Tej kukxtoq at Jesús kyukʼil t-apóstol toj ja jatumel e waʼn tiʼj mankbʼil wabʼj te qale, xi tqʼamaʼn kye: «Kykyaqile ok chin kjel kytzaqpiʼne toj qonikʼen jaʼlo». Xi tqʼamaʼn Pedro te: «Mlayx weye. Maske jaku kyaj tzaqpiʼna kyuʼn txqantl, mlayx kyaj ntzaqpiʼna». Noqtzun tuʼnj, xi ttzaqʼweʼn Jesús te Pedro: «Naʼmxtoq ttzaj oqʼ jun tzekʼ, moqa tman ekʼ, kxel tqʼamaʼna oxe maj qa mintiʼ ojtzqiʼn nwitze tuʼna».

Tej t-xi qʼiʼn Jesús kyuʼn soldad toj tja Caifás, chʼixme kykyaqil apóstol otoq che el oq. Noqtzun tuʼnj, oʼkx kabʼe e ok lepeʼ kyiʼj xjal. Jun kyxol jlu atoq Pedro. Okx twi tpeʼn tja Caifás ex ok ten tiʼj qʼaqʼ tuʼn tmeqʼt. Tej toktoq Pedro tiʼj qʼaqʼ, okx tkeʼyin jun majen toj twitz ex xi tqʼamaʼn te: «¡Ojtzqiʼn twitza wuʼne! ¡In bʼettoqa tukʼil Jesús!».

Xi ttzaqʼweʼn Pedro: «Miʼn. Nya ax tok. Mintiʼ ojtzqiʼn wuʼne alqiʼj in yolina», ex xi bʼet jatumel taʼ ttzi ja. Oktzun keʼyin tuʼn juntl majen ex xi tqʼamaʼn jlu kye txqantl: «¡In bʼettoq xjal lu tukʼil Jesús!». Xi ttzaqʼweʼn Pedro: «¡Mintiʼx chʼin ojtzqiʼn wuʼne alkyeju Jesús!». Ax ikx jun xinaq, moqa ichan, tqʼama: «In bʼettoqa junx kyukʼil. In nel nikʼbʼaj tiʼja, in yoline ik tzeʼn che yolin qe aj Galilea, ik tzeʼn te Jesús». Noqtzun tuʼnj, xi tqʼamaʼn Pedro: «¡Mintiʼ ojtzqiʼn twitz wuʼne!».

Tojx ambʼil aju, tzaj oqʼ jun tzekʼ. Xi tkeʼyin Pedro qa in noktoq tqʼoʼn Jesús twitz tiʼj ex tzaj tnaʼn aʼyeju yol e tzaj tqʼamaʼn Jesús te. Tuʼntzunju etz oq ex ok ten oqʼel.

Atzunte kʼloj jwes otoq tzʼok kychmon kyibʼ toj tja Caifás tuʼn tok Jesús kyuʼn toj xjel. Aju kʼloj jwes attoq kyoklen kyibʼaj okslabʼil. Otoq bʼaj kyximen tuʼn tkubʼ kybʼyoʼn Jesús ex in che jyontoq jun til tuʼn tbʼant jlu kyuʼn. Noqtzun tuʼnj, mintiʼ kanet jun til kyuʼn tuʼn tkubʼ tkastiw. Xi tqanin Caifás jlu te Jesús: «¿Ape teya Tkʼwaʼl Dios?». Xi ttzaqʼweʼn Jesús: «Aʼyine». Tqʼamatzun Caifás: «Ma kanet til quʼn. ¡Ma yolin nya bʼaʼn tiʼj Dios!». Aju kʼloj jwes bʼaʼn ela toj kywitz ex kyqʼama: «Il tiʼj tuʼn tkyim xjal  lu». Ok kytzʼajin ttziʼ, okx kytzubʼin toj twitz, ok kyjupuʼn twitz, ok kykʼixbʼisaʼn ex kyqʼama: «¡Qa aya jun tsanjel Dios, qʼamantza qeye alkye ma tzʼok kʼixbʼisante teya!».

Tej tkubʼ qsqix, xi kyiʼn Jesús toj ja jatumel in nok kychmon kyibʼ kʼloj jwes ex xi kyqanin juntl maj te: «¿Aya Tkʼwaʼl Dios?». Xi ttzaqʼweʼn Jesús: «Aʼyine. Aʼyex qeye in che qʼamante qa aʼyine». Kyqʼamatzun qa otoq yolin nya bʼaʼn tiʼj Dios ex xi kyiʼn toj ja te kawbʼil te Poncio Pilato, aju aj kawil te Roma. ¿Tiʼ bʼaj yajxitl? Qo xnaqʼtzal tiʼj.

«Tzul tqʼijlalil, ex matzun tzul kanun, tuʼn kyel sputje; teyle junjun kxel tiʼn tbʼe, ex chin kyjel kyqʼoʼne njunalxe. Pero mya njunalxe atine, porque at Nmane wukʼile» (Juan 16:32).