ANQʼIN Daniel aju t-sanjel Dios tej atxtaq mas jweʼ syent abʼqʼi tuʼn tul itzʼj Jesús. Pero tzaj tqʼamaʼn Jehová te jtojtaq txi qʼoʼn toklen Jesús tuʼn tok te Mesías, moqa Cristo. Tzaj qʼamaʼn jlu te Daniel: «Il tiʼj tuʼn tbʼinteya jlu ex tuʼn tel tnikʼa tiʼj: Okxi tetz orden tuʼn tjaw bʼinchet juntl maj tnam Jerusalén, ex maxi ok tul ju Nejenel aju ktzajel qʼoʼn toklen, kʼelel wuq seman tukʼix juntl 62 seman» (Daniel 9:25).

 Qo xnaqʼtzan tiʼj jtojtaq tuʼn tul Mesías, tnejel il tiʼj tuʼn tel qnikʼ jtojtaq tuʼn t-xi tzyet ambʼil kyaj tqʼamaʼn Daniel. Tqʼama Daniel qa aju ambʼil lu, ok kxel tzyettaq «okxi tetz orden tuʼn tjaw bʼinchet juntl maj tnam Jerusalén». ¿Toj alkye ambʼil ‹etz qʼoʼn orden lu›? Juntl tzʼibʼil Tyol Dios Nehemías tbʼi, in tzaj tqʼamaʼn qa aju orden tuʼn tjaw bʼinchet juntl maj tnam Jerusalén etz qʼoʼn «tej lajoʼntoq winqin abʼqʼi ttzyetlen tkawin rey Artajerjes» (Nehemías 2:1, 5-8). Nim (bʼampo) xjal aʼyeju kyaj kytzʼibʼin tiʼchaq ikʼ ojtxe, in kyqʼamaʼn qa toj abʼqʼi 475 tjaqʼxi tqʼijlal Jesús, tzaj tzyet tuʼn tkawin Artajerjes. Qa ma jaw qiʼn tajlal jlu, aju abʼqʼi winqin (20) tiʼj tkawbʼil Artajerjes kubʼ tzʼaq toj abʼqʼi 455  tjaqʼxi tqʼijlal Jesús. Tojx abʼqʼi aju, tzaj tzyet tuʼn tjapun twiʼ aju kyaj tqʼamaʼn Daniel tiʼj Mesías.

Tqʼama Daniel jteʼtaq ambʼil tuʼn tikʼ ajxi tul ‹Mesías aju Nejenel›. Tqʼama qa ok kʼikʼeltaq «wuq seman tukʼix juntl 62 seman». ¿Jteʼ ambʼil jlu? Ik tzeʼn in tzaj kyqʼamaʼn txqantl Tuʼjil Tyol Dios aju o kubʼ kyqʼoʼn xjal toj txqantl yol, nya seman qe jlu te wuq qʼij, quʼn aʼyeqe jlu, semanqe te abʼqʼi. Toj juntl yol, wuq abʼqʼi iqʼin tuʼn junjun seman lu. Ojtzqiʼnxixtaq kyuʼn judiy aju seman te wuq abʼqʼi toj ambʼil ojtxe. Jun techel tiʼj jlu, in kubʼtaq kyikʼsaʼn aj judiy jun abʼqʼi tiʼj wuq abʼqʼi (Éxodo 23:10, 11). Tuʼntzen jlu, aʼyeju 69 seman kyaj tqʼamaʼn Daniel, 69 seman qe jlu te wuq abʼqʼi, qa ma jaw qiʼn tajlal jlu in japun te 483 abʼqʼi.

Atzun jaʼlo (jaʼla) naq tuʼn tjaw qiʼntl tajlal. Qa ma tzaj qajlaʼn 483 abʼqʼi tiʼj abʼqʼi 455 tjaqʼxi tqʼijlal Jesús, in qo pon tiʼn tiʼj abʼqʼi 29 tiʼj ambʼil iqʼin quʼn jaʼlo, tojxix abʼqʼi lu, kuʼx Jesús toj aʼ tuʼn tjaw aʼ twiʼ tuʼn tok te Mesías (Lucas 3:1, 2, 21, 22). * In nok qʼuqeʼ qkʼuʼj tuʼnju japun twiʼ yol kyaj qʼamaʼn tiʼj Mesías.

^ taqik' 2 Qa ma tzaj qajlaʼn tiʼj abʼqʼi 455 tjaqʼ tqʼijlal Jesús ex tuʼn tpon quʼn tiʼj abʼqʼi 1, at 454 abʼqʼi. Qa ma tzaj qajlaʼntl tiʼj abʼqʼi 1, tuʼn tpon quʼn tiʼj abʼqʼi 1 tiʼj ambʼil iqʼin quʼn jaʼlo, naq jun abʼqʼi at (tuʼnju mitiʼtaq abʼqʼi cero). Qa ma tzaj qajlaʼntl tiʼj abʼqʼi 1 tuʼn tpon quʼn tiʼj abʼqʼi 29 tiʼj ambʼil iqʼin quʼn jaʼlo, at 28 abʼqʼi. Qa ma kubʼ qajlaʼn qeju oxe tajlal lu (454+1+28), at 483 abʼqʼi tuʼn tkyaqil. Toj abʼqʼi 33 tiʼj ambʼil iqʼin quʼn jaʼlo, kubʼ «bʼyoʼn» Jesús toj seman 70 aju kyaj qʼamaʼn (Daniel 9:24, 26). Qa tajbʼila (tgana) chʼintl tqanil, bʼaʼn tuʼn tkux tjyoʼna toj xnaqʼtzbʼil 11 te uʼj Prestemos atención a las profecías de Daniel, ex toj uʼj Perspicacia para comprender las Escrituras, vol. 2, kyoj t-xaq 1014-1017. Aʼyeju uʼj lu bʼinchaʼn kyuʼn testigos de Jehová.