Otoqxi tzikʼ 10 qʼij tajlen Jesús toj kyaʼj. Tuʼntzunju tzaj kykʼamoʼn t-xnaqʼtzbʼen Jesús xewbʼaj xjan. Toj Ninqʼij te Pentecostés toj abʼqʼi 33 otoq che pon nim xjal te junxichaq lugar ikʼsalte ninqʼij lu toj Jerusalén. Otoq tzʼok kychmon kyibʼ junlo 120 t-xnaqʼtzbʼen Jesús toj jun kwart tibʼaj jun ja, noq minabʼen ikʼ jun tiʼ aju e jaw labʼin tiʼj. Ik tzeʼn tqan qʼaqʼ kubʼ toj kywiʼ teyele junjun t-xnaqʼtzbʼen ex kykyaqil e ok ten yolil toj junxichaq yol. Ax ikx jaw qʼajt jun tqʼajqʼajel kyqʼiqʼ kyuw toj tkyaqil ja.

Aʼyeju xjal e tzaj toj junjuntl tnam tuʼn kypon toj Jerusalén ok kybʼiʼn tqʼajqʼajel lu ex jun rat i eʼx tuʼn tok kykeʼyin tiʼtoq in bʼaj toj ja. E jaw labʼin tej tok kybʼiʼn in che yolin t-xnaqʼtzbʼen Jesús toj junjuntl yol. In kyqʼamaʼntoq jlu: «Te Galilea qe xjal lu, ¿tzeʼn tten in bʼant kyyolin toj qyol?».

Tuʼntzunju, kubʼ weʼ Pedro ex qe txqantl apóstol kywitz kykyaqil xjal. Xi tchikʼbʼaʼn Pedro kye: «Aqeye e kubʼ bʼyonte Jesús, noqtzun tuʼnj,  jaw anqʼin tuʼn Jehová. Jaʼlo at Jesús toj kyaʼj ttxlaj Dios toj tbʼanqʼabʼ. Ex o tzaj tqʼoʼn xewbʼaj xjan qeye ik tzeʼn tzaj ttziyen. Tuʼntzunju ma tzʼok kykeʼyine ex ma tzʼok kybʼiʼne qe milagr lu».

Nimxix e jaw labʼin xjal. Otoq pon tyol Pedro toj kyanmi, tuʼntzunju xi kyqanin jlu te: «¿Tiʼ tuʼn tbʼant quʼne?». Xi ttzaqʼweʼn Pedro kye: «Tajtz tiʼj kyanmiye ex tuʼn tbʼyan teyle junjun kyeye toj tbʼi Jesús. Yajxitl ktzajel tqʼoʼn Dios xewbʼaj xjan te jun oyaj kyeye». Tojx qʼij aju junlo 3,000 xjal jaw aʼ kywiʼ. Atxix toj ambʼil aju, xi tzyet tuʼn tten mas t-xnaqʼtzbʼen Jesús toj Jerusalén. Bʼant mas kʼloj okslal kyuʼn apóstol tuʼn tonbʼil xewbʼaj xjan. Iktzun tten xi kyxnaqʼtzaʼn kye qe xnaqʼtzbʼen tkyaqilju tiʼchaq otoq tzaj tqʼamaʼn Jesús kye.

«Qa in tchikʼbʼaʼna tuʼn ttziʼya qa a Jesús Qajaw, ex qa ma tokslaya tuj tanmiya qa tuʼn Dios jatz anqʼin Jesús kyxol kyimni, ok kletela» (Romanos 10:9).