼn jun lan twitz txʼotxʼ ex xi tqʼamaʼn jlu te Jehová: «Qa te qlax, moqa te prim, nchiʼj otoq kubʼ tʼoq lan lu tuʼn taʼl cheʼw, noqtzun tuʼnj, tzqij taʼ twitz txʼotxʼ, ok kʼelel nnikʼe tiʼj qa ma chin jaw tjyoʼna tuʼn kyklet aj Israel wuʼne». Toj juntl qʼij, otoq kubʼ tʼoq lan tuʼn tal cheʼw, atzunte twitz txʼotxʼ tzqij taʼ. Xitzun tqanintl Gedeón te Jehová tuʼn tzqij lan toj juntl qʼij ex tuʼn ttʼaqẍ, moqa tuʼn takʼix, twitz txʼotxʼ tuʼn tal cheʼw. Bʼant juntl maj aju xi tqanin Gedeón. Tuʼn jlu ok qeʼ tkʼuʼj Gedeón tiʼj qa otoq jaw skʼoʼn  tuʼn Jehová. Kyjuʼtzun e ok tchmoʼn qe tsoldad tuʼn kyxiʼ qʼojel kyiʼj qe aj Madián.

Xi tqʼamaʼn Jehová jlu te Gedeón: «Ok chin onile kyiʼj aj Israel tuʼn kykubʼ aj qʼoj kyuʼn. Noqtzun tuʼnj, tuʼnju attoq nim kysoldad, jakulo kubʼ kyximen qa otoq che kambʼan tuʼn kyex kyipumal. Mas bʼaʼn qʼamanxa kye qeju in che tzaj xobʼ tuʼn kyaj meltzʼaj kyja». Tuʼntzunju e aj meltzʼaj 22,000 xjal, ex oʼkx 10,000 e kyaj ten. Ex tzaj tqʼamaʼntl Jehová jlu: «Nimxix kybʼet. Qʼinxa qe ttziʼ aʼ ex qʼamanxa kye tuʼn tjatz kykʼaʼn aʼ. Oʼkx che kjel qeju in jatz kykʼaʼn aʼ ex in che keʼyin qa che ul aj qʼoj». Oʼkx 300 xinaq e xqʼuqen tej in che kʼantoq aʼ. Tzaj ttziyen Jehová qa tuʼn tal kʼloj xjal lu oktoq kbʼel kyiʼj qeju 135,000 kysoldad aj Madián.

Toj qonikʼen aju, xi tqʼamaʼn Jehová jlu te Gedeón: «Ma pon ambʼil tuʼn kyok lipene kyiʼj aj Madián». Xi tqʼoʼn Gedeón qe kach kye t-xjalil ex qe nimaq xar tkuʼx jun tqan tzaj kyojele, ex xi tqʼamaʼn kye: «Chin kykeʼyintze ex kybʼinchame ik tzeʼn kbʼantel wuʼne». Xi t-xupen Gedeón toj kach, kubʼ tbʼuchen t-xar, xi tyuken tqan ttzaj ex jaw ẍchʼin: «¡Aju qʼoj lu te Jehová ex te Gedeón!». Axju bʼant kyuʼn qeju 300 xjal. Chʼixtoq kykyim aj Madián tuʼn kyxobʼil ex i el oq ik tzeʼn qe loc tuʼn kyxiʼ jaxku tumel. Tuʼnju mintiʼtoq in nel kynikʼ tiʼ kbʼantel kyuʼn, kubʼ kybʼyon kyibʼ kyxolx. Juntl maj onin Jehová kyiʼj aj Israel tuʼn kykubʼ aj qʼoj kyuʼn.

«Ate Dios in tzaj qʼonte nimxix qipumal, mya quʼnxqe» (2 Corintios 4:7).