A Jehová aj Kawil tibʼaj tkyaqilju at. Kukx o ten tipumal kyibʼaj tiʼchaq ex kukx ktel tipumal kyibʼaj. Jun techel, klet Jeremías tuʼn Jehová tej chʼixtoq tkyim toj jun jul. Klet Sadrac, Mesac ex Abednego tuʼn toj jun horno, ex klet Daniel tuʼn tuʼn miʼn t-xi kychyoʼn león. Ax ikx xqʼuqin Jehová tiʼj Ester tuʼn tkolin tiʼj ttnam. Mlay tzaj tqʼoʼn ambʼil tuʼn tten nya bʼaʼn te jumajx. Aju yol kyaj qʼamaʼn tiʼj tilbʼilal nim twaʼlil ex tiʼj tzeʼ nim twaʼlil in tzaj tyekʼin qa chʼix tkubʼ tnajsaʼn Tkawbʼil Jehová tkyaqil nya bʼaʼn ex qa kkawil tibʼaj Txʼotxʼ.