Tej tok tbʼiʼn faraón qa otoq che etz aj Israel toj tnam Egipto, tzajtl tbʼis tuʼnju otoq che etz ttzaqpiʼn. Xi tqʼamaʼn jlu kye tsoldad: «Kybʼinchakuye kykyaqil nkaroye in che ajbʼen toj qʼoj ex qo lepeʼk kyiʼj. Mintiʼtoq tuʼn kyex qtzaqpiʼn». I extzun lepeʼ faraón kyukʼil t-xjal kyiʼj aj Israel.

Xi tyekʼin Jehová kybʼe tmajen tukʼil jun muj te qʼijtl ex tukʼil jun tqan qʼaqʼ te qonikʼan. I ex tiʼn ttziʼ mar Rojo ex xi tqʼamaʼn kye tuʼn kykubʼ ten atztzu.

Xitzun kyqʼoʼn aj Israel kywitz tiʼj faraón ex qe tsoldad lu qe lepchiqeʼk kyiʼj. Otoq che kyaj maqet aj Israel kyxol kysoldad aj Egipto tukʼil mar. E ok ten ẍchʼil ex e ok ten qʼamalte jlu te Moisés: «¡Ok qo kyimel! ¿Tiquʼn xqo etz tiʼna toj Egipto?», che chi. Atzunte Moisés xi tqʼamaʼn kye: «Miʼn che tzaj xobʼe. Che weʼkuye ex kyqʼonke kywitze tiʼj alkye tten qo kletel tuʼn Jehová». Attoq nimxix qʼuqbʼil tkʼuʼj Moisés tiʼj Jehová.

Tej tikʼ chʼintl ambʼil, xi tqʼamaʼn Jehová kye aj Israel tuʼn tkubʼ kybʼinchan kyibʼ xjal tuʼn kyikʼ bʼet. Toj qonikʼan aju, xi tiʼn Jehová muj ex kubʼ tqʼoʼn kyxol aj Egipto kyukʼil aj Israel. Attoq qlolj atz jatumel ateʼtoq aj Egipto, atzun jatumel ateʼtoq aj Israel attoq spikʼun.

Xitzun tqʼamaʼn Jehová te Moisés tuʼn t-xi tnuqpiʼn tqʼabʼ tibʼaj mar. Ex tzajtzun tiʼn nimxix kyqʼiqʼ ex o jumin toj tkyaqil qonikʼan. Kubʼ tpan tibʼ  mar te kabʼe ex jaqet jun bʼe toj mar. Jaw ten mar toj jun plaj, moqa pakʼ, ex jaw ten toj juntl plaj, ex toj tzqij txʼotxʼ e ikʼx nim millón aj Israel tuʼn kypon toj juntl plaj txʼotxʼ.

I ex lepeʼ tsoldad faraón kyiʼj aj Israel toj bʼe otoq bʼant toj mar. Pero tzaj tqʼoʼn Jehová tzpetsabʼil kyxol aj Egipto. I el tzʼaq t-rued kykar. E oktzun ten soldad ẍchʼil ex kyqʼama: «¡Qo ikʼ bʼet tzalu! Ate Jehová in qʼojin tiʼj ttnam».

Xi tqʼamaʼn Jehová te Moisés: «Nuqpinx tqʼabʼa tibʼaj mar». Noq minabʼen, aju aʼ otoq jaw ten toj jun plaj ex toj juntl plaj, tzaj tilj kyibʼaj kysoldad aj Egipto. Kyim faraón kyukʼix kykyaqil tsoldad. Mi jun kyaj anqʼin.

Atzun toj juntl plaj txʼotxʼ, kykyaqil xjal jaw kynimsaʼn Dios tukʼil jun bʼitz ex kyqʼama: «Chin bʼitzele te Jehová tuʼnju ma kubʼ tyekʼin nimxix toklen. Ma che kyaj tmulqʼiʼn qe chej tuj mar kyukʼix qeju kyjaxtoq kyibʼaj». Tej in che bʼitzentoq aj Israel, ax ikx in che bʼixintoq xuʼj ex in che chinbʼantoq tiʼj pandereta. Kykyaqil in che tzalajtoq wen tuʼnju otoq che etz tzaqpiʼn toj tnam Egipto ex ya nya majen qe.

«Kyjaʼtzun in qeʼxix qkʼuʼj tuʼn t-xi qmaʼn: Ate Qman onil weye; mlay chin xobʼe. Mintiʼ jun mya bʼaʼn jaku kybʼincha xjal wiʼje» (Hebreos 13:6).