Qo aj meltzʼaj junjun abʼqʼi qiʼjxe. Atz tzajni Nehemías toj tnam Israel ex in nanqʼintoq toj Susa, jun tnam te Persia. Ex jun tmajentoq aj kawil Artajerjes. Jun qʼij, pon terman Nehemías tzajni toj tnam te Judá tukʼil junjun nya bʼaʼn tqanil: «Aʼyeqe aj Israel e aj meltzʼaj toj Jerusalén nyaxix xqʼuqen ateʼ. Aʼyeju tmuro ex tlamel tnam e bʼaj kyxiten aj Babilonia naʼmx kybʼaj bʼinchaʼn». Tzaj nimxix tbʼis Nehemías tuʼn jlu. Tajbʼiltoq tuʼn tonin, kyjuʼtzun ok ten naʼl Dios tuʼn ttzaj tqʼoʼn aj kawil ambʼil te tuʼn t-xiʼ toj Jerusalén.

Yajxitl, el tnikʼ aj kawil qa in bʼisintoq Nehemías. Ex xi tqʼamaʼn jlu te: «Bʼajxtoq tzʼok in keʼyina ik tzeʼn jlu. ¿Tiʼ in bʼaj tiʼja?». Xi ttzaqʼweʼn Nehemías te: «Aju ntname, Jerusalén, kukx xiten taʼ, ¿tiquʼn miʼn chin bʼisune tiʼj jlu?». Xi tqanin aj kawil te: «¿Tiʼ jaku bʼant wuʼne tuʼn wonine tiʼja?». Tojx ambʼil aju, ok ten Nehemías naʼl Dios toj tanmi. Yajxitl tqʼama: «Najsama, qʼontza ambʼil weye tuʼn nxiʼye toj Jerusalén tuʼn kyjaw bʼinchet juntl maj tmuro tnam». Xi tqʼoʼn aj kawil Artajerjes ambʼil te tuʼn t-xiʼ toj Jerusalén. Axpe ikx xi tqʼoʼn onbʼil te tuʼn miʼn ttzaj jun nya bʼaʼn tiʼj toj tbʼe, aju najchaqtoq taʼ. Nya oʼkxju, ax ikx xi tqʼoʼn aj kawil toklen tuʼn tok tqʼoʼn twitz tiʼj aqʼuntl in bʼant toj Judá ex xi tqʼoʼn tzeʼ te tuʼn kybʼant tlamel tnam.

Tej tpon Nehemías toj Jerusalén, xi keʼyilte tzeʼn ateʼ tmuro tnam. Ex e ok tchmoʼn qe pal ex qe aj kawil, ex xi tqʼamaʼn kye: «Nya bʼaʼn taʼ jlu. Il tiʼj tuʼn qok ten aqʼunal». Bʼaʼn ela toj kywitz aj Israel ex e ok ten bʼinchal qe tmuro tnam.

At junjun aj qʼoj kyiʼj aj Israel e ok ten xmayil kyiʼj ex in tzajtoq kyqʼamaʼn jlu: «Noqpe oʼkx tuʼn jun zorro jaku kubʼ xitj aju muro in jaw kybʼinchaʼne». Noqtzun tuʼnj, aʼyeqe aqʼunal mintiʼ xi kyqʼoʼn kywiʼ tiʼj ex kukx e ok ten aqʼunal. Kukx chʼiy tweʼ muro kyuʼn ex ok te mas kyuw.

Pero noq minabʼen kubʼ kyximen aj qʼoj te junxichaq lugar tuʼn kyok tzoqpaj tiʼj tnam Jerusalén. Tej tok kybʼiʼn aj Judiy jlu, e tzaj xobʼ. Noqtzun tuʼnj, xi tqʼamaʼn Nehemías kye: «Miʼn che xobʼe. At Jehová qukʼil». Ex e kubʼ tqʼoʼn xqʼuqil tuʼn  kyxqʼuqin kyiʼj qe aqʼunal. Iktzun tten, mintiʼ bʼant tuʼn kyqʼojin aj qʼoj kyiʼj.

Bʼaj bʼinchaʼn tmuro ex qe tlamel tnam toj 52 qʼij. Tuʼn tkubʼ ikʼset, e tzaj tiʼn Nehemías kykyaqil qe aj Leví toj Jerusalén. E bʼaj tnukʼuʼn kabʼe kʼloj bʼitzel. Xiʼ Esdras tukʼil jun kʼloj, atzunte Nehemías tukʼil juntl kʼloj. E jax twi yotx te Tpwertil tnam jatumel in jatz twi aʼ. Ex xiʼ jun kʼloj toj jun plaj ex xiʼ juntl kʼloj toj juntl plaj in che bʼet tibʼaj muro tok tiʼjele tnam. In che bʼitzentoq te Jehová tukʼil chun, címbalos ex arpa tzmaxi tej tok kymojbʼan kyibʼ toj tja Dios. Xi kyqʼoʼn xinaq, qe xuʼj ex qe tal kʼwaʼl oyaj te Jehová ex kubʼ kyikʼsaʼn ninqʼij. Nimxixtoq in che tzalaj ex in qʼajttoq tqʼajqʼajel kywiʼ najchaq.

«Pero mi jun xjal jaku bʼant jun ubʼl tuʼn tuʼn tnaja tuʼn» (Isaías 54:17).