1. «T-xe tnejel...»

 2. 4026 t.a.j. Kubʼ bʼinchaʼn Adán

 3.  3096 t.a.j. Kyim Adán

 4.  2370 t.a.j. Tej ttzaj Nim Jbʼal

 5.  2018 t.a.j. Ul itzʼji Abrahán

 6. 1943 t.a.j. Aju yol kyaj bʼant tiʼj tukʼe Abrahán

 7.  1750 t.a.j. Xi kʼayin José tuʼn tok te majen

 8.  tjaqʼxi 1613 t.a.j. Tej ttzaj nya bʼaʼn tiʼj Job

 9.  1513 t.a.j. I etz aj Israel toj Egipto

 10.  1473 t.a.j. E okx aj Israel toj Canaán ex ataq Josué nejni kubʼ kywitz

 11. 1467 t.a.j. Tej ttzyet chʼixmi tkyaqil txʼotxʼ te Canaán

 12.  1117 t.a.j. Xi qʼoʼn toklen Saúl te kawil

 13.  1070 t.a.j. Xi ttziyen Dios Kawbʼil te David

 14. 1037 t.a.j. Xi tzyet tuʼn tkawin Salomón

 15. 1027 t.a.j. Tej tbʼant tja Dios toj Jerusalén

 16. tojlo 1020 t.a.j. Kubʼ tzʼibʼen El Cantar de los Cantares

 17.  997 t.a.j. Kubʼ kypan kyibʼ Israel te kabʼe kawbʼil

 18.  tojle 717 t.a.j. Japun bʼaj tuʼn kychmet yol ateʼkux toj Proverbios

 19.  607 t.a.j. Kubʼ xitin Jerusalén ex xi tzyet tuʼn kyok aj Israel te majen toj Babilonia

 20.  539 t.a.j. Kubʼ tiʼj Babilonia tuʼn Ciro

 21. 537 t.a.j. E meltzʼaj aj Israel toj Jerusalén

 22. 455 t.a.j. E jaw bʼinchaʼn tmuro Jerusalén; tzaj tzyet 69 seman te abʼqʼi (Tzaj tzyet 69 seman te abʼqʼi)

 23.  otaq tzikʼ 443 t.a.j. Tej tkubʼ bʼaj tuʼn tbʼaj ttzʼibʼen Malaquías tuʼj

 24.  tojlo 2 t.a.j. Ul itzʼji Jesús

 25. 29 a.j. Jaw aʼ twiʼ Jesús   Xi tzyet tuʼn tpakbʼan Jesús tiʼj tKawbʼil Dios

 26. 31 a.j. E jaw tjyoʼn Jesús kabʼlaj apóstol ex e kubʼ t-xnaqʼtzan xjal twiʼ jun witz

 27.  32 a.j. Jaw anqʼin Lázaro tuʼn Jesús

 28. 14 te nisán te 33 a.j. Kyim Jesús twitz jun tzeʼ (Aju t-xjawil nisán in kubʼ tzʼaq chʼin toj marzo ex chʼintl toj abril)

 29. 16 te nisán te 33 a.j. Jaw anqʼin Jesús

 30.  6 te siván te 33 a.j. Pentecostés; tzaj tqʼoʼn Dios xewbʼaj xjan (aju t-xjawil siván in kubʼ tzʼaq chʼin toj mayo ex chʼintl toj junio)

 31. 36 a.j. Ok Cornelio te okslal

 32.  tojle 47-48 a.j. Tnejel maj tqan Pablo pakbʼal

 33. tojlo 49-52 a.j. Tkabʼ maj tqan Pablo pakbʼal

 34. tojle 52-56 a.j. Toxin maj tqan Pablo pakbʼal

 35.  tojle 60-61 a.j. Tej prestaq taʼ Pablo atz Roma xi ttzʼibʼin qe uʼj kye okslal

 36.  tjaqʼxi 62 a.j. Kubʼ ttzʼibʼin Santiago, aju junx tnan tukʼe Jesús, uʼj aju tok tbʼi tiʼj

 37. 66 a.j. Jaw kyiʼn kyibʼ judiy tiʼj tkawbʼil Roma

 38. 70 a.j. Kubʼ kyxiten soldad te Roma Jerusalén ex aju ja te nabʼil Dios

 39.  tojlo 96 a.j. Kubʼ ttzʼibʼen Juan uʼj aju Apocalipsis tbʼi

 40. tojle 100 a.j. Kyim Juan, aju último apóstol