E pontzun aj Israel toj Txʼotxʼ Tziyen maj, ok ja xbʼalun te jun tembʼil jatumel e kʼulen aj Israel te Dios axix tok. In xitoq kyxnaqʼtzaʼn pal qe kawbʼil, atzun kye jwes in xitoq kyyekʼin kybʼe aj Israel. Aju kʼloj xnaqʼtzbʼil lu in tzaj tyekʼin qe qa aju in kubʼ t-ximen jun xjal ex in kubʼ tbʼinchaʼn, jaku tzʼonin kyiʼj txqantl moqa jaku tzaj tiʼn nya bʼaʼn kyiʼj. Teyele junjun aj Israel iltoq tiʼj tuʼn tkubʼ kybʼinchaʼn aju bʼaʼn toj twitz Jehová ex toj kywitz xjal. Qʼamanxa aju tbʼanel tzaj tuʼn tbʼinchbʼen Débora, Noemí, Josué, Ana, aju tmeʼl Jefté ex Samuel toj tembʼil jatumel najleqetoq. Ax ikx qʼamanxa qa ateʼ junjun nya aj Israel, ik tzeʼn Rahab, Rut, Jael ex qe aj Gabaón, kubʼ kyximen tuʼn tok kymojbʼan kyibʼ kyukʼil aj Israel tuʼnju ojtzqiʼntoq kyuʼn qa attoq Dios kyukʼil.