Xi qʼiʼn Jesús toj ja te kawbʼil kyuʼn nejenel kye pal. Xi tqanin Pilato jlu kye: «¿Alkye til xjal lu tuj kywitze?». Xi kytzaqʼweʼn jlu: «¡In tzaj tqʼamaʼn qa jun rey!». Xitzun tqanin Pilato te Jesús: «¿Apeya ju rey kye xjal judiy?». Xi ttzaqʼweʼn Jesús: «Aju nkawbʼile mya te twitz txʼotxʼ».

Yajxitl xi tsamaʼn Pilato Jesús tukʼil Herodes, aju aj kawil te tnam Galilea tuʼn tok tkeʼyin qa at jun til. El tnikʼ Herodes qa mintiʼ jun nya bʼaʼn otoq bʼant tuʼn Jesús ex xi tsamaʼn juntl maj tukʼil Pilato. Xi tqʼamaʼn Pilato jlu kye xjal: «Ma tzʼok nkeʼyine tukʼil Herodes qa mintiʼ jun til xjal lu. Kxel ntzaqpiʼne». Noqtzun tuʼnj, e ok ten xjal ẍchʼil: «¡Bʼyonkuya! ¡Bʼyonkuya!». Bʼaj asyalin Jesús kyuʼn soldad, okx kytzubʼan toj twitz ex bʼaj kykʼixbʼisaʼn. Jax kyqʼoʼn jun chʼiʼx coron toj twiʼ ex xi kyqʼamaʼn jlu te xmaybʼil tiʼj: «Qlax teya, aya rey kye xjal judiy». Xi tqʼamaʼn Pilato juntl maj kye xjal: «Mintiʼ ma wile jun nya bʼaʼn ma bʼant tuʼn xjal lu». Atzun kye xjal in che ẍchʼin: «¡Yobʼinktza twitz tzeʼ!». Tuʼntzunju xi tqʼoʼn Pilato Jesús kye xjal tuʼn tkubʼ kybʼyoʼn.

Xitzun kyiʼn Jesús toj jun lugar Gólgota tbʼi. Jaw kyyobʼin twitz tzeʼ ex ax kyaj kyqʼoʼn. Naʼn Jesús Dios te Jehová: «Tat, najsama kyil xjal lu, porke mintiʼ in nel kynikʼ tiʼjju in kybʼinchan». Xi kyqʼamaʼn xjal jlu te Jesús te xmaybʼil te: «Qa Tkʼwaʼl Diosa, tkuʼtza twitz tzeʼ ex klom tibʼa».

Jun kyxol qeju eleqʼ e jaw yobʼin ttxlaj Jesús xi tqʼamaʼn jlu te: «Jesús, bʼiʼx chin ule tiʼj tkʼuʼja ok tula tuʼn tkawina». Atzunte Jesús xi ttziyen te: «Ok ktela wukʼile toj Tbʼanel Najbʼil». Te qale, tzaj qlolj aju ten oxe or. Ateʼ junjun t-xnaqʼtzbʼen Jesús e kyaj weʼ ttxlaj tzeʼ, axpe ikx kyaj ten María aju ttxuʼ Jesús. Xi tqʼamaʼn te Juan tuʼn tok t-xqʼuqin María ik tzeʼn ttxuʼ.

Yajxitl tqʼama jlu: «Ma japun tkyaqil». Kubʼ tiʼn twiʼ ex jatz bʼaj t-xew. Toj ambʼil aju, tzaj jun kyaqnajnabʼ kyuw. Aju matij xbʼalun tokx toj tja Dios aju tkubʼ kyxol Xjan ex Xjanxix kubʼ laqj toj tnikʼjan. Jun nejenel te soldad tqʼama jlu: «Axix tok ate xjal lu Tkʼwaʼl Dios».

«Porke tkyaqilju tzaj ttziyan Dios ax tok ex in japun noq tuʼn Crist» (2 Corintios 1:20).