Toj jun qonikʼan ok twitzikʼ Nabucodonosor ex tzaj xobʼxix tuʼn. Xi tqʼamaʼn kye t-xjal at kynabʼil tuʼn t-xi kyqʼamaʼn te tiʼ in tzaj tyekʼin twitzikʼ, pero ni jun bʼant tuʼn t-xi tqʼamaʼn tiʼ t-xilen twitzikʼ. Yajxitl, yolin aj kawil tukʼil Daniel.

Xi tqʼamaʼn Nabucodonosor jlu te Daniel: «Toj nwitzikʼe, ma tzʼok nqʼoʼne nwitze tiʼj jun tzeʼ ma chʼiyxix wen ex tzmax twitz kyaʼj ma japun twiʼ. Qʼanchaʼl jaxku tumel twitz Txʼotxʼ. Attoq tbʼanelxix t-xaq ex attoq nim twitz. In che ul qe txkup ojlal tjaqʼ t-xlekumal, ex in jax kybʼinchaʼn pájaro kyja toj t-xaq. Yajxitl, ma kuʼtz jun anjel toj kyaʼj, ma jaw tqʼajqʼajel twiʼ ex ma tqʼama jlu: ‹¡Kytxʼeminktze tzeʼ ex kyiʼmele qe tqʼabʼ! Noqtzun tuʼnj, kyqʼonkje chʼin ttronkil tukʼix tlokʼ. Ex kkʼalonke tiʼjele ttronkil tuʼn kʼuxbʼil ex tuʼn qʼan kʼuxbʼil. Aju tanmi tzeʼ kchʼexpajel. Nya tanmi jun xjal ktel te tanmi, sino tanmi jun txkup te toj kʼul. Ex che ikʼel wuq ambʼil. Kykyaqil kʼokel kyqʼoʼn kywitz tiʼj qa a Dios aj Kawil ex qa jaku txi tqʼoʼn jun kawil te alkyexku taj›».

Tzaj tqʼamaʼn Jehová te Daniel tiʼ t-xilen witzikʼ. Tej tel tnikʼ Daniel tiʼj, tzaj t-xobʼil. Ex tqʼama: «Aya tat rey, noqwit atz japun witzikʼ lu kyiʼj tajqʼoja, pero atz tiʼja kjapunel. Aya aju tzeʼ nim twaʼlil xjaw txʼemin. Kʼelel qʼiʼn tkawbʼila toj tqʼabʼa ex kwaʼla tiʼj kʼul ik tzeʼn qe txkup te tjaqʼ kʼul. Pero ma tzaj tqʼamaʼn anjel tuʼn tkyaj qʼoʼn jun piẍ ttronkil tzeʼ tukʼix tlokʼ. A jlu in tzaj tyekʼin qa kʼokela juntl maj te rey».

Tej tikʼ jun abʼqʼi tibʼaj jlu, in bʼet Nabucodonosor twiʼ tja te kawbʼil ex jaw labʼin tiʼj tnam Babilonia. Tqʼama jlu: «¡Tbʼanelxix tnam ma jaw nbʼinchaʼne! ¡Aʼyine nimxix woklene!». Tej tzmatoq in tzaj tqʼamaʼn jlu, tzaj jun tqʼajqʼajel wibʼaj toj kyaʼj ex tqʼama jlu te: «¡Nabucodonosor! Ma naj tkawbʼila tuʼna».

Tojx ambʼil aju el lok Nabucodonosor ex ok tqʼon tibʼ ik tzeʼn jun txkup te tjaqʼ kʼul. Tuʼntzunju, ex lajoʼn toj ja te kawbʼil, ex anqʼin kyxol txkup toj kʼul. Tzaj chʼiy nim ttzmal twiʼ ex ok ik tzeʼn t-xikʼ jun tʼiw ex e chʼiy qe t-xkyʼaq ik tzeʼn qe t-xkyʼaq jun pájaro.

 Tej tikʼ wuq abʼqʼi, bʼant Nabucodonosor juntl maj, ex ok qʼoʼn juntl maj te aj kawil toj tnam Babilonia tuʼn Jehová. Tqʼamatzun Nabucodonosor jlu: «In jaw nnimsaʼne Jehová, aju aj Kawil te toj kyaʼj. In kubʼ tqʼoʼn kychʼixwi xjal in jaw kynimen kyibʼ. Ojtzqiʼn wuʼne jaʼlo qa a Jehová aj Kawil ex jaku txi tqʼoʼn kawbʼil noq te alqe tajbʼil tuʼn t-xi tqʼoʼn».

«Tuʼnju in jaw tniman tibʼ xjal in tzaj xitbʼil tiʼj; ex tuʼnju jawni twitz in kubʼ tzʼaq» (Proverbios 16:18).