TOJ Apocalipsis at junjun yol tkuʼx aju nya ikxix tten. Jun techel, aju in tqʼamaʼn qa at jun xuʼj in kubʼ ten kyukʼil nimku xinaq (ichan) ex tzʼibʼenk tibʼaj twitz aju bʼibʼaj «Nintz [moqa Matij] tnam Babilonia». Ax ikx in tzaj tqʼamaʼn qa qʼuqle kyibʼaj «xjal [...] nim kyajlal, ex [kyibʼaj] nasyon» (Apocalipsis 17:1, 5, 15). A jlu mlay bʼant tuʼn jun xuʼj, tuʼntzunju, aju in nok te Nintz (nim) tnam Babilonia naq jun techel in kubʼ qʼoʼn. Qa ikju, ¿tiʼ t-xilen jlu?

In tzaj tqʼamaʼn Apocalipsis 17:18 qa aju xuʼj lu a «nintz tnam aju in kawin kyibʼaj qe rey ateʼ twitz txʼotxʼ». Aju yol «tnam» in qo tzaj tonin tuʼn tkubʼ qximen qa jun kʼloj xjal jlu. Ax ikx, aju «nintz tnam» lu «in kawin kyibʼaj qe rey ateʼ twitz  txʼotxʼ». Kyjuʼtzun, jaku txi qqʼamaʼn qa aju Nintz tnam Babilonia jun kʼloj xjal jlu, aju at toklen twitz tkyaqil txʼotxʼ. Pero ¿alqiʼj in yolin? In yolin kyiʼj qeju okslabʼil (nimbʼil) ikʼen Jehová kyuʼn. Qjyonkux junjun texto toj Apocalipsis aʼyeju qo tzajel kyonin qa ik ttenju.

Aʼyeju kʼloj xjal at kyoklen jaku yolin kyiʼj kawil, kyiʼj kʼayel ex kyiʼj okslabʼil. Aju Nintz tnam Babilonia nya jun kʼloj kawil, quʼn in tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios qa aʼye «qe rey twitz txʼotxʼ ma che yaẍin tukʼil». Aju in tzaj qʼamaʼn qa in yaẍin, moqa in nok ten, kyukʼil ajkawil twitz Txʼotxʼ, a jlu naq in kubʼ qʼoʼn te jun techel tiʼjju in nok tmojbʼan tibʼ kyukʼil. Tuʼntzunju, in nok qʼoʼn tbʼi te «xuʼj jawni twitz [moqa in kubʼ ten] kyukʼil xinaq» (Apocalipsis 17:1, 2; Santiago 4:4).

In tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios qa aj tkubʼ najsaʼn xuʼj lu, ok che bʼiselxix «comersyant twitz txʼotxʼ» tiʼj. A jlu in tzaj tyekʼun qa aju Nintz tnam Babilonia nya atz in yolin kyiʼj nimaq kʼayel twitz txʼotxʼ. Quʼn in tzaj kyqʼamaʼn texto qa aʼyeqe kawil ex aʼyeqe kʼayil «najchaq», moqa laqʼche, tzul kyqʼoʼn kywitz tiʼj (Apocalipsis 18:3, 9, 10, 15-17). Tuʼnju ma qo xnaqʼtzan tiʼj, jaku txi qqʼamaʼn qa aju Nintz tnam Babilonia, nya aʼyeqe kawil ex nya aʼyeqe nimaq kʼayil, quʼn a jlu naq in kubʼ qʼoʼn te kyechel okslabʼil ikʼen Jehová kyuʼn.

At juntl techel tiquʼn jaku txi qqʼamaʼn qa in yolin jlu kyiʼj okslabʼil ikʼen Jehová kyuʼn. In tzaj qʼamaʼn qa in che kubʼ t-sbʼuʼn tnam ‹tuʼn tkyʼabʼen›, moqa tuʼn kyaqʼun chman (Apocalipsis 18:23). Tkyaqilju in bʼent kyuʼn chman at toklen kyukʼil taqʼunal tajaw il. Kyjuʼtzun, in nok tqʼoʼn Tyol Dios tbʼi Babilonia te «kynajbʼil kykyaqil txkaj juʼẍ», moqa taqʼunal tajaw il (Apocalipsis 18:2; Deuteronomio 18:10-12). Ax ikx, aʼyeju okslabʼil ikʼen Jehová kyuʼn, in nel kyikʼen qeju axix (bʼanax) okslal, quʼn in che ok lipen kyiʼj «t-sanjel Dios» (profetas) ex kyiʼj «okslal» (Apocalipsis 18:24). At-xix tqʼoj tiʼj axix okslabʼil, tuʼntzen jlu, in nok lipen kyiʼj qeju «testiw qe tiʼj Jesús» (Apocalipsis 17:6). Tkyaqilju ma qo xnaqʼtzan tiʼj, in tzaj tyekʼun qa aju Nintz tnam Babilonia in kubʼ qʼoʼn te kyechel kykyaqil nya ax tok okslabʼil twitz txʼotxʼ, aʼyeju ikʼen Jehová kyuʼn.