Ul Jesús twitz Txʼotxʼ tuʼn tpakbʼan tiʼj tbʼanel tqanil tiʼj Tkawbʼil Dios. Ax ikx, xi tqʼoʼn Jehová xewbʼaj xjan te tuʼn tbʼant milagr tuʼn ex tuʼn tkubʼ tyekʼin aju kbʼantel tuʼn aj tok te aj Kawil. Jun techel, jakutoq qʼanit alkyexku yabʼil tuʼn Jesús. Noq jaxku tumel pon, xi kyqanin qe xjal at kyyabʼ onbʼil te, ex e qʼanit kykyaqil tuʼn. Jaqet kywitz moẍ, bʼant kybʼin qeju mibʼan che bʼin ex bʼant kybʼet qeju mintiʼ in yukch kyxmilal. Noq oʼkx qa ma tzʼok kytzyuʼn ttxaʼn t-xbʼalun Jesús in che qʼanittoq xjal. Ax ikx etz tiʼn juʼẍ toj kyanmi xjal. E ok lepeʼ xjal tiʼj noq jaxku tumel xiʼ, mintiʼ i el tikʼun xjal, axpe ikx tej tajtoq tuʼn tten tjunalx.

Jun maj, tzaj qʼiʼn jun xjal mintiʼ in yukch t-xmilal toj ja jatumel attoq Jesús. Noqtzun tuʼnj, attoq nim xjal ex mintiʼ bʼant tuʼn kyokx, tuʼntzunju kubʼ kybʼinchaʼn jun jul twiʼ ja tuʼn tkutz kyiʼn tukʼil Jesús. Xi tqʼamaʼn Jesús te xjal mintiʼ in yukch t-xmilal: «Weʼktza ex bʼeta». E jaw labʼin xjal tiʼj tej t-xi tzyet tuʼn tbʼet.

Toj juntl maj, pon Jesús toj jun tnam ex e jaw ẍchʼin 10 xjal tok txʼaʼk kyiʼj: «Jesús, qʼaqʼantz tkʼuʼja qiʼje». Toj ambʼil aju, mintiʼtoq qʼoʼntz ambʼil kye tuʼn kyok laqʼeʼ kytxlaj xjal. Ax ikx, in tzaj tqʼamaʼntoq Tley Jehová qa oʼkx jakutoq cheʼx xjal tok txʼaʼk kyiʼj toj tja Dios tzmaxi aj kybʼanix. Tuʼntzunju xi tqʼamaʼn Jesús kye tuʼn kyxiʼ toj tja Dios ex e qʼanit. Tej tel tnikʼ jun kyxol qe xjal qa otoq qʼanit, meltzʼaj tuʼn t-xi tqʼoʼn  chjonte te Jesús ex tuʼn tjaw tnimsaʼn tbʼi Dios. Kyxol qeju 10 xjal oʼkx jun meltzʼaj tuʼn t-xi tqʼoʼn chjonte te Jesús.

At jun xuʼj qʼiʼntoq 12 abʼqʼi toklen jun yabʼil tiʼj ex otoq tzaj bʼaj tkʼuʼj tuʼnju mintiʼtoq in qʼanit. Tuʼntzunju, okx tlamon tibʼ kyxol xjal tuʼn tpon tiʼjxe Jesús ex ok tmakoʼn ttxaʼn t-xbʼalun. Tojx ambʼil aju qʼanit. Tej tbʼaj jlu, xi tqanin Jesús: «¿Alkye ma tzʼok makonte nxbʼalune?». Attoq t-xobʼil xuʼj, ok laqʼeʼ ttxlaj ex xi tqʼamaʼn tkyaqil te. Xi tqʼuqbʼaʼn Jesús tkʼuʼj ex xi tqʼamaʼn te: «Nmeʼjel, txiʼya toj txubʼtxaj».

Jun aj kawil Jairo tbʼi, kubʼsan twitz Jesús: «Tzaja njaye. Yabʼxix taʼ nmeʼjele». Pero tej naʼmxtoq tpon Jesús toj tja Jairo, otoq kyim tal txin. Tej tpon, ok tkeʼyin Jesús attoq nim xjal in che oqʼ kyukʼil toj tja txin. Xi tqʼamaʼn Jesús kye: «Miʼn che oqʼe, noq in tan». Tzajtzun ttzyuʼn tqʼabʼ tal txin ex tqʼama: «Txin, weʼktza». Jun rat jaw weʼ tal txin, ex xi tqʼamaʼn Jesús kye ttat tuʼn t-xi kyqʼoʼn chʼin twa. ¡Noq ximana tiʼ kubʼ kynaʼn ttat!

«Tzaj tqʼoʼn Dios tipumal Jesús aj Nazaret, ex o noj tuʼn Xewbʼaj Xjan tuʼn tkʼmonte toklen, ex bʼaʼn kyuʼne tzaʼn tten o bʼet Jesús in tbʼinchaʼn bʼaʼn, ex kykyaqil qeju in che yajlanjtz tuʼn tajaw il e bʼanix tuʼn Jesús, porke attoq Dios tukʼil» (Hechos 10:38).