Attoq jun plaj twitz txʼotxʼ toj tjawitz qʼij te tnam Israel jatumel in kubʼtoq kyximen xjal qa jakutoq tzaj yekʼin kybʼe kyuʼn cheʼw. Toj jun qonikʼen, ok kyqʼoʼn kywitz junjun xjal najleqe toj Oriente tiʼj jun cheʼw in yukch twitz kyaʼj ex in qoptzʼaj wen ex e ok lepeʼ tiʼj. Xi yekʼin kybʼe tuʼn «cheʼw» tejxi kypon toj Jerusalén. In xitoq kyqanin xjal lu kye txqantl: «¿Jatumel taʼ neʼẍ aju kʼokel te aj kawil kye aj Judiy? Qaje tuʼn qkubʼ mokʼeʼye twitz».

Ok tbʼiʼn Herodes, aju aj kawil toj Jerusalén, tqanil tiʼj akʼaj aj kawil. Tzaj bʼajxix tkʼuʼj ex xi tqanin kye nejenel kye pal: «¿Jatumel tuʼn tul itzʼj aj kawil lu?». Xi kytzaqʼweʼn te: «Kyaj kyqʼamaʼn tsanjel Dios qa atz tuʼn tul itzʼj toj Belén». Tuʼntzun jlu, e tzaj ttxkoʼn Herodes qe xjal tzajniqe toj tjawitz qʼij ex xi tqʼamaʼn kye: «Kyxiʼye toj Belén ex kjyontze tal kʼwaʼl. Ex bʼaʼn tuʼn kymeltzʼaje wukʼile ex kyqʼamantze weye jatumel taʼ, tuʼnju ax ikx weye waje tuʼn nkubʼ mokʼeʼye twitz». Noqtzun tuʼnj, nya ax tok jlu.

Ok ten juntl maj «cheʼw» bʼetel, ex e ok lepeʼ qe xjal tiʼj tzmaxi tej tpon toj Belén. Ex weʼtzun «cheʼw» tibʼaj jun ja, e okx qe xjal ex kanet Jesús kyuʼn tukʼix tnan, aju María. E kubʼ mokʼeʼ twitz tal kʼwaʼl lu ex xi kyqʼoʼn oyaj te: qʼan pwaq, incienso ex tqʼolil tzeʼ mirra tbʼi. Noqtzun tuʼnj, ¿ape Jehová xi samante qe xjal lu tuʼn kypon jatumel taʼtoq Jesús? Nya tuʼn.

Toj qonikʼen aju, xi tqʼamaʼn Jehová jlu te José toj twitzikʼ: «Taj Herodes tuʼn tkubʼ tbʼyoʼn Jesús. Qʼimex t-xuʼjila tzalu tukʼix tkʼwaʼla, ex chex oqe toj Egipto. Che tenkje atztzun ex miʼn che ajtz meltzʼaje ajxi t-xi nqʼamaʼne kyeye qa ya mlay tzajtl nya bʼaʼn kyiʼje». Tuʼntzunju jun rat i eʼx José kyukʼil toj tja toj Egipto.

Ax ikx, xi tqʼamaʼn Jehová kye xjal tzajniqe toj Oriente tuʼn miʼn kymeltzʼaj tukʼil Herodes. Tej tel tnikʼ Herodes tiʼj qa mlaytoq che meltzʼajtl, tzajxix tqʼoj. Ex tuʼnju mintiʼ kanet Jesús tuʼn, xi tqʼamaʼn tuʼn kykubʼ bʼyoʼn kykyaqil qe kʼwaʼl te Belén aʼyeju junxtoq kyabʼqʼi tukʼil Jesús.  Noqtzun tuʼnj, mintiʼ te Jesús tzaj nya bʼaʼn tiʼj tuʼnju najchaqtoq taʼ atz Egipto.

Tej tbʼet ambʼil, kyim Herodes. Xitzun tqʼamaʼntl Jehová te José: «Mlay tzajtl nya bʼaʼn kyiʼje. Jaku che ajtz meltzʼaje». Ajtz meltzʼaj José, María ex Jesús toj tnam Israel ex e kyaj ten anqʼil toj tnam Nazaret.

«Iktzun we nyol in xi nmaʼne, [...] in japun tuʼn aju in xi nmaʼne tuʼn tbʼant» (Isaías 55:11).