Xi tqʼamaʼn Moisés te faraón qa mlay tzul juntl maj jyolte. Pero tej naʼmxtoq tikʼ bʼet, xi tqʼamaʼn jlu te: «Te tmij, moqa te tnikʼjan, aqʼbʼil kkyimel aju tnejel kʼwaʼl kyoj kyja xjal te tnam Egipto, aju tkʼwaʼl faraón ex qeju kykʼwaʼl tmajen».

Xi tqʼamaʼn Jehová jlu kye aj Israel: «Kybʼinchame jun wabʼj nim toklen. Kybʼyonkuye jun tal ẍneʼl, ex qa mintiʼ jun ẍneʼl kybʼyonkuye jun tal chip, moqa chiv te jun abʼqʼi, ex kychitunke chʼin tchkʼel twitz tqan tlamel kyjaye. Kyqʼonkxe chibʼj tibʼaj qʼaqʼ ex kywaʼnxe tukʼil pan mintiʼ levadura toj. Kybʼinchame kytene tuʼn kyikʼ bʼete tzalu, kyxbʼalumin kyibʼe ex kyqʼonke kyxjabʼe. Che tzoqpetele wuʼne te qonikʼan jaʼlo». ¡Nimxixlo e jaw tzalaj aj Israel!

Toj tmij qonikʼan, xiʼ t-anjel Jehová kyoj kyja kykyaqil xjal te Egipto. Kyoj kykyaqil ja mintiʼ tok chikʼ kytzi, e kyim tnejel kʼwaʼl kyoj. Atzun kyoj ja jatumel tok chikʼ kytzi, mintiʼx jun tiʼ ok bʼinchaʼn kyiʼj kʼwaʼl tuʼn anjel. Kykyaqil ja xjal toj Egipto, qa qʼinin ex qa nya, kyim jun kykʼwaʼl. Atzun kye aj Israel mintiʼx jun kykʼwaʼl kyim.

Ax ikx kyim tnejel tkʼwaʼl faraón. Ya mintiʼtl ikʼx tuʼn faraón ex xi tqʼamaʼn jlu te Moisés ex Aarón: «¡Ku kyxiʼye! ¡Ku kyxiʼye kʼulil te Kydiose! ¡Kyiʼnxe kyalune ex ku kyexe!».

 Toj qonikʼan aju, nojnitoq taʼ xjaw. Toj kʼlojin i etz aj Israel toj Egipto, teyelex te junjun kyukʼil toj tja ex kyukʼil tyajil. I etz 600,000 xinaq, moqa ichan, ax ikx i etz nimxix xuʼj ex kʼwaʼl. Ex ateʼtoq xjal nya aj Israel qe, ax ikx i etz kyukʼil aj Israel tuʼn kyajbʼen te Jehová. ¡Otoq pon ambʼil tuʼn kyetz tzaqpiʼn aj Israel!

Tuʼn ttzaj kynaʼn aj Israel qa otoq che klet tuʼn Jehová, iltoq tiʼj tuʼn tkubʼ kybʼinchaʼn aju wabʼj nim toklen jun maj toj abʼqʼi. Ok kyqʼoʼn tbʼi wabʼj lu te Xjan Qʼij.

«Tuʼn jlu ma jaw nskʼoʼne tuʼn toka te rey tuʼntzun tyekʼunjtz wipumale tiʼja tiʼj jlu ok nbʼinchaʼye, ex tuʼn tel tqanil nbʼiye tuʼj tkyaqil twitz txʼotxʼ» (Romanos 9:17).