Otoq tzikʼ junlo 70 abʼqʼi kyajtzlen meltzʼaj chʼixme kykyaqil aj Israel toj Jerusalén, maske atxtoq junjun in che anqʼintoq kyojele tnam te Persia, aju tnam mas nimtoq toklen. Jun kyxol qe aj Israel lu atoq Esdras, jun pal in xitoq t-xnaqʼtzaʼn Tley Jehová kye txqantl. Ok tbʼiʼn Esdras qa mintiʼ in xi kybʼiʼn xjal toj tnam Jerusalén aju Tley Jehová, tuʼntzunju tajtoq tuʼn t-xiʼ toj tnam tuʼn tonin kyiʼj. Atzunte aj kawil te Persia aju Artajerjes tbʼi, xi tqʼamaʼn te: «O tzaj tqʼoʼn Dios tnabʼila tuʼn t-xi t-xnaqʼtzaʼna Tley kye txqantl. Tuʼntzunju, txiʼya ex bʼaʼn tuʼn t-xi tiʼna alkyexku xjal taj tuʼn t-xiʼ tukʼila». Ok tchmon tibʼ Esdras kyukʼil kykyaqil qeju kyajtoq tuʼn kymeltzʼaj toj Jerusalén. Xi kyqanin te Jehová tuʼn kyok t-xqʼuqen toj bʼe ex i eʼxtzun toj jun kybʼe najchaq, moqa laqʼche.

Tej tikʼ kyaje xjaw, e pon toj Jerusalén. Aʼyeju nejenel ateʼ toj tnam xi kyqʼamaʼn te Esdras: «Mintiʼ in che bʼin aj Israel te Jehová ex o che kubʼ mojeʼ kyukʼil xuʼj in che kʼulin kye dios nya ax tok». ¿Tiʼ bʼant tuʼn Esdras? Kubʼ mokʼeʼ kywitz kykyaqil aj Israel ex ok ten naʼl Dios: «O kubʼ tbʼinchaʼna nimku tbʼanel tiʼchaq qiʼje Jehová, noqtzun tuʼnj, o kubʼ qbʼinchaʼne il twitza». Ajtz tiʼj kyanmi aj Israel, pero kukx kubʼ kybʼinchaʼn junjun tiʼ nya bʼaʼn. Tuʼntzunju e jaw tskʼoʼn Esdras qe tij xjal ex qe jwes tuʼn ttzaj kyjyoʼn chʼintl tqanil tiʼj jlu. Toj oxe xjaw bʼant tuʼn kyex kylajoʼn qeju nya kyajtoq tuʼn kyajbʼen te Jehová.

Ikʼtl 12 abʼqʼi. Ex bʼaj bʼinchaʼn juntl maj tmuro Jerusalén. Ok tchmoʼn Esdras kykyaqil aj Israel toj plas tuʼn t-xi t-xnaqʼtzaʼn Tley Jehová kye. Tej tjaw tjaqoʼn Ley, e jaw weʼ kykyaqil aj Israel. Jaw tnimsaʼn Esdras Jehová, ex jaw kyiʼn aj Israel kyqʼabʼ tuʼn tkubʼ kyyekʼin qa bʼaʼntoq in nela toj kywitz. Yajxitl, xi tuʼjin ex xi tchikʼbʼaʼn Esdras Tley Dios kye. Okxix kyqʼoʼn kywiʼ aj Israel tiʼj. El kynikʼ tiʼj qa otoq che el laqʼeʼ juntl maj tiʼj Jehová ex e ok ten oqʼel. Toj juntl qʼij, kukx xi tuʼjin Esdras Tley Dios kye. El kynikʼ aj Israel tiʼj qa iltoq tiʼj tuʼn tkubʼ kyikʼsaʼn aju Ninqʼij kyiʼj Tal ja t-xaq tzeʼ kywiʼ. Ex e ok ten bʼinchal junjun tiʼ tuʼn tajbʼen toj ninqʼij.

O che tzalajxix aj Israel kyoj qeju wuq qʼij te ninqʼij. Xi kyqʼoʼn chjonte te Jehová tuʼnju tbʼanel twitz awal ten.  Bʼajxtoq kubʼ kyikʼsaʼn jun Ninqʼij kyiʼj Tal ja t-xaq tzeʼ kywiʼ ik tzeʼn jlu atxix tej tanqʼin Josué. Tej tbʼaj ninqʼij, ok kychmon kyibʼ ex e ok ten naʼl Dios: «Aya Jehová, o qo tzoqpaje tuʼna tej atoʼye te majen. Tzaj tqʼoʼna qwaye toj tzqij txʼotxʼ, ax ikx aju tbʼanel txʼotxʼ lu. Noqtzun tuʼnj, mintiʼ o qo bʼine teya nimku maj. Maske tzaj tsamaʼna nim tsanjela tuʼn ttzaj kyqʼamaʼn qeye, mintiʼ xi qbʼiʼne. Noqtzun tuʼnj, kukx ten tpasensa qiʼje. Mintiʼx el naj tiʼj tkʼuʼja aju tzaj ttziyena te Abrahán. Atzun jaʼlo, in xi qtziyene qa qo bʼile teya». Kubʼ kytzʼibʼen aj Israel aju xi kytziyen te Jehová, ex aʼyeju nejenel kubʼ kyqʼoʼn twi kyqʼabʼ tiʼj uʼj tukʼil jun sey, ax ikx qe aj Leví ex qe pal.

«Mas at tzalajbʼil kye qeju in xi kybʼiʼn tyol Dios ex in xi kyniman» (Lucas 11:28).