Majen qetoq aj Israel, ex in che oktoq obligarin kyuʼn aj Egipto tuʼn kyaqʼunan nimxix. Xi tqʼamaʼn Jehová te Moisés ex Aarón tuʼn kyxi qʼol tqanil lu te faraón: «Tzaqpinxa ntname tuʼn t-xiʼ kʼulil nwitze toj tzqij txʼotxʼ». Nimxixtoq in jaw tniman tibʼ faraón ex tzaj ttzaqʼweʼn lu: «Mintiʼ toklen weye aju in tzaj tqʼamaʼn Jehová. Mlay txi nqʼoʼne ambʼil tuʼn kyex aj Israel». Tej tbʼaj jlu, ok ten faraón obligaril kye aj Israel tuʼn kyaqʼunan mastl. Noqtzun tuʼnj, kubʼ t-ximen Jehová tuʼn t-xi tyekʼin jun xnaqʼtzbʼil te. ¿Tiʼ bʼant tuʼn? Tzaj tqʼoʼn lajaj kʼixbʼisabʼil tibʼaj tnam Egipto. Xi tqʼamaʼn Jehová te Moisés: «Nya taj faraón tuʼn t-xi tbʼiʼn aju in xi nqʼamaʼne te. Te prim kpol faraón ttzi nim aʼ Nilo. Txiʼya ex qʼamanxa te qa tkyaqil nim aʼ kʼokel te chikʼ tuʼnju mintiʼ in tzaj tqʼoʼn ambʼil tuʼn kyetz nmajene». Xi tbʼiʼn Moisés ex xiʼ tuʼn tyolin tukʼil faraón. Ok tqʼoʼn faraón twitz tiʼj Aarón tej tkubʼ tjubʼin nim aʼ Nilo tukʼil ttzeʼ, ex oktzun aʼ te chikʼ. Jaw tzuwix nim aʼ ex mlaytoq bʼant tuʼn t-xi kykʼaʼn, ex kykyaqil pescad e kyim. Pero nyatoq tajbʼil faraón tuʼn kyetz ttzaqpiʼn qe aj Israel tuʼn kyxiʼ toj tzqij txʼotxʼ.

 Tej tikʼtl wuq qʼij, xi tsamaʼn Jehová Moisés tuʼn t-xiʼ qʼol jun tqanil te faraón: «Qa miʼn setz ttzaqpiʼna ntname, kbʼel noj Egipto kyuʼn rana, moqa ẍal». Pero tuʼnju mintiʼ xi tbʼiʼn faraón jlu, jaw tiʼn Aarón ttzeʼ ex kubʼ noj Egipto kyuʼn rana. Ateʼtoq toj kyja xjal, tibʼaj kywatbʼil, toj kylaq... ¡Jaxku tumel ateʼtoq! Xi tqʼamaʼn faraón te Moisés: «Qʼamanxa te Jehová tuʼn tkubʼ bʼaj kʼixbʼisabʼil lu. Ex oktzun che xel ntzaqpiʼne qe aj Israel». Weʼtzun kʼixbʼisabʼil lu tuʼn Jehová, ex e ok ten aj Egipto chmol kye rana otoq che kyim. Jawtzun tzuwix twitz txʼotxʼ kyuʼn, pero juntl maj, mintiʼ xi tqʼoʼn faraón ambʼil tuʼn kyetz aj Israel.

Tej tbʼaj jlu, xi tqʼamaʼn Jehová jlu te Moisés: «Qʼamanxa te Aarón tuʼn tkubʼ tjubʼin twitz txʼotxʼ tukʼil ttzeʼ. Aj tbʼant jlu tuʼn, kʼokel quq te tal us». Iktzun bʼajju, e jaw chmet tal us jaxku tumel aʼyeju in che oktoq kytxʼaʼn xjal. Xi kyqʼamaʼn junjun aj Egipto te faraón jlu: «¡Aju kʼixbʼisabʼil lu tzajni tukʼil Dios!». Pero ax ikx, mintiʼ i etz ttzaqpiʼn faraón qe aj Israel.

«Kyjaʼtzun, jaʼlo kxel nyekʼune wipumale kye ex kʼeleltzun kynikʼ tiʼj qa aqine [Jehová] Dios» (Jeremías 16:21).