I etz aj Israel t-xe witz Sinaí ex e bʼet toj tzqij txʼotxʼ Parán tuʼntzun kypon toj jun lugar Cadés tbʼi. Toj lugar aju, xi tqʼamaʼn Jehová jlu te Moisés: «Samanxa 12 xinaq, jun tiʼj jun kʼloj kyyajil aj Israel, tuʼn tok kyqʼoʼn kywitz tiʼj Canaán, aju txʼotxʼ kxel nqʼoʼne kye aj Israel». Tuʼntzunju jaw tjyoʼn Moisés 12 xinaq ex xi tqʼamaʼn kye: «Kyxiʼye atz Canaán ex kyqʼonke kywitze tiʼj qa tbʼanel aju txʼotxʼ tuʼn qawan twitz. Ax ikx kyqʼonke kywitze qa at kyipumal xjal moqa mintiʼ, ex qa in che anqʼin kyoj ja xbʼalun moqa kyoj tnam». I etz qeju 12 xjal tuʼn kyxiʼ atz Canaán. Kyxol qe jlu ateʼtoq Josué ex Caleb.

E ul meltzʼaj qeju 12 xjal tej otoq tzikʼ 40 qʼij. Tzaj kyiʼn higo, granada ex uva, ex tzaj kyqʼamaʼn tqanil lu: «Jun tbʼanel txʼotxʼ te tnam Canaán, pero at nim kyipumal xjal, ex at muro nim twaʼl kyiʼjele tnam». Atzunte Caleb xi tqʼamaʼn jlu: «¡Jaku che kubʼ quʼn! Qoʼqe jaʼlo». ¿Tzeʼn teya toj twitz? ¿Tiquʼn tqʼama Caleb jlu? Tuʼnju qʼuqlitoq tkʼuʼj Caleb ex Josué tiʼj Jehová. Atzun qeju 10 xjal kyqʼama jlu: «Miʼn qoʼx. Matij kyweʼ xjal atztzun. Qa ma tzʼok qmojbʼaʼn qweʼ kyukʼil, ik qten ik tzeʼn qe ẍplon».

E tzaj xobʼ aj Israel, e ok ten yolil nya bʼaʼn ex kyqʼama jlu: «Qjyonktz juntl nejenel tuʼn tkubʼ nej qwitz ex qo aj meltzʼaj toj Egipto, ¿tiquʼn ma qoʼx toj Canaán? ¿Tuʼnpe qkubʼ bʼyoʼn?». Atzunte Josué ex  Caleb kyqʼama jlu: «Mas bʼaʼn tuʼn qbʼin te Jehová. A kkolil qiʼj. Miʼn che tzaj xobʼe». Pero mintiʼ xi kybʼiʼn aj Israel jlu, tuʼnju kyajtoq tuʼn tkubʼ kybʼyoʼn Josué ex Caleb.

¿Tiʼtzun bʼant tuʼn Jehová? Xi tqʼamaʼn jlu te Moisés: «Nim tbʼanel tiʼchaq o bʼant wuʼne kyiʼj aj Israel..., pero kukx nya kyaj tuʼn kybʼin. Tuʼntzunju, che kyjel nqʼoʼne tzalu toj tzqij txʼotxʼ 40 abʼqʼi tzmaxi aj kykyim. Oʼkx qe kykʼwaʼl tukʼix Josué ex Caleb che anqʼil twitz txʼotxʼ xi ntziyane kye aj Israel».

«¿Tiquʼn in che xobʼe aqeye xinaq chʼin kyokslabʼle?» (Mateo 8:26).