Tej otoqxi kyim Jesús, attoq jun xjal José tbʼi, qʼinin ex xi tqanin te Pilato qa jakutoq tzʼel tiʼn t-xmilal Jesús twitz tzeʼ. Okx tbʼalqʼiʼn José t-xmilal Jesús toj tbʼanel xbʼalun bʼinchan tiʼj noqʼ lino, ok tqʼoʼn tbʼanelxix tkʼokʼjal tiʼj ex okx tqʼoʼn toj jun jul aju naʼmxtoq tokx jun xjal toj. Yajxitl xi tqʼamaʼn tuʼn tok qʼoʼn jun matij abʼj te tmaqsil. Xi kyqʼamaʼn qe nejenel kye pal te Pilato: «In qo xobʼe tuʼnju jakulo txi kyelqʼan t-xnaqʼtzbʼen Jesús t-xmilal ex jaku tzaj kyqʼamaʼn qa otoq jaw anqʼin». Tuʼntzunju xi tqʼamaʼn Pilato jlu kye: «Kymaqsiʼnke jul ex kyqʼonke qe xqʼuqil».

Tej tel oxe qʼij te prim, moqa te qlax, i eʼx junjun xuʼj keʼyil jul. Ok kykeʼyin qa at jun otoq tzʼel qʼinte abʼj ttzi jul ex otoq jaqet. Toj jul lu tokxtoq jun anjel, xi tqʼamaʼn jlu kye: «Miʼn che xobʼe. Ma jaw anqʼin Jesús. Kyqʼonxe tqanil kye t-xnaqʼtzbʼen tuʼn kyxiʼ toj Galilea keʼyilte».

Jun rat naj xiʼ María Magdalena jyolte Pedro ex Juan. Xi tqʼamaʼn jlu kye: «Ma txi qʼiʼn t-xmilal Jesús». Jun rat naj i eʼx Pedro ex Juan ttzi jul. Tej tok kykeʼyin qa mix aʼl jun tokx toj, e meltzʼaj kyja.

Yajxitl, meltzʼaj María ttzi jul. Til kabʼe anjel tokx toj jul ex xi tqʼamaʼn jlu kye: «Mintiʼ bʼiʼn wuʼne jatumel ma txi qʼiʼn t-xmilal Wajawe». Yajxitl, til jun xinaq ex kubʼ t-ximen qa atoq xqʼuqil bʼech. Xi tqanin te: «Tat, qa aya ma txi qʼinte t-ximlal Jesús, qʼamantza jatumel ma pon tqʼoʼna». Xitzun ttzaqʼweʼn te: «¡María!», eltzun tnikʼ María tiʼj qa atoq Jesús. Xi tqʼamaʼn jlu te: «¡Xnaqʼtzal!», ex ok ttzyuʼn. Xi tqʼamaʼn Jesús jlu te: «Qʼamanxa kye wermane qa ma chin ok tkeʼyina». Jun rat naj xiʼ María ex xi tqʼamaʼn kye t-xnaqʼtzbʼen qa otoq tzʼok tkeʼyin Jesús.

Yajxitl, tojx qʼij aju, kyjaʼtoq kyxiʼ kabʼe t-xnaqʼtzbʼen toj Jerusalén tuʼn kypon toj Emaús. Ok ten jun xinaq bʼetil kyukʼil ex xi tqanin kye tiʼtoq in che yolin tiʼj. Xi kyqʼamaʼn jlu te: «¿Mintiʼ ma tbʼiya? Ma tzʼel oxe qʼij, xi kyqʼamaʼn nejenel kye pal tuʼn tkubʼ bʼyoʼn Jesús. Atzun  jaʼlo in tzaj kyqʼamaʼn junjun xuʼj qa itzʼ». Xi tqanin xinaq kye: «¿Mintiʼ in nokx toj kywiʼye aju o kyma tsanjel Dios? Kyqʼama qa tuʼn tkyim Jesús ex yajxitl tuʼn tjaw anqʼin». Ex ok ten qʼamalte mas tiʼchaq tiʼj Tyol Dios kye. Tej kypon toj Emaús, xi kyqʼamaʼn qe t-xnaqʼtzbʼen Jesús tuʼn tkyaj ten kyukʼil. Tej tzmatoq in che waʼn, naʼn Dios tiʼj pan, ex el kynikʼ tiʼj qa a Jesús aju xinaq lu. Ex kubʼ naj.

I eʼx ojqelan qe kabʼe t-xnaqʼtzbʼen Jesús lu toj Jerusalén. E pon toj ja jatumel otoq tzʼok kychmon kyibʼ apóstol ex xi kyqʼamaʼn kye aju otoq bʼaj. Tej ateʼtoq toj ja, pon Jesús kyukʼil. Tnejel, mintiʼtoq in xi kynimen qa a Jesús. Noqtzun tuʼnj, xi tqʼamaʼn jlu kye: «Kykeʼyintze qe nqʼabʼe, chin kymakoʼnke. Tzʼibʼin maj qa tuʼn tjaw anqʼin Jesús kyxol kyimni».

«Aqine ju bʼe, aqine ju yol axix tok, ex aqine qʼol chwinqlal; mi aʼl jun xjal jaku pon tukʼil Dios Mambʼaj, qa mya wuʼne» (Juan 14:6).