Aʼyeju xjal toj tnam Judá nim maj el kypan kyibʼ tiʼj Jehová ex e ok ten ajbʼel kye txqantl nya ax tok dios. Kyoj ambʼil aju, ok tilil tuʼn Jehová tuʼn tonin kyiʼj ex e tzaj tsamaʼn nim tsanjel tuʼn kyonin kyiʼj. Noqtzun tuʼnj, mintiʼ i ex nimen kyuʼn xjal, noq e xmayin kyiʼj. Kubʼ t-ximen Jehová tuʼn tkubʼ tnajsaʼn kʼulbʼil kywitz nya ax tok dios. ¿Alkyetoq tten kbʼantel tuʼn?

Kukxtoq in kubʼ kyiʼj tnam tuʼn Nabucodonosor, aju aj kawil te Babilonia. Tej tkubʼ tnejel maj tiʼj Jerusalén tuʼn, tzyet aj kawil Joaquín tuʼn, e tzyet qe xjal nim kyoklen, qe soldad ex qe bʼinchal junjun tiʼchaq ex i ex tiʼn toj tnam Babilonia. Ax ikx xi tiʼn qe qʼinumabʼil ateʼtoq toj tja Jehová. Tej tikʼ jlu, kubʼ t-ximen Nabucodonosor tuʼn tok Sedequías te aj kawil toj tnam Judá.

Tnejel, okx tqʼon tibʼ Sedequías tjaqʼ tkawbʼil Nabucodonosor. Noqtzun tuʼnj, aʼyeju nya ax tok aj sanjel ex qeju xjal kyoj tnam ateʼ nqayin, e ok ten qʼamalte te Sedequías tuʼn tjaw tin tibʼ ex tuʼn tel tpan tibʼ tiʼj Babilonia. Xi tqʼamaʼn Jeremías jlu te Sedequías: «Qa ma tzʼel tpan tibʼa, ok che kyimel xjal, tzul waʼyij ex tzul yabʼil toj tnam Judá».

Tej tikʼ wajxaq abʼqʼi, el tpan tibʼ Sedequías tiʼj Babilonia, tuʼntzunju xi tqanin onbʼil kye kysoldad Egipto. Xitzun tqʼamaʼn Nabucodonosor kye tsoldad tuʼn kyok lipen tiʼj tnam Jerusalén. Ok kytxolbʼan kyibʼ soldad te Babilonia tiʼjele tnam Jerusalén. Xitzun tqʼamaʼn Jeremías jlu te Sedequías: «Ma tzaj tqʼamaʼn Jehová qa mlay kyima ex mlay kubʼ naj tnam qa ma txi tqʼon tibʼa toj kyqʼabʼ xjal te Babilonia. Pero qa mintiʼ xi tqʼon tibʼa, ok kʼokel kyqʼoʼn tqʼaqʼal Jerusalén ex kxel kʼaloʼna kyuʼn». Xi  ttzaqʼweʼn Sedequías jlu: «¡Mlayx txi nqʼon wibʼe!».

Tej tikʼ jun abʼqʼi tukʼil mij, okx kypaʼn soldad te Babilonia jun plaj muro te Jerusalén ex atz e okx toj tnam ex kubʼ kypatin. Ax ikx kubʼ kypatin tja Dios, kubʼ kybʼyoʼn nim xjal ex xi kykʼaloʼn nim mil xjal te majen.

Tzaqpaj Sedequías toj tnam Jerusalén, pero i ex lepeʼ soldad te Babilonia tiʼj, tzyet kyuʼn nqayin ttxlaj Jericó ex xi kyiʼn twitz aj kawil Nabucodonosor. Ok obligarin Sedequías tuʼn aj kawil tuʼn tok tqʼoʼn twitz tiʼj alkye tten kubʼ bʼyoʼn qe tkʼwaʼl. Yajxitl, etz qʼiʼn qe tbʼaqʼ twitz ex okx tqʼoʼn toj cárcel. Atztzun kyim Sedequías. Pero tzaj ttziyen Jehová jlu te tnam Judá: «Aj tikʼ 70 abʼqʼi, ok che meltzʼajele juntl maj wuʼne toj kyjaye atz Jerusalén».

¿Tiʼ bʼaj kyiʼj qeju kuʼxun i ex qʼiʼn toj tnam Babilonia? ¿Kukxpe e ajbʼen te Jehová?

«Ax tok Qman Dios, at tipumala tuʼn tbʼant tkyaqil tuʼna, axix tok ex tuj tumelxix aju kysentens ma kubʼ tqʼoʼna» (Apocalipsis 16:7).