Qʼiʼntoq 40 abʼqʼi tuʼn Isaac tej tkubʼ mojeʼ tukʼil Rebeca. At-xixtoq tkʼuʼj tiʼj. Tej tbʼet ambʼil e ul itzʼji kabʼe kykʼwaʼl yoʼẍqetoq, moqa yuẍqetoq.

Aju tnejel tal, Esaú tbʼi ex aju titzʼin, Jacob tbʼi. Tganxixtoq Esaú tuʼn tten toj kojbʼil, ex jun tbʼaneltoq kambʼal. Atzunte Jacob mas tgantoq tuʼn tten tja.

Toj ambʼil aju, aju tnejel kʼwaʼl in tzaj tkʼamoʼn mas ttxʼotxʼ ex mas tpwaq kywitz titzʼin aj tkyim ttat. A jlu in nok tbʼi te etzbʼil. Kye toj tja Isaac, ax ikx aju etzbʼil attoq toklen tukʼeju xi ttziyen Jehová te Abrahán. Mintiʼtoq toklen toj twitz Esaú aʼyeju tziybʼil lu. Atzunte Jacob ojtzqiʼntoq tuʼn qa nimtoq kyoklen.

Jun maj, pon Esaú siktnixix wen tja tej otoqxi txaj jun qʼij kambʼal. Ex tnaʼ tkʼokʼjal aju wabʼj in bʼanttoq tuʼn Jacob, ex xi tqʼamaʼn te: «¡Chʼix nkyime tuʼn waʼyij! ¡Qʼontza chʼin weye nchiʼ kyaq keʼyin!». Xi tqʼamaʼn Jacob te: «Bʼaʼn, noqtzun tuʼnj, tnejel bʼaʼn tuʼn ttzaj ttziyena weye qa jaku chin kyaje tukʼeju tetzbʼila». Xi ttzaqʼweʼn Esaú te: «¡Mintiʼ tajbʼen etzbʼil lu weye! Bʼaʼn tuʼn tkyaj te teya. Aju weye waj aju tuʼn nwaʼne». ¿Tenpe tnabʼil Esaú tej tbʼant jlu tuʼn? Mintiʼ. El tikʼun jun tiʼ nimxix toklen noq tiʼj jun laq twa.

 Tej otoq tijen Isaac, pon ambʼil tuʼn t-xi tkʼiwlaʼn tnejel tkʼwaʼl. Noqtzun tuʼnj, onin Rebeca tiʼj Jacob tuʼntzun a tuʼn tkubʼ kʼiwlaʼn tuʼn ttat. Tej tok tbʼiʼn Esaú jlu, tzaj nimxix tqʼoj ex bʼaj t-ximen tuʼn tkubʼ tbʼiyoʼn titzʼin. Kyajtoq Isaac tukʼil Rebeca tuʼn tok kyxqʼuqin Jacob, tuʼntzunju xi kyqʼamaʼn te: «Txiʼya ex atx kyaj tena tukʼil Labán, aju t-xibʼen ttxuʼya, tzmaxe aj tkubʼ tqʼoj Esaú». Xi tbʼiʼn Jacob aju xi kyqʼamaʼn ttat te ex el oq tuʼntzun miʼn tkubʼ bʼiyoʼn tuʼn ttzik.

«¿Titiʼ tajbʼen tejuʼ xjal matkanbʼa tkyaqil twitz txʼotxʼ, qa min xtkanbʼajuʼ chwinqlal? Mo ¿Jteʼtzun jakuʼ chjet tuʼn xjal tuʼn tkanbʼante chwinqlal tukʼiʼl Dyos?» (Marcos 8:36, 37, XT).