Tej tikʼ chʼintl ambʼil toklen twitzkʼaʼn Nabucodonosor jun tilbʼilal, tqʼama tuʼn tkubʼ bʼinchaʼn jun matij tilbʼilal qʼan pwaq ttxʼotxʼil. Kubʼ tqʼoʼn toj chqʼajlaj Dura tbʼi ex e ok tchmoʼn kykyaqil xjal toj tnam twitzju tilbʼilal, axpe ikx te Sadrac, Mesac ex Abednego. Xi tqʼamaʼn aj kawil jlu: «Aj tok kybʼiʼne tqʼajqʼajel twi chun, twi arpa ex twi gaita, il tiʼj tuʼn kykubʼ ẍmejeʼye twitz tilbʼilal. Qa at jun mintiʼ xbʼant jlu tuʼn, ok kʼokex qʼet toj horno in kʼant qʼaqʼ toj». ¿Tiʼ teya t-ximbʼetz tiʼj? ¿E kubʼpe ẍmejeʼ oxe aj Hebreo twitz tilbʼilal? ¿Moqa oʼkx e ajbʼen te Jehová?

Xitzun tqʼamaʼn aj kawil tuʼn tok tqʼajqʼajel twi chnabʼ. Kykyaqil xjal e kubʼ ẍmejeʼ twitz tilbʼilal tuʼn kykʼulin twitz. Atzunte Sadrac, Mesac ex Abednego mintiʼ bʼant jlu kyuʼn. At junjun xjal ok kyqʼoʼn kywitz tiʼj jlu ex xi kyqʼamaʼn te aj kawil: «Aqeju oxe aj Hebreo lu, mintiʼ in che kʼulin twitz tilbʼilal xjaw tbʼinchaʼna». Xi tqʼamaʼn Nabucodonosor tuʼn kytzaj qʼiʼn qeju oxe kuʼxun twitz ex xi tqʼamaʼn jlu kye: «Kxel nqʼoʼne juntl maj ambʼil kyeye tuʼn kykubʼ ẍmejeʼye twitz tilbʼilal. Qa mintiʼ xbʼant kyuʼne, che okex nxoʼne toj horno in kʼant qʼaqʼ toj. Ex mi aʼlx jun dios jaku che klete tuʼn». Atzun kye kuʼxun xi kytzaqʼweʼn te: «Nya il tiʼj tuʼn ttzaj tqʼoʼna juntl ambʼil qeye tat rey. Jaku qo klete tuʼn Qdiose. Ex qatzun mintiʼ xqo klete tuʼn, mlay qo kʼulune twitz tilbʼilal xkubʼ tbʼinchaʼna».

Tzaj nimxix tqʼoj Nabucodonosor. Xi tqʼamaʼn jlu kye t-xjalil: «¡Kymeqʼtzanke wuq majtl horno twitzju in nokx kymeqʼtzaʼne!». Ex xi tqʼamaʼntl jlu kye tsoldad: «Kykʼalonke qe xinaq lu ex bʼaʼn tuʼn tokx kyxoʼne toj  horno». Bʼiʼx e kyim soldad tej kypon laqʼeʼ ttziʼ horno tuʼnju nimxix in kʼantoq qʼaqʼ toj. E okx qʼoʼn oxe qʼa toj horno. Yajxitl, pon Nabucodonosor jatumel taʼ horno ex ok tqʼoʼn twitz kyiʼj kyaje xjal in che bʼettoq toj, ex nya oʼkx oxe. Tzaj xobʼxix ex xi tqanin kye onil te: «¿Nyapetzun oxe xjal ma che okx qxoʼn toj qʼaqʼ? At kyaje xjal, ¡ex at jun ik keʼyin ik tzeʼn jun anjel!».

Pon laqʼeʼxix Nabucodonosor ttziʼ horno ex xi t-ẍchʼiʼn jlu: «¡Ku kyetze, aqeye tmajen Dios nimxix toklen!». Kykyaqil xjal etz kywitz tiʼj tej tok kykeʼyin qa mintiʼx jun tiʼ otoq bʼaj kyiʼj Sadrac, Mesac ex Abednego tej kyetz toj qʼaqʼ. Mintiʼ tzʼeʼy kyxmilal, kyxbʼalun, ttzmal kywiʼ nixpe chʼiʼn t-xew sibʼ ok kyiʼj.

Tqʼama Nabucodonosor jlu: «¡Nimxix toklen Tdios Sadrac, Mesac ex Abednego! Ma tzaj tsamaʼn t-anjel tuʼn kyklet tuʼn. Mintiʼ juntl dios ik tzeʼn kye Kydios».

Otoq bʼaj kyximen qeju oxe kuʼxun aj Hebreo tuʼn kyajbʼen oʼkx te Jehová, noq tiʼxku jaku bʼaj. ¿Taja tuʼn kukx tajbʼena te Jehová ik tzeʼn kye?

«Twitz Qman tuʼn kykʼulune, aju Kydiose, ex oʼkx te tuʼn kyajbʼene» (Mateo 4:10).