Okx Noé kyukʼex toj tja ex qe txkup toj ark. Ok tjupuʼn Jehová ttziʼ ark, ex tzajtzun jbʼal. Tzaj nimxix jbʼal ex jaw iqen ark tuʼn aʼ. Chebʼe ex chebʼe kubʼ noj twitz txʼotxʼ tuʼn aʼ. Kykyaqil qe nya bʼaʼn xjal e kyaj tiʼjxi ark e kyim. Atzunte Noé ex qe toj tja mintiʼ jun tiʼ bʼaj kyiʼj toj ark. ¿Jaku bʼant t-ximet tuʼna aju tzalajbʼil kubʼlo kynaʼn tuʼnju e bʼin te Jehová?

Nimxix jbʼal tzaj toj 40 qʼij ex toj 40 qonikʼen, ex weʼtzun jbʼal. Tej tbʼet ambʼil, kubʼ laqʼeʼ aʼ. Yajxitl, kyaj weʼ ark twiʼ jun witz. Noqtzun tuʼnj, kukxtoq atx nim aʼ twitz txʼotxʼ ex tuʼn jlu mintiʼ bʼant tuʼn kyetz naj Noé kyukʼil toj tja toj ark.

E ikʼ nim qʼij ex chebʼe kubʼ tzqij aʼ twitz txʼotxʼ. Tuʼn tkyaqil, e kyaj ten Noé kyukʼil toj tja mas te jun abʼqʼi toj ark. Tzajtzun tqʼamaʼn Jehová kye qa jakutoq che etz. ¡Tkyaqil tzaj tzyet ik tzeʼn jun akʼaj twitz txʼotxʼ! Nimxixtoq in xi kyqʼoʼn chjonte tuʼnju otoq che klet tuʼn Jehová, kyjuʼtzun xi kyqʼoʼn jun oyaj te.

Tbʼanel ela oyaj lu toj twitz Jehová, ex tzaj ttziyen qa melayx kubʼ tnajsaʼn aju at twitz txʼotxʼ tukʼil Nim Jbʼal ik tzeʼn jlu. Jun techel tiʼjju tzaj ttziyen, jaw kanet jun arko iris tuʼn twitz kyaʼj tnejel maj. ¿O tlom teya jun arko iris twitz kyaʼj?

Ax ikx, tzaj tqʼamaʼn Jehová te Noé ex kye toj tja tuʼn tten kykʼwaʼl ex tuʼn tkubʼ noj twitz txʼotxʼ kyuʼn.

«Tej tokx Noé tuj matij barc; ex mintiʼtoq tok kykwent tiʼj tej ttzaj qʼeqabʼ kyibʼaj; kykyaqiltzun e jeʼx qʼiʼn tuʼn aʼ» (Mateo 24:38, 39).