In nanqʼintoq José ex María toj tnam Nazaret tukʼix Jesús ex qe txqantl titzʼin ex qe tanabʼ. In naqʼunantoq José te karpinter tuʼn kykʼaʼchit qe toj tja. Ax ikx, in xitoq tqʼoʼn xnaqʼtzbʼil kye tiʼj Jehová ex kyiʼj Tley. Naqʼli qetoq toj tja José tuʼn kyxiʼ toj ja te kʼulbʼil tuʼn tjaw kynimsaʼn Jehová ex tuʼn kyxiʼ toj Jerusalén tuʼn tkubʼ kyikʼsaʼn Xjan Qʼij tkyaqil abʼqʼi.

Tej qʼiʼntoq 12 abʼqʼi tuʼn Jesús, i eʼx kyukʼil toj tja tzmax toj Jerusalén, ik tzeʼnx in bʼanttoq kyuʼn. Nojnitoq toj tnam kyuʼn xjal tuʼnju ax ikx otoq che pon ikʼsalte Xjan Qʼij. Tej tbʼaj ninqʼij, meltzʼaj José ex María kyja ex ximentoq kyuʼn qa tokx Jesús kyxol qe xjal at kyxilen kyukʼil. Noqtzun tuʼnj, tej kyok ten jyol Jesús kyxol xjal, mintiʼ kanet kyuʼn.

Tuʼntzunju, e meltzʼaj juntl maj toj Jerusalén ex ikʼ oxe qʼij in che jyontoq tiʼj Jesús. Kanet kyuʼn toj tja Dios. Atztoq taʼ Jesús, qʼuqlitoq kyxol aj xnaqʼtzal, in bʼintoq kyiʼj ex in xitoq tqanin junjun tbʼanel xjelbʼitz kye. In netztoq kywitz aj xnaqʼtzal tiʼjju in tzaj tqʼamaʼn Jesús,  tuʼntzunju e ok ten qanil kyxjelbʼitz te. E jaw labʼinxix tiʼj tzaqʼwebʼil in tzajtoq tqʼoʼn. El kynikʼ tiʼj qa in nelxixtoq tnikʼ kyiʼj Tley Jehová.

Otoq tzaj bʼajxix tkʼuʼj José ex María. Xi tqʼamaʼn María jlu te: «Wal, ma qo jyone tiʼja toj tkyaqil tembʼil. ¿Jatumeltoq taʼya?». Xi ttzaqʼweʼn Jesús te: «¿Mintiʼpe bʼiʼn kyuʼne qa iltoq tiʼj tuʼn ntene toj tja Ntate?».

Aj meltzʼaj Jesús kyukʼil ttat toj tnam Nazaret. Atztzun, xi tyekʼin José te Jesús tuʼn tbʼant taqʼunan tiʼj karpinter. ¿Tiʼ teya t-xim? ¿Tzeʼntoq Jesús tej qʼaxtoq? Kukxtoq in chʼiy Jesús ex kukxtoq in nok tnabʼil. Ex tuʼntzun jlu, kukxtoq in ten mas tkʼujlabʼil Dios ex qe xjal tiʼj.

«Nman Dios, in chin tzalaje tuʼn tbʼant tajbʼila; aju t-xnaqʼtzbʼila kʼuʼn wuʼne tuj wanmiye» (Salmo 40:8).